Angelų Sargų diena

 

 

 

 

YPATINGA DIENA POLICIJOS MOKYKLAI: ŠVENTĖS METU VYKO KURSANTŲ PRIESAIKOS IR MOKSLŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMO CEREMONIJA

Spalio 2-ąją Lietuvoje minima Angelų Sargų – Policijos diena. Profesinės šventės išvakarėse, ramybės, susikaupimo ir tikėjimo kupinoje aplinkoje, Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, iškilmingai prisiekė Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) kursantai, tvirtai apsisprendę bei pasiryžę stropiai mokytis ir tapti policijos pareigūnais.

Šventė pradėta Šv. Mišiomis, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys. Melstasi už  Lietuvos policijos mokyklos bendruomenę, naujai prisiekiančius kursantus, diplomus gausiančius būsimus policijos sistemos pareigūnus, artimuosius. Po bendros maldos, iškilmingos priesaikos metu būsimieji pareigūnai prisiekė būti ištikimais Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, negailėti jėgų gindami žmogaus teises, laisves, visuomenės ir valstybės interesus, sąžiningai atlikti pareigas ir visada saugoti gerą Lietuvos policijos mokyklos kursanto vardą. Prisiekusius LPM kursantus ir absolventus bei visus šventės dalyvius palaimino kapelionas.

Po kursantų priesaikos 27-iems kursantams buvo įteikti profesinio mokymo baigimo pažymėjimai. Atsiimdami diplomus kursantai ryžtingai ir drąsiai, girdint LPM vadovybei, dėstytojams, jų artimiesiems, tarė „Tėvynės labui“. Šie žodžiai juos lydės visos tarnystės metu, nes tapę policijos pareigūnais jie tarnaus savo tėvynei ir jos žmonėms.

Ši šventė buvo skirta ne tik kursantams, bet ir LPM darbuotojams, juk sekmadienį visi šalies pareigūnai minės Angelų Sargų dieną. Simboliška, bet būtent šios šventės išvakarėse Profesinės taktikos skyriaus vyriausiajam specialistui Daliui Mackelai policijos generalinio komisaro įsakymu buvo suteiktas vyresniojo inspektoriaus laipsnis. Taip pat buvo įteiktos policijos generalinio komisaro padėkos Mokymo organizavimo skyriaus metodininkei Urtei Valiukei ir Logistikos skyriaus vyresniajai specialistei Skirmantei Urniežienei. Policijos dienos proga Trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“ buvo apdovanotas Policijos veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Kairys. Taip pat šiam pareigūnui Ugniagesių gelbėjimo mokyklos viršininko pavaduotojas Nerijus Statkus įteikė Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklą ,,Už nuopelnus gyventojų saugai“ . Šia proga LPM viršininko padėkos buvo įteiktos ir darbuotojams, ir kursantams.

Po visų oficialių ceremonijų ir apdovanojimų sveikinimo žodį tarė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Donatas Malaškevičius. „Ši diena visai policijos bendruomenei ypatinga.  Noriu palinkėti ir baigusiems kursantams, kurie įsilies į mūsų gretas, ir naujiesiems kursantams, kurie ką tik prisiekė, kad nebūtų sunku dirbti atvira širdimi ir su dideliu noru bei užsidegimu, visada vadovaukitės žmogiškumu ir savo širdimi. Jums prireiks vidinės stiprybės ir drąsos padėti visuomenei keistis, tad nepamirškite išlikti sąžiningais visų pirma prieš save“, – linkėjo D. Malaškevičius.

LPM viršininkas Algirdas Kaminskas kreipdamasis į kursantus prisiminė, kad vos įstoję į mokyklą kursantai atrodė lyg vaikai, tačiau šiandien jie yra subrendę ir pasiruošę tarnybai.

„Ši kursantų laida buvo nuostabi. Per metus jūs mums tapote labai artimi. Jūsų kelyje bus daug sunkumų ir iššūkių, bet aš visa širdimi tikiu, kad jūs esate pasiruošę tarnybai ir viską įveiksite. Linkiu jums sėkmės. O jūsų artimiesiems norėčiau padėkoti, kad išleidote ir palaikėte savo vaikus, kai jie pasirinko pareigūno darbą“, – sakė viršininkas.

Šventę vainikavo kursantų atsisveikinimo žodis. Skambant kursantų atliekamai dainai ne vienas LPM darbuotojas braukė ir džiaugsmo, ir liūdesio ašaras, suprasdami, kad palydi juos į sunkų jų pasirinktą kelią.

Pasibaigus šventei kursantus apsupo jų artimieji, draugai, netrūko sveikinimų, gėlių, dovanų ir šiltų apsikabinimų.

Lietuvos policijos mokyklos informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS