Instruktoriai iš Ruklos MP Įgulos bažnyčioje

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE LANKĖSI DIDŽIOJO LIETUVOS ETMONO JONUŠO RADVILOS MOKOMOJO PULKO PIRMOJO MOKOMOJO BATALIONO VADAS SU INSTRUKTORIŲ KOMANDA

Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Pirmasis mokomasis batalionas buvo suformuotas 1998 m. Šiuo metu batalioną sudaro vadovybė ir keturios mokomosios kuopos. Mokomojo bataliono paskirtis - vykdyti pagrindinę Jonušo Radvilos mokomojo pulko užduotį, t. y. rengti karius pagal Bazinio kario kurso programą. Nežiūrint intensyvaus  bataliono instruktorių užimtumo, kolektyvas skiria dėmesį visapusiškai praturtinančiai tarpusavio bendrystei  ir organizuoja įvairias bendravimo formas. Vasario 2 d. Pirmojo mokomojo bataliono instruktorių kolektyvas, vadovaujamas mjr. Algio Ramanausko aplankė  Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią.

Svečius pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys. Papasakojęs bažnyčios ir kapelionų tarnybos istoriją, sielovadininkas karius pakvietė apžiūrėti šventovę. Pirmiausiai pristatė mažuosius penkių balsų vargonėlius. Bažnyčios rūsiuose šeimininkas svečiams aprodė veiklos labirintą bei papasakojo apie kapelionato bendruomenėje vystomą sielovadinę veiklą.

 

 

 

Ekskursijos pabaigai kapelionas pristatė šventovėje esančius didžiuosius „Walcker“ vargonus. Prisiminimui padarius bendrą nuotrauką, kapelionas padėkojo kariams už apsilankymą ir palinkėjo Aukščiausiojo palaimos jų atsakingame profesinio pašaukimo kelyje. Mokomojo bataliono vadas mjr. Algis Ramanauskas kolektyvo vardu padėkojo kapelionui už puikiai pravestą ekskursiją ir įteikė dovanų medaus ir suvenyrinį puodelį.

 

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS