2015 m.

2015 M.

8 PERT posėdis

2015-11-20 d. įvyko aštuntasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 2 sielovadiniai  klausimai.

Posėdžio eiga.

Sudalyvavę Šv. Mišiose, posėdžio dalyviai susirinko aptarti aktualius klausimus.

Pirmasis sielovadinis klausimas. LR kariuomenės diena.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pakvietė dar kartą aptarti artėjančių LK įkūrimo 97-ųjų metinių minėjimą. Pagrindinėje LKO Šv. Ignoto bažnyčioje iškilmingos Šv. Mišios lapkričio 23 d. bus švenčiamos, dalyvaujant popiežiškajam nuncijui. Kaune ši diena minima lapkričio 22 d. Ats. kpt. Gintautas Deksnys priminė šventinių renginių programą, kuri prasidės 10.00 val. Šv. Mišiomis Įgulos bažnyčioje. Kauno įgulos vadas kviečia visus vadus į šventinius pietus, o 23 d. visi kviečiami dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje Kauno miesto rotušėje.

NUTARTA, jog  PERT nariai dalyvaus Šv. Mišiose, padės pasitikti ir susodinti svečius, organizuos skaitinių skaitymą ir atnašų atnešimą.

Antrasis sielovadinis klausimas. Adventas - Gailestingumo jubiliejaus pradžia.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pranešė, jog pirmąjį advento sekmadienį bažnyčia įžengia į naujus liturginius metus, kuriuos popiežius Pranciškus paskelbė Gailestingumo jubiliejiniais metais. Kapelionas pateikė pamąstymui Lietuvos vyskupų konferencijos pasiūlymus, kaip įprasminti šį Gailestingumo jubiliejų ir atsiliepti į popiežiaus kvietimą. Vienas iš pasiūlymų yra atnaujinti piligrimystes, įžengiant pro Gailestingumo duris, kurios bus atvertos kiekvienoje vyskupijoje.

NUTARTA, jog PERT nariai iki sekančio posėdžio peržiūrės pateiktus pasiūlymus ir pamąstys, ką būtų galima pritaikyti bei įgyvendinti Kauno įgulos kapelionate.

Kiti klausimai.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys akcentavo, jog ateinančiais metais didelis sielovadinis dėmesys bus skiriamas šauktiniams kariams.

Taip pat Kauno įgulos kapelione naujovė besirengiantiems santuokai – sužadėtinius ruoš pora iš kapelionato šeimų bendruomenės. Kadangi vietų ir laiko galimybės ribotos, reikėtų informuoti žmones, jog norintys tuoktis Įgulos bažnyčioje, nedelstų registruotis jau ateinančių metų sausio mėn.

Kapelionas informavo, jog nuo pirmojo advento sekmadienio Įgulos bažnyčioje bus galima įsigyti kalėdaičių.

Kūčių vakaro Bernelių Šv. Mišios, kaip kasmet, vysk 21.00 val. Gruodžio 25-ąją, pirmąją Šv. Kalėdų dieną, Šv. Mišios bus švenčiamos 10.00 ir 12.00 val.

Kapelionas taip pat paprašė pagalbos dėl bažnyčios puošimui reikalingų eglučių atvežimo.

Galiausiai, buvo apsvarstyta PERT šventinio kalėdinio susitikimo data.

NUTARTA, jog eglučių atvežimui bus paprašyta pagalbos iš DT TPĮD. Jų atstovė Daiva Sapagovienė pasidomės apie galimybes pagelbėti. Šventinis PERT posėdis – gruodžio 18 d.

Baigę svarstyti visus darbotvarkės klausimus, posėdžio dalyviai sukalbėjo bendrą maldą.

 

7 PERT posėdis 

2015-10-23  d. įvyko septintasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 3 sielovadiniai  klausimai.

Posėdžio eiga.

Šįkart PERT susitikimas buvo pradėtas bendra malda Šv. Mišiose, po kurių PERT pirmininko pavaduotojas ats. kpt. Gintautas Deksnys bendruomenės akivaizdoje padėkojo ilgametei tarybos narei, atstovavusiai Kauno apskr. VPK, Vilmai Kleveckienei už aktyvią veiklą ir, išlydint į kitas pareigas, visos tarybos vardu įteikė atminimo dovanėlę.

Susirinkus į posėdį bažnyčios rūsyje, kapelionas kpt. Tomas Karklys, išsakydamas nuoširdžią padėką už ilgametį bendradarbiavimą, Vilmai Kleveckienei įteikė padėkos raštą.

Pirmasis sielovadinis klausimas. Praėjusių renginių aptarimas.

1.1) Jubiliejiniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai

Kapelionas kpt. Tomas Karklys, aptardamas praėjusią pagrindinę bažnyčios jubiliejaus šventę, pasidžiaugė, jog viskas praėjo sklandžiai, padėkojo PERT nariams už pagalbą, organizuojant ir atstovaujant savo struktūras. Ypač pasidžiaugta išskirtine daug šventiškumo suteikusia vėliavų pristatymo ceremonija. Ats. kpt. Gintautas Deksnys, kuris iniciavo ir koordinavo šį struktūrų prisistatymą, taip pat  įvertino jį kaip pavykusį šventinį akcentą, kurį būtų galima paversti tradicija, ypač per Šv. arkangelo Mykolo atlaidus.  

Kapelionas taip pat pasidžiaugė sėkmingai įgyvendintais projektais: knyga ir filmu apie Įgulos bažnyčią. Kiekvienas PERT narys iš kapeliono rankų gavo po knygą, išleistą šiam bažnyčios jubiliejui, dovanų. Kapelionas taip pat padėkojo tarybos nariams (ypač Jovitai Lapėnaitei ir Ingridai Karalavičienei) už pagalbą, priimant svečius iš Maltos kariuomenės kapelionato, kurie šio jubiliejaus proga viešėjo Kauno įgulos kapelionate.

1.2) Vizitas Latvijoje

Spalio 5-9 d. Kauno įgulos kapelionato PERT narių grupė viešėjo Latvijoje, kur Latvijos karo kapelionai buvo suorganizavę turiningą programą. Visi vieningai pasidžiaugė, jog kaimyninės šalies kapelionai buvo paruošę aukščiausio lygio priėmimą lietuvių delegacijai. Kapelionas kpt. Tomas Karklys pažadėjo, jog užfiksuoti kelionės įspūdžiai bus sumontuoti į „filmą“ ir pasieks kiekvieną PERT narį.

NUTARTA, jog vėliavų pristatymo ceremoniją reikėtų paversti tradicija, ypač per Šv. arkangelo Mykolo atlaidus, tik reikėtų įsigyti stovus. Filmo apie vizitą Latvijoje peržiūra numatoma spalio 30 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje, kuomet Latvijos vyr. kariuomenės kapelionas lankysis su šeima Lietuvoje.

Antrasis sielovadinis klausimas. Lietuvos kariuomenės diena.

Ats. kpt. Gintautas Deksnys informavo apie artėjančios LK dienos renginius. Kaune ši diena bus minima sekmadienį, lapkričio 22 d. Tradiciškai šventė prasidės Šv. Mišiomis Įgulos bažnyčioje, po kurių gėlių padėjimo ceremonija prie paminklų, iškilminga žygiuotė į karo muziejaus sodelį, karių savanorių priesaikos ceremonija. Taip pat unikali galimybė 15.00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje pasiklausyti LK KOP ir Jungtinės Karalystės karinių orkestrų šventinio koncerto. Lapkričio 23 d. Kauno rotušėje organizuojama apdovanojimų ceremonija. Ats. kpt. Gintautas Deksnys priminė, jog  lapkričio 19 d. 18.00 val. Kauno dramos teatre kariams skirtas spektaklis „Klaros santykiai“, taip pat yra galimybė lapkričio 17-20 d. nemokamai lankytis Kauno miesto muziejuose bei istorinėje LR prezidentūroje Kaune.

NUTARTA, jog  PERT nariai per šv. Mišias padės liturgijoje, paskaitydami skaitinius, atnešdami atnašas. Dėl bilietų į spektaklį reikėtų kreiptis į KOP štabą.

Trečiasis sielovadinis klausimas. Vėlinės.

Kapelionas kreipėsi į PERT narius su siūlymu organizuoti Šv. Mišias lapkričio 2 d., skirtas prisiminti amžinybėn iškeliavusius karius ir pareigūnus. Jų vardus galima paminėti Šv. Mišiose.

Ats. kpt. Gintautas Deksnys iškėlė mintį, jog, pagerbiant žuvusius karius, juostelės turėtų puošti kiekvieną vainiką, jų nereiktų išmesti neapgalvotai.

NUTARTA, jog PERT nariai atsiųs kapelionui sąrašus su mirusiųjų karių ir pareigūnų vardais, kurie bus paminėti vėlinių Šv. Mišiose, taip pat patys stengsis sudalyvauti ir pakviesti vadus.

Jeigu reikėtų daugiau juostelių mirusiųjų pagerbimui, PERT nariai gali kreiptis į kariuomenės kanceliariją.

Kiti klausimai.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys paprašė PERT narius atsiųsti grafikus ir pasiūlymus dėl šio ketvirčio veiklos.

Seminarą „Per juokus į geresnę santuoką“ reikėtų užbaigti iki Kalėdų, nes baigiasi licencija.

Daiva Sapagovienė pakvietė kapelioną pašventinti naujai atidaromas dirbtuves DT TPĮD.

NUTARTA, jog visi PERT nariai atsiųs kapelionui pasiūlymus dėl veiklos. Tarybos posėdžiai bus organizuojami paskutinį mėn. penktadienį, pradedant 12.00 val. Šv. Mišiomis. Taip pat nutarta, jog kiekvienas narys į PERT kasą įneša po 5 Eur bendroms reikmėms.

Posėdis, kaip visuomet, apvainikuotas bendra malda.

 

6 PERT posėdis 

2015-09-02  d. įvyko šeštasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 4 sielovadiniai  klausimai.

Posėdžio eiga.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pasveikino visus susirinkusius po vasaros atostogų ir pakvietė bendra malda pradėti aktualių klausimų svarstymą.

Pirmasis sielovadinis klausimas. Šiluvos atlaidai. 

Kapelionas pirmiausiai priminė, jog artėja tradiciniai Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje, kuriuose rugsėjo 7 d. yra skirta VRM sistemoje tarnaujantiems ir dirbantiems, o kariuomenė kviečiama atvykti į Šiluvą rugsėjo 8 d. Pagrindinės Šv. Mišios - 12.00 val., po kurių būtų galima suorganizuoti apsilankymą Tytuvėnų vienuolyne, jeigu atsirastų norinčių.

Ats. kpt. Gintautas Deksnys pristatė tradicinę šių šventinių susibūrimų tvarką, pradedamą iškilminga eisena į Šiluvos bazilikos aikštę. Paraginta pakviesti vykti į atlaidus žuvusiųjų karių artimuosius, kuriems bus rezervuotos trys priekinės eilės. Yra galimybė vykti į šventę kartu su KOP orkestru 09-08 d.

NUTARTA, jog PERT nariai kapelionui praneš iš anksto apie poreikį apsilankyti Tytuvėnuose. Su KOP orkestru į Šiluvą vyks 6 asmenys iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus kolektyvo.

Antrasis sielovadinis klausimas. Šv. arkangelo Mykolo atlaidai.

Toliau PERT perėjo prie labai aktualaus Įgulos bažnyčios jubiliejinės šventės aptarimo, kuri vysk rugsėjo 27 d.

10.00 val. Šv. Mišiose bus paminėta vairuotojų ir keliaujančiųjų diena. Jose dalyvaus Lietuvos policijos departamento kapelionas kun. Algirdas Toliatas. 12.00 val. iškilmingoms Šv. Mišioms vadovaus Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas. Drauge su juo koncelebruos Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Šv. Mišios bus pradedamos iškilminga vėliavų įnešimo ir pagerbimo ceremonija, kurią praves ats. kpt. Gintautas Deksnys. Kartu su Įgulos bažnyčios choru „Te Deum“ savo grojimu Šv. Mišias papuoš KOP orkestras. Po Šv. Mišių - šventiniai pietūs Kauno įgulos karininkų ramovėje, kur bus pristatyta knyga bei filmas apie Kauno Įgulos bažnyčią, padėkota rėmėjams. Į šventę taip pat atvyksta Maltos kariuomenės kapelionas kun. J. Meli su vienu kariškiu. Jie viešės savaitę laiko.

NUTARTA, jog  artėjančių švenčių metu Šv. Mišioms asistuoti bus pakviesti MRU VSF studentai. PERT atstovas Kęstutis Darulis sukontaktuos su studentais ir praneš kapelionui apie studentų galimybes bei repeticijos laiką. Ats. kpt. Gintautas Deksnys taip pat organizuos vėliavų įnešimo ceremonijos repeticijas. Šv. Mišių skaitinių skaitymu ir atnašų atnešimu pasirūpins PERT nariai. Svečių iš Maltos kariuomenės priėmimu padės pasirūpinti PERT narės: Jovita Lapėnaitė ir Ingrida Karalavičienė. Planuojama svečiams aprodyti Vilnių, aplankyti pajūrį, kryžių kalną, Palendrių vienuolyną ir kitas įdomias vietas.

Trečiasis sielovadinis klausimas. Pasirengimas sakramentams.

Kapelionas pateikė informaciją apie pasirengimo Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentams tvarką Kauno įgulos kapelionate 2015-2016 m. Naujas sielovadinis sezonas jau prasidėjo, todėl reikėtų paplatinti informaciją apie renkamas pasirengimo grupes, kurios startuos spalio pradžioje. Pasirengimas santuokos sakramentui nuo 2016 m. jau vyks Kauno įgulos kapelionate. Su sužadėtiniais dirbs pasirengusi vedėjų pora.

NUTARTA, jog PERT nariai informuos žmones ir paplatins skelbimus.

Ketvirtasis sielovadinis klausimas. Vizitas į Latviją.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pakvietė išgryninti keliaujančiųjų į Latviją sąrašą. Vizito programa labai turininga. Bus aplankyti 7 kariniai vienetai. Todėl reikėtų pasirūpinti suvenyrais. Išvykimas spalio 5 d. 8.00 val. nuo Įgulos bažnyčios.

NUTARTA, jog visi PERT nariai pagal savo galimybes paims suvenyrinių dovanų, reprezentuojančių LK. Per ateinančią savaitę visi dvejoję pateiks galutinį atsakymą apie savo dalyvavimą. Prieš pat kelionę bus suorganizuotas keliaujančiųjų susitikimas konkrečioms išvykos detalėms aptarti.

Apsvarsčius visus darbotvarkės klausimus, posėdį dalyviai užbaigė bendra malda.

 

5 PERT posėdis

2015-05-28 d. įvyko penktasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis. 

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 3 sielovadiniai  klausimai.

Posėdžio eiga.

Sezono baigiamasis PERT posėdis pradėtas padėkos malda pačioje Įgulos bažnyčioje. Po jos visi dalyviai galėjo apžiūrėti jau iškabintus jubiliejinius tekstilininkės darbus ir išeksponuotą kapelionato bendruomeninio gyvenimo nuotraukų parodą, kur kiekvienas galėjo rasti save ar savo tarnybos kolegas. Pasidžiaugę nuveiktais darbais, įvykusiais ir tebevykstančiais projektais, PERT nariai nuskubėjo į bažnyčios rūsį aptarti keletą einamųjų klausimų ir pasivaišinti savo suneštomis gėrybėmis.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pirmiausiai pristatė naują iš Kauno apygardos prokuratūros į PERT deleguotą asmenį - Eglę Šliurpaitę. Priminė, kad tai sezono baigiamasis posėdis. Sekantis posėdis numatytas rugpjūčio gale arba rugsėjo pradžioje.Pirmasis sielovadinis klausimas.

Pirmasis sielovadinis klausimas. Artimiausios šventės.

Ats. kpt. Gintautas Deksnys pakvietė norinčius jungtis į KOP organizuojamą renginį liepos 5 d., kuris vyks Pažaislyje, „LK aviacijos apeigos ir tradicijos“.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys priminė, jog birželio pirmas sekmadienis – Tėvo diena; birželio 21 d. numatyta LKO vyskupo vizitacija. Liepos 6 d. taip pat bus švenčiamos iškilmingos Šv. Mišios.

NUTARTA, jog birželio 21 d. visi PERT nariai dalyvauja susitikime su vyskupu. Dalyvauti reikėtų su uniformomis. Susitikimas bus filmuojamas, kad būtų galima panaudoti medžiagą filmui. Taip pat reikėtų pakviesti dalyvauti ir vadus. Taigi 11 val. PERT susitikimas su arkivyskupu G. Grušu, 12 val. Šv. Mišios ir Sutvirtinimo sakramento šventimas, 13 val. bendri pietūs rūsyje.

Antrasis sielovadinis klausimas. Šv. arkangelo Mykolo atlaidai.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pasidžiaugė, kad jubiliejinių metų projektai sėkmingai juda į priekį. Atsirado keletas rėmėjų tiek knygai, tiek filmui.

Numatomas kertinis jubiliejinių metų akcentas – Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, kurie vyks rugsėjo paskutinį sekmadienį. 12 val. iškilmingos Šv. Mišios, po kurių Kauno įgulos karininkų ramovėje galima planuoti knygos ir filmo pristatymą. Nepriklausomybės a. jokių renginių planuoti neišeina dėl rekonstrukcijos. Kapelionas klausė PERT narių, kokių jie turėtų pasiūlymų dėl atlaidų organizavimo.

Pranešėjas ats. kpt. Gintautas Deksnys siūlė į Šv. Mišias pakviesti KOP orkestrą, paruošti KĮ vado kvietimą ir pakviesti visus vadus, karius, pareigūnus. Šv. Mišias pradėti iškilmingu vėliavų įnešimu ir pagerbimu.

NUTARTA susirinkti į PERT posėdį po rugpjūčio 15 d. ir aptarti, kas kokias prisiima atsakomybes: vėliavos, skaitiniai, atnašos, patarnavimas Šv. Mišioms, Kauno įgulos karininkų ramovės paruošimas.

Trečiasis sielovadinis klausimas. Vizito į Latviją planavimas.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys priminė, jog reikia planuoti vizitą į Latviją, tvarkytis komandiruotes, jeigu įmanoma.

NUTARTA vykstantiems PERT nariams persiųsti gautą Latvijos vyr. kapeliono kvietimą ir vizito programą, kad būtų galima pagrįsti komandiruotės prašymą.

Apsvarsčius visus darbotvarkės klausimus, posėdžio dalyviai dar pabendravo, pasivaišino ir, palinkėję vieni kitiems gražios vasaros bei gerų atostogų, po bendros baigiamosios maldos išsiskirstė.

 

4 PERT posėdis

2015-04-15 d. įvyko ketvirtasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdis, kaip visuomet, pradėtas bendra malda. Po jos svarstyti aktualūs kapelionato sielovados klausimai.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 3 sielovadiniai  klausimai.

Pirmasis sielovadinis klausimas. PERT narių sąrašo patikslinimai.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys patikslino, jog iš JVIB lieka du atstovai PERT: kpt. Irmantas Genevičius ir vyr. ltn. Olegas Groševas. Į tarybos sudėtį taip pat įtraukta tarnybos vietą ir pareigas pakeitusi ats. kpt. Eugenija Liorentienė.

NUTARTA Eugeniją Liorentienę, Logistikos valdybos Finansų valdymo skyriaus vyr. specialistę, įtraukti į Ekonominių reikalų tarybos sudėtį.

Antrasis sielovadinis klausimas. 120 m. jubiliejinių metų projektai.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pristatė vystomų jubiliejinių metų projektų padėtį:

1)      Tekstilinis kryžiaus motyvas su šūkiu „Bendrystė težydi!” ir jubiliejinių metų data bažnyčios kupole. Iki Motinos dienos bus pagamintas.

2)      20 nuotraukų ekspozicija iš bendruomenės gyvenimo. Atrinktos nuotraukos, atspindinčios visas sielovados sritis ir skirtingų valstybės statutinių struktūrų dalyvavimą. Kai kurios iš jų bus panaudotos ir knygos leidybai. „Terra Publika“ parodą jau yra paruošusi.

3)      Jubiliejinių metų susitikimai. Kapelionas pasidžiaugė, kad labai aktyviai jubiliejiniuose susitikimuose dalyvauja policijos pareigūnai. Tai 1 val. susitikimai, kuriuose: trumpa malda, nuotraukų ekspozicijos apžiūrėjimas, pokalbis-diskusija „Bendrystė mūsų gyvenime“, instaliacijos XXI a. katakombos lankymas.

4)      Knyga apie Įgulos bažnyčią. Kapelionas informavo, jog sutartis su „Terra Publika“ dėl informacinio leidinio parengimo apie bažnyčią jau pasirašyta. Eigoje bus matyti, kiek medžiagos pavyks rasti. Jeigu bus daug - knyga storesnė, tuomet ir kaina bus didesnė.

5)      Dokumentinis filmas apie bažnyčią. Kapelionas taip pat informavo, jog režisierius Dalius Ramanauskas sutiko kurti dokumentinį filmą apie Įgulos bažnyčią. Sutartis jau pasirašyta. Vyksta medžiagos rinkimas. Tačiau istorinės medžiagos pasigendama.

NUTARTA jubiliejinių metų susitikimų I etapą užbaigti birželio 15 d. 2 mėn. nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 15 d. šie susitikimai nevyks. O nuo rugpjūčio 15 d. susitikimus organizuoti iki Šv. Kalėdų. Kapeliono prašymu, susitikimai turi būti organizuojami nedidelėmis grupėmis, nurodant į kokį atsakingą asmenį kreiptis su kvietimu atvykti.

Taip pat nutarta dėl medžiagos rinkimo knygai ir filmui rektorato vardu parašyti raštus KA Kurijos archyvui, VDKM direktoriui, Kauno apskr. Viešosios bibliotekos direktorei, kad būtų sudarytos galimybės naudotis fondais ir suteikta reikalinga pagalba. Knyga ir filmas turėtų būti paruošti iki š. m. rugsėjo pabaigos.

Trečiasis sielovadinis klausimas. Šventės ir kiti planai.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys palietė dar keletą aktualių klausimų.

1) Motinos diena. Artėja Motinos dienos šventė, kurios metu Įgulos bažnyčioje vyks vaikų Pirmoji Šv. Komunija. Iškeltas klausimas, kada organizuoti Šv. Mišias už gyvas ir mirusias karių, pareigūnų motinas.

2) LKO vyskupo vizitacija. Kapelionas pranešė, kad birželio 21 d. numatoma LKO vyskupo vizitacija ir Sutvirtinimo sakramento šventimas.

3) Reguliarūs užsiėmimai. Po Motinos dienos, kaip įprastai, bus organizuojami reguliarūs susitikimai. Šiais Pašvęstojo gyvenimo metais jie bus skirti susipažinti su Pašvęstojo gyvenimo institutais. Taip pat numatyta susitikimų metu pravesti seminarą „Per juokus į geresnę santuoką“.

4) Vizitas į Latviją. Vyriausiasis Latvijos karo kapelionas atsiuntė paruoštą programą. Numatoma 11 dalyvių. Sąrašas tikslinamas.

NUTARTA Šv. Mišias už gyvas ir mirusias karių bei pareigūnų motinas organizuoti balandžio 30 d. 12 val.

Preliminariai atstovauti PERT Latvijoje planuoja šie nariai: vyr. srž. Ingrida Karalavičienė, ats. kpt. Eugenija Liorentienė, v. t. mjr. Vidmantas Bižys, mjr. Donatas Mazurkevičius, ats. kpt. Gintautas Deksnys, kpt. Irmantas Genevičius, kpt. Donatas Girnys, Daiva Sapagovienė, Irena Skuodienė, kapelionai mjr. Virginijus Veilentas ir kpt. Tomas Karklys.

Apsvarsčius visus darbotvarkės klausimus, posėdžio dalyviai sukalbėjo bendrą maldą.

  

3 PERT posėdis

2015-03-23 d. įvyko trečiasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 3 sielovadiniai  klausimai.

Sukalbėjus pradžios maldą, kapelionas kpt. Tomas Karklys pasidžiaugė sklandžiai praėjusiomis Vasario 16-osios, Kovo 11-osios šventėmis ir kitais vykusiais minėjimais. Kapelionas padėkojo PERT nariams už pagalbą ir aktyvumą.

Pirmasis sielovadinis klausimas. Didžioji savaitė ir Šv. Velykų šventimas.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pradėjo posėdį, aptardamas artėjančią Didžiąją savaitę ir Šv. Velykas. Visi tarybos nariai kviečiami aktyviai įsijungti ir paraginti bendradarbius. Kapelionas visiems pristatė Didžiosios savaitės pamaldų tvarką:

Kovo 29 d.VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

10.00 val. – Vaikų, jaunimo ir šeimų Šv. Mišios. Verbų šventinimas lauke ir iškilminga procesija. 12.00 val. – Sumos Šv. Mišios. Verbų šventinimas lauke ir iškilminga procesija.

Balandžio 1 d. – DIDYSIS TREČIADIENIS

18.00 val. – Bendruomeninės Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos. Pamaldose: Dievo Žodžio liturgija, sąžinės peržvalga, galimybė atlikti asmeninę išpažintį. Pamaldų metu skambės Giovanni Battista Pergolesi „STABAT MATER“. Solistės: Jurgita Žilinskaitė (sopranas) ir Jurgita Šalčiūtė (mecosopranas). Kvartetas: Aistė Mikutytė (I smuikas), Paulina Daukšytė (II smuikas), Gabrielė Zaniauskaitė (altas), Ana Čirkova (violončelė)

Balandžio 2 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS

18.00 val. – Paskutinės Vakarienės Mišios. Jų metu bus atliekama Kojų plovimo apeiga. Po Šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.

Balandžio 3 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS

18.00 val. – Kristaus Kančios pamaldos.

Balandžio 4 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS, VELYKNAKTIS

21.00 val. – Velykų vigilijos pradžia ugnies pašventinimu prie laužo lauke, iškilminga procesija į bažnyčią. Šv. Mišios.

Balandžio 5 d. – KRISTAUS PRISIKĖLIMAS - VELYKOS

Šv. Mišios: 8.00 val., 10.00 val. ir 12.00 val.

Balandžio 6 d. – ANTROJI VELYKŲ DIENA

10.00 val. – Šv. Mišios.

Kapelionas paprašė KASP II rinkt. atstovą, kad Velyknakčio liturgijai savanoriai suorganizuotų laužo užkūrimą.

Vėliau kapelionas aptarė su PERT atstovais velykinių susitikimų galimybę atskiruose kariniuose vienetuose.

NUTARTA, jog ateinančią savaitę PERT nariai gaus iš kapelionato skelbimą su Didžiosios savaitės pamaldų tvarka, kurią išplatins savo tarnybos vietose. KASP2 atstovas  pasitars su rinktinės savanoriais dėl galimybės pasirūpinti laužo užkūrimu Velyknakčio liturgijai. Visi PERT nariai pasižadėjo kuo gausiau dalyvauti Didžiojo šeštadienio liturgijoje ir pasirūpinti skaitovų suradimu.

Velykinių susitikimų tvarka:

Kovo 30 d. – KP; Kovo 31 d. – KKC; balandžio 1 d. – JVIB ir VST; balandžio 2 d. – KOP štabas, OESKV; VDKM ir Kauno depas; balandžio 3 d. - LKM ir KASP 2. Kauno apskr. VPK atstovė dar paskambins.

Antrasis sielovadinis klausimas. PERT sudėties tvirtinimas.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys iškėlė klausimą dėl PERT sudėties tvirtinimo, atsiklausdamas, ar nenumatoma pasikeitimų.

NUTARTA, jog PERT sudėtis didele dalimi nesikeičia. LKM atstovė kpt. Inga Klenauskienė grįžta vietoj ją pavadavusios Irenos Skuodienės.  Iš OESKV atstovo taryboje nebus. Iš JVIB lieka du atstovai: kpt. Irmantas Genevičius ir vyr. ltn. Olegas Groševas. KASP 2 atstovaus kpt. Remigijus Mikalauskas. VDJB atstovaus du kariai.

Kapelionas taip pat pranešė, jog reiks, kad PERT atstovai iš ekonominių reikalų sektoriaus dalyvautų VšĮ „Soboro projektai“ posėdžiuose.

Trečiasis sielovadinis klausimas. Kauno Įgulos bažnyčios 120 m. jubiliejaus planai.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pristatė situaciją dėl 120 m. Įgulos bažnyčios jubiliejinių akcentų:

1) Akcentas bažnyčios kupole, atspindintis šių metų šūkį „Bendrystė težydi!”. Pagamintas iš tekstilės. Su tekstilininke jau susitarta.

2) Informacinis leidinys apie Įgulos bažnyčią. Kapelionas susiskambino su leidykla „Terra Publika“. Jie siūlo labai plačias paslaugas nuo istorinės medžiagos surinkimo, atrinkimo iki leidinio sumaketavimo. 1000 egzempliorių tiražas kainuotų apie 20 000 lt ( 5792 €). Rėmėjai ieškomi. Tačiau kapelionato bendruomenė ir PERT taip pat turėtų dalyvautų leidinio rengime. Problema yra istorinių nuotraukų surinkimas iš kai kurių laikotarpių. Svarstyta galimybė kviesti ir sudaryti sąlygas, norintiems paremti leidinį finansiškai: galbūt atidaryti atskirą sąskaitą ar įtraukti į leidinį rėmėjų sąrašą su vardais ir pavardėmis.

3) Dokumentinis filmas apie bažnyčią. Kapelionas iškėlė galimybę prašyti režisieriaus Daliaus Ramanausko sukurti filmą apie bažnyčią. Atsakymo iš režisieriaus dar laukiama. Jeigu nepavyks per jubiliejinius metus, galima įtraukti į artimiausius planus.

4) Bendruomeniniai jubiliejinių metų susitikimai. Kapelionas išsakė savo viziją dėl jubiliejinių metų šventimo kapelionato bendruomenėje, organizuojant 1 val. susitikimus mažose grupėse, kad būtų skatinamas tikresnis bendruomeniškumas ir apimtų kuo daugiau tarnaujančiųjų ir dirbančiųjų statutinėse struktūrose. Su vadais ši galimybė jau aptarta. Galima būtų asmeniškai kviesti atskirų skyrių vadovus su savo komandomis. Per dieną galima organizuoti po 2 tokius susitikimus. Laikas gali būti derinamas pagal poreikius: arba darbo metu, arba po darbo su šeimomis.

5) Paroda - nuotraukų ekspozicija bažnyčioje iš bendruomenės gyvenimo. Reikėtų atrinkti tokias, kurios atspindi bendruomeniškumo temą. Kai kurie PERT nariai pasiūlė įtraukti ir kitokių (istorinių) ekspozicijų galimybę. Taip pat svarbu, kad matytųsi kapelionato struktūrų dalyvavimas, pagaminti stovus vėliavoms, kad kiekviena struktūra galėtų pagarbiai dalyvauti su savo vėliavomis.

NUTARTA, jog dėl istorinių Įgulos bažnyčios nuotraukų visi PERT nariai pasidomės pagal savo galimybes. Taip pat kapelionas per Šv. Mišias paskelbs bendruomenei,  kad ieškoma istorinės vaizdinės medžiagos iš Įgulos bažnyčios gyvenimo. Pritarta dėl finansinės paramos leidiniui galimybių sudarymo. Nutarta, jog bendruomeniniai susitikimai pradedami organizuoti nuo balandžio 15 d. PERT nariai ištirs situaciją, kokius skyrius kaip sukviesti. Grupėje mažiausiai gali būti 5-10 žmonės, daugiausiai – 25 žmonės. Iki Šv. Velykų tarybos nariai atsiųs pasiūlymus kapelionui dėl šių susitikimų el. paštu:soboras@takas.lt

Apsvarsčius visus darbotvarkės klausimus, posėdis užbaigtas bendra padėkos malda.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

2 PERT posėdis

2015-02-04 d. įvyko antrasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 2 sielovadiniai  klausimai.

Pirmasis sielovadinis klausimas. Kelionė į Latviją.

Po bendros maldos kapelionas kpt. Tomas Karklys įteikė padėką ir apdovanojimą „Už iniciatyvą ir aktyvumą Kauno įgulos kapelionato sielovadinėje veikloje“ PERT narei Vilmai Kleveckienei, kuri negalėjo dalyvauti, įteikiant apdovanojimus šventiniame PERT susitikime prieš Šv. Kalėdas.

Taip pat, kaip padėkos ženklą už pagalbą, organizuojant jaunimo karinę vasaros stovyklą, kapelionas įteikė paties sumontuotą dokumentinę medžiagą apie stovyklą Kauno apskr. PGV atstovei taryboje v. t. mjr. Jovitai Lapėnaitei ir Kauno apskr. VPK atstovei Vilmai Kleveckienei.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pasidžiaugė, jog vyriausias Latvijos karo kapelionas kviečia PERT narius ir kapelioną atsakomajam vizitui į Latviją rugsėjo pabaigoje. Vizitas truktų penkias dienas. Reikia nuspręsti, kiek žmonių važiuotų ir kuri savaitė tinkamesnė –priešpaskutinė ar paskutinė rugsėjo mėnesį.

NUTARTA, jog PERT nariai greitu laiku pateiks savo atsakymą dėl dalyvavimo ats. kpt. Gintautui Deksniui.

Antrasis sielovadinis klausimas. Vasario 16-osios šventimas Kauno įguloje.

Ats. kpt. Gintautas Deksnys patikslino Vasario 16-osios šventės renginių planą, primindamas, jog šią dieną galima nemokamai aplankyti VDKM. Aptartos visos šios šventės Šv. Mišių detalės ir PERT narių atsakomybės.

NUTARTA, jog ats. kpt. Gintautas Deksnys atsakingas už dalyvių pasitikimą, pasodinimą. Svarbu, kad neliktų tuščių vietų prie altoriaus, jaunesniųjų karininkų vadų mokymų studentai ir šauliai sėda rezervuotuose suoluose bažnyčios priekyje: vieni dešinėje, kiti – kairėje pusėje.

Kpt. Donatas Girnys padės pastatyti vėliavas. Bus dvi vėliavos: Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ir Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės. Abi statomos prie altoriaus. Viena – kairėje, kita – dešinėje pusėje.

Šv. Mišių skaitinius skaito: policijos atstovas ir vienas iš jaunesniųjų karininkų vadų mokymų studentų. Visuotinę maldą skaito: Kauno apskr. PGV ir Kauno apyg. prokuratūros atstovas. Skaitinius pasiskaityti reikėtų ateiti anksčiau. Atnašas neša jaunesniųjų karininkų vadų mokymų studentai: vaikinas ir mergina.  Šv. Mišioms patarnauja Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinkt. jaunieji šauliai. Numatyta repeticija jaunesniųjų karininkų vadų mokymų studentams vasario 15 d. 14 val. ir kelios repeticijos ateinančią savaitę jauniesiems šauliams, kurie patarnaus Šv. Mišiose.

Tikslus dalyvausiančių šaulių skaičius bus žinomas prieš dvi dienas, ir bus informuota, kiek vietų rezervuoti bažnyčioje. Po Šv. Mišių jaunesniųjų karininkų vadų mokymų studentų ir šaulių (2 būriai: vyresnių ir jaunesnių) žygiuotė per Laisvės alėją į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį.

Trečiasi sielovadinis klausimas. Numatomos šventės ir minėjimai 2015 metais.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pranešė, jog jubiliejiniai metai oficialiai bus pradedami kovo 10 d. vyksiančia adoracija, kurios metu bus kviečiami atstovai iš visų statutinių struktūrų. Svarbiausias jubiliejinių metų akcentas – bendruomeniškumo stiprinimas, todėl numatoma metų eigoje organizuoti 1 val. trukmės susitikimus, kviečiant į bažnyčią atvykti iš kiekvieno vieneto mažomis grupelėmis.

NUTARTA, jog gavę skelbimą adoracijai, PERT nariai paragins bendradarbius dalyvauti ir dalyvaus patys. Kai kurie PERT nariai pranešė kapelionui apie numatomas švęsti vidines  šventes, kurios galėtų prasidėti Šv. Mišiomis:

Vasario 7 d. – Birutietėms 90 metų;

Vasario 16 d. – VDKM 94 metai;

Kovo 12 d. KOP jubiliejus (Po Šv. Mišių  Įgulos bažnyčios pristatymas svečiams);

Kovo 13 d. – Kauno depas, 6-osios įkūrimo metinės;

Kovo 15 d. ir spalio 22 d. – Karo policijos 26 įkūrimo ir 17 atkūrimo sukaktys;

Kovo 30 d. – Kauno apyg. prokuratūrai 25 metai;

Balandžio 3 d. – VDJB 20 metų;

Balandžio 23 d. – KĮKR 78 metai;

Rugpjūčio 14 d. – JVIB;

Spalio 2d. – Kauno apskr. VPK

Gruodžio 22 d. – LKM.

Darbotvarkės klausimų svarstymas užbaigtas bendra malda.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

1 PERT posėdis

2015-01-15 d. įvyko pirmasis Kauno įgulos kapelionato PERT posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje svarstyti 2 sielovadiniai  klausimai.

Pirmasis sielovadinis klausimas. Vasario 16-osios šventimas Kauno įguloje.

Ats. kpt. Gintautas Deksnys pristatė Vasario 16-osios šventės renginių planą, kuriame numatyta:

Šv. Mišios Įgulos bažnyčioje. Po kurių įvyks jaunųjų šauliukų ir šaulių priesaikos ceremonija.

Žygiuotė nuo Įgulos bažnyčios iki Vytauto Didžiojo karo muziejaus. Joje dalyvauja jaunesniųjų karininkų vadų mokymų trečios laidos aukštųjų mokyklų studentų būrys, lydimas Karinių oro pajėgų orkestro.

Varpų muzikos koncertas VDKM sodelyje.

„Kario“ skulptūros atidengimas Kariliono bokšte VDKM sodelyje.

Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimas

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų trečios laidos priesaikos ceremonija

Gėlių padėjimas prie Nežinomo kareivio kapo ir Laisvės paminklo.

NUTARTA, jog PERT nariai į Šv. Mišias ateina su uniformomis. Šv. Mišiose dalyvaus apie 50 šaulių (juos atlydės ats. mjr. Židrūnas Šadauskis) ir 38 jaunesniųjų karininkų vadų mokymų trečios laidos aukštųjų mokyklų studentai su uniformomis (juos atlydės Irena Skuodienė), kuriems bus rezervuotos sėdimos vietos bažnyčios priekyje. Atvykti reikėtų 9.45 val. Šv. Mišioms patarnauja šauliukai. Ats. kpt. Gintautas Deksnys atsakingas už dalyvių sutikimą prie bažnyčios ir nukreipimą. Šv. Mišios vyks su iškilmingu vėliavų įnešimu ir išnešimu. Vilma Kleveckienė pasirūpina surasti skaitovus Šv. Mišioms, Irena Skuodienė pasirūpina tais, kurie neš atnašas.

Antrasis sielovadinis klausimas. Kauno Įgulos bažnyčios 120 m. jubiliejus.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys priminė, jog šie 2015 metai yra jubiliejiniai Įgulos bažnyčiai, kuri mini 120-ąsias pastatymo metines.

Kapelionas kreipėsi į PERT narius dėl idėjų jubiliejinių metų šventimui. Svarstyta, kokius akcentus padaryti bažnyčios viduje. Galbūt galima išleisti leidinį (nuotraukų albumą, knygą) apie Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią. Siūlyta rasti būdų ištransliuoti jubiliejaus žinią visuomenei. Taip pat reikalingi akcentai metų eigoje, skirti šiam jubiliejui.

NUTARTA, jog tarybos nariai kitam kartui pagalvos idėjų jubiliejinių metų šventimui. Visi pritarė minčiai apie informacinį leidinį, reprezentuojantį bažnyčią. Reikalingas plakatas, afiša jubiliejui, skelbimas internetiniame puslapyje. Jubiliejinių metų akcentas bus rugsėjo mėnesį vyksiantys Šv. arkangelo Mykolo atlaidai.

Kiti klausimai.

Kapelionas kpt. Tomas Karklys pranešė, jog kasmetinei piligriminei kelionei į Lurdą Kauno įgulos kapelionatas gali deleguoti tris asmenis.

NUTARTA, jog šiais metais deleguojami atstovai iš Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono, Karo medicinos tarnybos ir DT Kauno depo.

PERT nariai šiame posėdyje nusprendė, jog nori aplankyti Kauno choralinę sinagogą sausio 22 d. Kapelionas įsipareigojo susitarti dėl apsilankymo.

Baigus svarstyti visus rūpimus klausimus, posėdžio dalyviai sukalbėjo bendrą maldą.

Kauno įgulos kapelionato informacija