Biblijos grupės Šv. Ignoto bažnyčioje

Šventasis Raštas mūsų gyvenime

 Biblija yra krikščionio maldos ir gyvenimo (veiklos) ašis, Dievo ir žmogaus išvien vakar kurtos ir šiandien kuriamos istorijos pasakojimas. Skaitydami Šventojo Rašto ištraukas pasirinktomis aktualiomis mums temomis stengiamės kelti šiuos esminius klausimus:

• Ką ši Biblijos ištrauka man reiškia?
• Ką ji man sako?
• Kaip ji siejasi su mano gyvenimu?

Dievas kiekvienam prabyla kitaip, asmeniškai. Dalindamiesi savosiomis patirtimis ir klausydamiesi vienas kito praturtiname save ir šalia esantį.

Popiežius Paulius VI sakė: „Privalome įtemptos egzistencijos programoje savo vidiniam gyvenimui skirti deramą vietą – svarbiausią, tykią, tyrą vietą“ (Sekminės, 1972-05-21). Tikimės, kad viena tokių „vietų“ galėtų tapti Biblijos grupės susibūrimai.

 

Kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6) yra trys Biblijos skaitymo ir maldos grupės, jų maldos laikas:

sekmadienio Biblijos grupė renkasi po 10.30 val. Šv. Mišių  11.45 – 12.45 val.

viena ketvirtadienio Biblijos grupė renkasi  renkasi Ordinariate 12 – 13 val.

kita ketvirtadienio Biblijos grupė renkasi  Ordinariate  po 17.15 val. Šv. Mišių  18 – 19 val.

Biblijos grupė atvira visiems.
Grupes palydi kun. Vytautas Langas.

Kontaktai pasiteirauti:
El. paštas sv.ignoto.baznycia@gmail.com

Tel. + 370 706  82 000, KATT 27 000