Kviečiame į Biblijos grupę


Šventasis Raštas mūsų gyvenime


Biblija yra krikščionio maldos ir gyvenimo (veiklos) ašis, Dievo ir žmogaus išvien vakar kurtos ir šiandien kuriamos istorijos pasakojimas. Skaitydami Šventojo Rašto ištraukas pasirinktomis aktualiomis mums temomis stengiamės kelti šiuos esminius klausimus:

• Ką ši Biblijos ištrauka man reiškia?
• Ką ji man sako?
• Kaip ji siejasi su mano gyvenimu?

Dievas kiekvienam prabyla kitaip, asmeniškai. Dalindamiesi savosiomis patirtimis ir klausydamiesi vienas kito praturtiname save ir šalia esantį.

Popiežius Paulius VI sakė: „Privalome įtemptos egzistencijos programoje savo vidiniam gyvenimui skirti deramą vietą – svarbiausią, tykią, tyrą vietą“ (Sekminės, 1972-05-21). Tikimės, kad viena tokių „vietų“ galėtų tapti Biblijos grupės susibūrimai.

Kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6) sekmadieniais, 11.45–12.45 val., renkasi Biblijos skaitymo ir maldos grupė, kurią patys jos nariai jau pavadino tiesiog Biblijos grupe.

Atsiliepiant į KAM darbuotojų pageidavimus, nuo kovo 2 d. planuojama suburti dar dvi Biblijos grupes, kurios rinktųsi ketvirtadieniais – viena grupė nuo 12 iki 13 val., kita – nuo 18 iki 19 val.

Maloniai lauksime visų susidomėjusiųjų kovo 2 d. (ketvirtadienį), 12.15 val., Šv. Ignoto bažnyčioje.

Biblijos grupė atvira visiems.
Grupes palydi kun. Vytautas Langas.

Kontaktai pasiteirauti:
El. paštas sv.ignoto.baznycia@gmail.com
Tel. + 370 706  82 000, KATT 27 000