Jaunųjų šaulių pasižadėjimas

 

 

 

 

 

 

JAUNŲJŲ ŠAULIŲ PASIŽADĖJIMO CEREMONIJA

Lapkričio 4-osios vidurdienį Kauno Vytauto Didžiojo II-osios šaulių rinktinės jaunieji šauliai susibūrė draugėn į Kauno Įgulos šventovę. Čia dalyvavo bendroje maldoje o po jos atliko jaunojo šaulio pasižadėjimo ceremoniją.

Šv. Mišias aukojo ir jaunuosius šaulius palaimino Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys. Pasižadėjusius šaulius pasveikino: Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas ats. mjr. Ž. Šadaukis, Kauno Vytauto Didžiojo II-osios šaulių rinktinės vadas ats. kpt. A. Savickas. Drauge šventėje dalyvavo II rinkt. šauliai, jaunieji šauliai, jų vadai, tėveliai, bendruomenė.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS