25-osios KMT įkūrimo metinės

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE PAMINĖTOS DR. J. BASANAVIČIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS 25-OSIOS ATKŪRIMO METINĖS

Sužeistų karių gyvybės išsaugojimu buvo pradėta rūpintis dar Antikos laikais. Karių sveikata kėlė rūpestį ir vėlesnių laikų karvedžiams, nes įveikti priešininkus ir nugalėti galėjo tik fiziškai sveiki kariai. Lietuvos karo medicinos atsiradimas siejamas su XIX amžiumi, kai daug žymių lietuvių medikų, baigę medicinos mokslus, tarnavo carinės Rusijos kariuomenės padaliniuose karo gydytojais. Daugelis jų po 1918 m. lapkričio 23 d. įsakymo Krašto apsaugai Nr. 1 išleidimo įstojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę. Aktyviausių iš jų - Vlado Nagevičiaus, Vlado Ingelevičiaus ir kitų - pastangomis 1918 m. gruodžio 4 d. buvo įkurtas Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyrius. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1991 m. atkurta Krašto apsaugos departamento Medicinos tarnyba. (Dabar Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba).

Karo medicinos tarnyba šiandien - tai antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys Karo medicinos centras Kaune ir Karių reabilitacijos centras Druskininkuose, šeši Pirminės karių sveikatos priežiūros centrai ir jų filialai Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Pabradėje, Panevėžyje, Radviliškyje, Rukloje, Šiauliuose, Tauragėje, Vilniuje, medicininės paramos vienetai, teikiantys medicininę paramą Sausumos, Karinių oro, Karinių jūrų pajėgų padaliniams. Lietuvos karo medicinos tarnybos Karo medicinos mokymo centras - Pabaltijo regiono karo medicinos mokymo lyderis, pelnęs aukštus įvertinimus iš gilias karo medicinos tradicijas turinčių šalių (Danijos, JAV ir kitų). Karo medikai užtikrina kariuomenės padalinių medicininę paramą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų (tarptautinėse operacijose), padeda valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremalių situacijų atvejais.

Kovo 4 d. 10.00 val. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje bendra malda ir šventiniu minėjimu pagerbti šioje tarnyboje tarnaujantys kariai ir dirbantys civiliai tarnautojai, prisiminti iškeliavusieji į amžinybę. Minėjime dalyvavo Materialinių resursų departamento direktorius plk. ltn. Konstantinas Andrejevas, Logistikos valdybos atstovai, Kauno įgulos karinių vienetų vadai, karo medicinos tarnyba, karo medikai, paramedikai, civiliai tarnautojai, atsargoje esantys, šventės svečiai.

Šventė pradėta kovinės vėliavos pagerbimu ir himno sugiedojimu. Po trumpos įžangos tarnybos S3 sk. viršininkas mjr. V. Vasiliauskas perskaitė Dr. J. Basanavičiaus laiško ištrauką, kurioje daktaras 1924 m. dėkoja karo medikams už suteiktą medicininę pagalbą.

Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys pravedė Dievo Žodžio liturgiją. Komentuodamas dienos Šv. Rašto skaitinius, kapelionas linkėjo karo medicinos tarnybos bendruomenei puoselėti dvasingumą ir vykdyti patį svarbiausią ir prasmingiausią Jėzaus įsakymą - vienam kitą mylėti. Kad Viešpaties angelai saugotų tarnybą, kunigas tarnybos vadei plk. J. Sesartienei įteikė tautodailininko išdrožtą angelą. Po to įvyko aktyviojo rezervo karių priesaikos ceremonija, po kurios naujai prisiekusius karius ir šventės dalyvius palaimino kapelionas.

Šventinė programa užbaigta karinių laipsnių ir apdovanojimų įteikimu, svečių sveikinimais ir LK Karinių oro pajėgų pučiamųjų instrumentų orkestro menine programa.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS