Karių Sutvirtinimas Vilniuje

 

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NPPKT KARIAI LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO ŠVENTOVĖJE ŠVENTĖ ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTUS

Užbaigę Šventosios Šeimos jaunimo bendruomenės organizuotą ALFA kursą, kelios dešimtys Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono NPPKT karių, birželio 3-iosios popietę atvyko į Lietuvos kariuomenės Ordinariato Šv. Ignoto jubiliejinę šventovę švęsti įkrikščioninimo sakramentus.

Šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės apaštalinis administratorius Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas kun. R. Venckus, Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionato kapelionas kun. V. Veilentas, Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas kun. R. Butkevičius, Marijampolės įgulos kapelionato kapelionas kun. E. Baniulis, Alytaus įgulos kapelionato kapelionas kun. S. Kasmauskas, Vilniaus įgulos kapelionato kapelionas kun. E. Vegys, Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys.

Bendroje maldoje dalyvavo ir įkrikščioninimo sakramentus šventė Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys karininkai, puskarininkiai, NPPKT kariai iš Marijampolės, Panevėžio, Kauno ir Alytaus įgulose esančių karinių vienetų.

Po Žodžio liturgijos ir ganytojo dvasiškai sustiprinančio žodžio du NPPKT kariai priėmė krikšto sakramentą, didelė grupė NPPKT karių priėmė Sutvirtinimo sakramentą, o Vienybės pokylio- Komunijos- metu grupelė NPPKT karių priėmė pirmąją Šv. Komuniją.

Užbaigus Šv. Mišias, Lietuvos kariuomenės apaštalinis administratorius ir Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas karius pasveikino ir įteikė sakramentų priėmimo pažymėjimus.

Šventė apvainikuota bendra nuotrauka atminčiai.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS