Kalėdinė šeimų šventė

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖ APVAINIKAVO KALĖDINĮ LAIKĄ DŽIUGIA ŠVENTE

Nors Šv. Kalėdos jau praeityje, tačiau šios šventės dvasią ir nuotaiką Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenė atsinešė iki pat kalėdinio laikotarpio užsklandos – Kristaus krikšto šventės. Š. m. sausio 10 d. rytą į Įgulos bažnyčią Kaune sugužėjo daug vaikų su tėveliais, žinodami, kad šis sekmadienis, besibaigiant mokyklinėms atostogoms, ypatingas ir kad jų laukia dar vienas benueinančio kalėdinio džiaugsmo pliūpsnis.

Kaip visuomet, užtikrintu ir džiugu žingsniu link altoriaus, vaikai, lydimi savo vadovės ir kapeliono kun. Tomo drauge su šeimų bendruomenės vadovu, keliavo švęsti Šv. Mišių. Čia klausėsi Dievo žodžio, susivienijo bendroje maldoje Komunijos metu.

Po šv. Mišių visi sugužėjo į Kauno įgulos karininkų ramovę, kur kiekvienas sąžiningai praėjęs „muitinę“ galėjo užimti savo vietą „tautų asamblėjoje“ ir sudalyvauti projekte Karalystė be sienų. Renginį atidarė pagrindinis mecenatas (šią popietę atsakingas už techninį renginio sklandumą) kapelionas kun. Tomas Karklys.

Su trenksmu į sceną sugužėjo keturių pasaulio šalių karaliai (Šiaurys, Pietys, Rytis ir Vakaris), lydimi išmaniųjų dovanų, atkeliavusių jiems įkandin, princesių: Auksės, Miros ir Smiltės. Iš visų atvykusių valdovų dosniausias buvo šiaurės šalių karalius, turbūt kalėdinių gudrybių išmokęs iš Kalėdų senelio.

Asamblėjos dalyviai greitai buvo priskirti vieno iš karalių globon, ir, atstovaudami savo kraštą, rungėsi įvairiose užduotyse, tarp kurių retkarčiais įsiterpdavo grupės „Būkime kaip vaikai“ kalėdiniai sveikinimai. Kūrybinis džiaugsmas liejosi kalėdinėmis eilėmis, puošybos gebėjimais, vaidyba. Prie originaliai papuoštų kalėdinių eglučių mažieji deklamavo eiles.

O ši popietė baigėsi daug jėgų pareikalavusiu „Sniego mūšiu“, po kurio, dėkui Dievui,  sužeistų nebuvo.:-) Visas rungtis stebėjusi ir vertinusi garbinga komisija, su mokytoja Justina priešakyje, galiausiai paskelbė savo verdiktą ir už pastangas visiems asamblėjos dalyviams įteikė skanių prizų rinkinį.

Asamblėjos pabaigoje nuskambėjo kvietimas: „Nestatykime sienų, verčiau atverkime duris!“ Kadangi durys buvo praviros, pro jas netikėtai įžengė ypatingas svečias...

Dosnus, kaip niekad, Kalėdų senelis su džiaugsmu atliko savo misiją. Vaikai jam padovanojo kalėdinį sveikinimą ir, užfiksavę dar vieną jo pasirodymą mūsų platumose, išlydėjo apsnigtu keliu į šiaurę...

Kauno įgulos kapelionato ir „Šiaurės spaudos“ informacija

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS