Kovo 11-oji

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE PAMINĖTOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 27-OSIOS METINĖS 

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklusomybės atstatymo aktą, kuriuo paskelbė visam pasauliui, kad Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Šiemet Lietuva 27-ąjį kartą paminėjo valstybės Nepriklausomybės atkūrimo metines. Kauno įguloje šventė pradėta 10 val. padėkos už tautos laisvę ir nepriklausomybę Šv. Mišiomis Įgulos bažnyčioje. Bendrai maldai vadovavo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys ir kapelionato pagalbininkas kun. Vytenis Vaškelis.

Bendroje maldoje dalyvavo: LK Kauno įgulos karinių vienetų vadai, Kauno įguloje tarnaujantys karininkai, puskarininkiai, kariai, savanoriai, partizanai, šauliai, jaunieji šauliukai, tarnaujančiųjų šeimų nariai, visuomeninių organizacijų atstovai, bendruomenė.

Šv. Mišių įžangoje kapelionas, sveikindamas bendruomenę, prisiminė kovo 11-osios išvakarėse Lietuvą sukrėtusią tragediją, kviesdamas bendroje maldoje prisiminti nužudytą merginą, netekties skausmo prislėgtą šeimą, ragino melstis už Lietuvą, kad tautos socialinio gyvenimo problemos netaptų rimtu vidiniu pavojumi laisvei ir nepriklausomybei, už taiką ir ramybę pasaulyje, už tarnaujančius tėvynės gynyboje, už šeimas, už Lietuvos ateitį – vaikus ir jaunimą. Šventinėje homilijoje kapelionas kvietė įsiklausyti į Jėzaus kvietimą laikytis įstatymų ir tvarkos, mylėti tiesą ir teisingumą, kurti savo valstybės gyvenimą ant tvirto dvasinių ir bendražmogiškų vertybių pagrindo.

Po Šv. Mišių Kauno Vytauto Didžiojo antrosios šaulių rinktinės šauliai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Priesaikos tekstą perskaitė ir prisiekusiųjų vardu Šaulių sąjungos vėliavą pagerbė ats. plk. Gediminas Macijauskas. Po kapeliono palaiminimo, naujai prisiekusius šaulius pasveikino Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas ats. mjr. Žydrūnas Šadauskis.

Po baigiamojo palaiminimo šventės dalyviai patraukė į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, kur vyko šventinis minėjimas.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS