Gedulo ir vilties diena

 

 

 

 

 

 

GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS ĮGULOS ŠVENTOVĖJE

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo. Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Lietuvoje pagerbiami tremtyje žuvę lietuviai.

Ta proga Kauno Įgulos šventovėje buvo aukojamos Šv. Mišios, o po jų pristatyta nepriklausomos Lietuvos karininko dukters, gimusios Lietuvoje, o dabar gyvenančios  JAV, menininkės Inos Skardžiūtės-Kozel instaliacija „Karo nuotaka – našlė“.

Daugiau negu keturių metrų aukščio skulptūra sukurta iš šilko ir medvilnės. Audinyje atspaustos KGB archyvuose saugotos, pokario metais nužudytų rezistentų fotografijos, padarytos po egzekucijų. Taip originaliai autorė pagerbė nūdienos karų aukas, milijonus tų, kuriuos gaubia gedulo šydas, ir kūrinį skiria ne tik nužudytiems jauniems vyrams, bet ir jų našlėms, vaikams, artimiesiems atminti.

Renginio pabaigoje Kauno įgulos kapelionas pakvietė Šv. Mišių dalyvius pabendrauti su kūrinio autore Ina Kozel,  o 14 val. apsilankyti Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyksiančiame minėjime, kurio metu savo atsiminimais pasidalins Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.

Instaliaciją galima apžiūrėti iki birželio 21 d. kasdien nuo 9 iki 15 val.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS