Atvelykio šventė

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ATVELYKIO ŠVENTĖ „MYLĖKITE VIENI KITUS“

Sekmadienį po Viešpaties Prisikėlimo šventės Bažnyčia sukviečia bendruomenes švęsti Atvelykį, kuris vadinamas Dievo Gailestingumo sekmadieniu arba „Vaikų Velykėlėmis“. Šiemet ši šventė paminėta balandžio 23 d.

Kaip įprastai, Kauno įgulos kapelionato bendruomenė susirinko į 10 val. Šv. Mišias, aukojamas kapeliono kun. Tomo, kuriose vaikai ir jų tėveliai klausėsi Dievo Žodžio ir jungėsi į bendrą maldą.

Po Šv. Mišių Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko šeimų bendruomenės šventinė popietė, skirta paminėti Viešpaties Prisikėlimą ir  įsigilinti į Jo mums paliktą Naująjį įsakymą: „Mylėkite vieni kitus, kaip aš jus mylėjau“. Šventės programą organizavo vaikų ir jaunimo sielovados vadovai: Jūratė, Tomas ir Akvilė, o techninį sklandumą užtikrino kapelionas T. Karklys.

Popietės leitmotyvu tapo apaštalo Pauliaus užrašytas himnas meilei, kurį visi šventės dalyviai draugiškai išmoko giedoti ir į kurio detales gilinosi įvairių užduočių metu. Suskirstyti į keturias komandas žaidėjai turėjo atspėti, kokias meilės savybes atspindi vaikų paruoštos trumpos scenos ir patys turėjo įvaizdinti himne minimus meilės bruožus.

Vėlesnės užduotys suteikė dalyviams galimybę pademonstruoti savo tikėjimo žinias apie Jėzaus stebuklus, Biblijoje minimus personažus, sakramentus, gailestingumo darbus, Šv. Dvasios dovanas ir kt. Sąžiningai uždirbtus taškus skaičiavo mokytoja Justina. Popietės žinių turnyro nugalėtoja tapo žalioji komanda su dviem aktyviomis mamytėmis priešakyje.

Visos komandos ir laimėtojai buvo apdalinti skaniais prizais, o šeimos nuoširdžiai padėkojo ir pasveikino Šv. Velykų proga kun. Tomą ir šventės organizatorius.

Visi išsiskirstė, širdyse, mintyse ir lūpose išsinešdami himno žodžius:

„Meilė kantri, maloninga ir nepavydi,

nesididžiuoja ir neišpuiksta.

Ji visa pakelia, visi tiki, viskuo viliasi.

Ji nesibaigia niekada.“

Kauno įgulos kapelionato informacija.