ALFA savaitgalis NPPKT kariams

 

 

ALFA KURSO SAVAITGALIS JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE TARNAUJANTIEMS NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAMS

Balandžio 17 d. Kauno arkivyskupijos rekolekcijų namuose įvyko Alfa kurso savaitgalis Juozo Vitkaus inžinerijos batalione tarnaujantiems nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams.

Alfa - tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Čia yra galimybė pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus bei rasti bendraminčių. Jis skirtas ir netikintiems, ir tikintiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas.

Kovo mėnesį LK Juozo Vitkaus inžinerijos batalione pradėtas vesti Alfa kursas nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, norintiems pasiruošti įkrikščioninimo sakramentams. Kiekvieną ketvirtadienio vakarą Šv. Šeimos jaunimo bendruomenės nariai, pasitelkę į pagalbą įdomius pranešėjus, organizavo Alfa užsiėmimus. Kurso esminis akcentas yra išvažiuojamasis savaitgalis, kuris organizuojamas kurso viduryje.

Savaitgalio metu gilinamasi į Šv. Dvasios slėpinį, kviečiama priimti Ją į savo gyvenimą. Taigi susirinkę dalyviai klausėsi konferencijų, dalinosi savo įžvalgomis ir tikėjimo patirtimis, per įvairius užsiėmimus turėjo galimybę geriau vienas kitą pažinti. Su kariais bendravo kunigas pranciškonas Marija Juozapas Žukauskas, KASP Dariaus ir Girėno apygardos II rinktinės karys savanoris Raimondas Gleiznys, Gyvųjų akmenų bendruomenė.

Šeštadienio popietę, išgirdus įvairius tikėjimo liudijimus, dalyviai buvo pakviesti melstis asmeniškai kiekvienam Šv. Dvasios pripildymo. Norintys galėjo priimti Susitaikinimo sakramentą. Savaitgalinis susitikimas vainikuotas Šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys ir Marijampolės įgulos kapelionato kapelionas kun. Edvardas Baniulis. Po jų pavakarieniavę visi išvyko pas savo šeimas, išsinešdami kiekvienam savitą, bet neįkainojamą, susitikimo su Dievu patirtį.

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO KAPELIONAS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA ŠV. ŠEIMOS JAUNIMO BENDRUOMENEI UŽ PUIKIAI PRAVĘSTĄ ALFĄ KURSO SAVAITGALĮ.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato forografas Lionius CHARDINAS