JAV karo inžinerijos specialistų delegacija

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE LANKĖSI JAV KARO INŽINERIJOS SPECIALISTŲ DELEGACIJA

LK Juozo Vitkaus inžinerijos batalione pagal „Kariškiai kariškiams“ bendradarbiavimo planą vieši Jungtinių Amerikos Valstijų karo inžinerijos specialistų delegacija. Svečiai kariams veda užsiėmimus apie kovinę inžineriją.

Jau tapo gražia tradicija, kad po dienos užsiėmimų svečiams organizuojamos pažintinės išvykos, pristatant mūsų kraštą. Balandžio 14-osios vakarą delegacija, lydima Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vyriausiojo puskarininkio srž. mjr. E. Višinsko aplankė Kauno įgulos kapelionato šventovę. Svečius pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys.

Trumpai papasakojęs bažnyčios istoriją, kapelionas pakvietė atvykusiuosius apžiūrėti bažnyčią, garsiuosius „Walcker“ vargonus, instaliaciją „XXI a. katakombos“.

Po ekskursijos kapelionas pakvietė delegaciją pasivaišinti Lietuvišku šakočiu ir pabendrauti šventovės rūsyje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS