„Inžinierių griausmas 2016“

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO KAPELIONAS DALYVAVO KARINĖSE PRATYBOSE „INŽINERIŲ GRIAUSMAS 2016”

Liepos 25-31 d. Gaižiūnų poligone Rukloje vyko didžiausios šių metų Lietuvos karo inžinierių pratybos „Inžinierių griausmas 2016", kuriose treniravosi daugiau nei 700 karių iš Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono ir kitų Sausumos pajėgų vienetų. Kartu su kariais pratybose dalyvavo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys.

Pratybose karo inžinieriai atliko specializuotas užduotis kartu su kariuomenės pėstininkais, taip siekiant integruotis į manevrinius padalinius. Tuo pačiu šiuose mokymuose buvo vertinamas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) atliekančių karių pasirengimas. Pastariesiems kapelionas skyrė daugiausiai dėmesio, kadangi pratybose kariai užduotis atlikinėjo suskirstyti į grupes ir vienu metu veikė šešiose skirtingose mokymosi vietose poligone. Kapelionas su pratybų stebėtojais lankė karius ir, išnaudodamas pertraukėles, bendravo asmeniškai arba grupėse.

Vakarais po vakarienės kapelionas organizuodavo kariams susitikimus ir su karo psichologu vedė teminį užsiėmimą „Karinis konfliktas – iššūkis kariui“. Pasitelkiant Ukrainos ir kitų ginkluotų  konfliktų patirtį šia tema buvo gvildenama, kokie iššūkiai lauktų karių karo atveju ir ar jie tam yra pasiruošę. Kapelionas papasakojo kariams, kaip jais būtų pasirūpinta, jei jie žūtų, pristatė identifikacijos ir laidojimo procedūras. Norintys savanoriai galėjo išbandyti lavonmaišio „patogumą“.

Paskutinį pratybų vakarą buvo suorganizuota pratybas vainikuojanti Šv. Mišių liturgija. Kapelionui talkino Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karininkai ir pasauliečiai. Bendroje maldoje dalyvavo pratybų vadovas - Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas mjr. Ramūnas Jurskis, pratybose dalyvavę karininkai, puskarininkiai ir nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantys kariai.

 

Buvo meldžiamasi už taiką ir ramybę pasaulyje, už Lietuvos kariuomenėje tarnaujančius žmones, už karių artimuosius, dėkota už sėkmingai praėjusias pratybas. Šv. Mišių pabaigoje kapelionas padėkojo pratybų organizatoriams už šauniai suorganizuotas pratybas kariams, o kariams padėkojo už atliekamą pareigą Tėvynei ir linkėjo visiems taikos ir ramybės.

 

 

 

Kauno įgulos kapelionas dėkoja Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadovybei už galimybę dalyvauti pratybose ir prasmingai praleisti laiką kartu su kariais.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukos  iš Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono archyvo