Gedulo ir vilties diena VDKM

 

 

 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUJE PAMINĖTA GEDULO IR VILTIES DIENA

Birželio 14 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko renginys skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. Minėjimo dalyvius rinktis kvietė skambėjęs Laisvės varpas.  

Didžiojoje salėje pasitiko Vytauto Didžiojo universiteto Kamerinis merginų choras. Chormeisteris doc. Viktoras Masevičius nuotaikingai pristatė kiekvieną choro dainą. Po koncerto apie savo tremties išgyvenimus pasakojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. 

 

Savo kalboje dvasininkas užsiminė, kad jam pačiam netekę patirti tos tremties, kurios 75-ąsias metines tądien minėjo muziejus, tačiau lageriuose jis praleido visus savo jaunystės metus. „Sovietinė kariuomenė buvo panaši į tremtį." - sakė jis, prisimindamas Sovietų sąjungos priverstinę karinę tarnybą, kurios metu jauni vyrai nematydavę šautuvo ir rikiuotės buvo išnaudojami fiziniams darbams tolimuose kraštuose atlikti. Tačiau emeritas Sigitas Tamkevičius susirinkusiesiems sakė, kad tremtis užgrūdino ir visai ištremtųjų kartai padėjo įaugti į Lietuvą.

Gedulo ir vilties diena minima, prisimenant 1941 m. birželio 14 d. pradėtus masinius lietuvių, o vėliau - ir kitų Baltijos šalių gyventojų - trėmimus į Sibirą. Šiemet paminėtos 75-osios šio įvykio metinės.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS