LDK karių ir sukilėlių atminimo pagerbimas Kobylkoje

 

 

 

 

 

LENKIJOJE PAGERBTAS LDK KARIŲ IR SUKILĖLIŲ ATMINIMAS

Spalio 29 d. Lenkijoje, paminint 222-ąsias Kobylkos mūšio metines, Šv. Mišiomis ir miestelio kapinėse įrengtame panteone atidengta lietuviška atminimo lenta pagerbtas 1794 m. spalio 26 d. mūšio metu žuvusių LDK karių ir sukilėlių atminimas.

Šventinis minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Kobylkos Švč. Trejybės bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo: parapijos klebonas kun. prel. J. Andrzejewski, Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys, parapijoje talkinantys kunigai. Bendroje maldoje dalyvavo: Lenkijos gynybos ministro A. Macierewicz atstovas, Lenkijos seimo nariai, Kobylkos burmistras R. Roguski, Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Š. Adomavičius, Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. A. Jasinskas, karo istorikas prof. V. Rakutis, Lietuvos ambasados gynybos atašė plk. ltn. R. Jarmalavičius, bendros Lietuvos-Lenkijos-Ukrainos brigados LITPOLUKRBRIG karininkai, karo istorijos mylėtojai, Kobylkos gyventojai ir svečiai.

Šv. Mišių pradžioje susibūrusius minėjimo dalyvius pasveikinęs šventovės šeimininkas žodį pakvietė tarti ir Kauno įgulos kapelioną. Kun. T. Karklys padėkojo visiems už galimybę būti kartu, melstis ir ragino prisiminti pagrindines vertybes – Dievą, Tėvynę ir Garbę, - kurios vienijo prieš 222-metus į kovą už laisvę stojusius karius ir sukilėlius, šios vertybės svarbios šiandien ir mums. Šv. Mišių žodžio liturgija švęsta lenkų ir lietuvių kalba.

Po bendros maldos minėjimo dalyviai iškilminga procesija patraukė į miestelio kapines, kur Kobylkos kautynių aukoms  įrengtame memoriale,  šalia lenkiškosios atminimo lentos, Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijoje rūpesčiu ir iniciatyva šiemet  įrengta atminimo lenta ir lietuvių kalba.  Po oficialių kalbų Kobylkos burmistras R. Roguski ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Š. Adomavičius atidengė atminimo  lentą. Žuvusius bendra malda apkabino  ir memorialinę lentą pašventino kun. prel. J. Andrzejewsk ir kun. T. Karklys.

Kobylkos kautynių aukų atminimui Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai atliko salvių grupę. Lietuvos ir lenkų istorikams trumpai pristačius Kobylkos kautynes, prie memorialo padėtos gėlių kompozicijos, o renginys pratęstas Kobylkos miesto aikštėje.

1794 m. spalio 26 d. prie Kobylkos įvykęs mūšis tarp Lietuvos bei Lenkijos sukilėlių, vadovaujamų T. Kosciuškos, ir Rusijos armijos buvo priešpaskutinis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kariuomenės mūšis. Netrukus, 1795 m., Lietuvos Didžioji kunigaikštystė nustojo egzistuoti ir niekuomet nebeatsikūrė net formaliai.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukos iš Lietuvos ambasados Lenkijoje gynybos atašė archyvo