Lietuvos generalinio prokuroro vizitas

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATĄ APLANKĖ LIETUVOS GENERALINIS PROKURORAS E. PAŠILIS

Prieš kelerius metus į kapelionatą pasibeldusi Kauno apygardos prokuratūros bendruomenė, vadovaujama vyriausiojo prokuroro D. Valkavičiaus, tapo kapelionato partnere, o kapelionato kapelionas įsipareigojo pasirūpinti prokuratūros bendruomenės sielovadiniu gyvenimu. Sėkmingai vystant bendradarbiavimą, prokuratūros bendruomenėje vykdomi sielovadiniai, edukaciniai, kultūriniai renginiai. Pastaruoju metu kapelionatas  prisideda, prokuratūrai sprendžiant socialinės pagalbos nusikaltimų aukoms problemą.

Rugpjūčio 30 d. Kauno apygardos prokuratūroje darbiniu vizitu apsilankiusi Lietuvos generalinės prokuratūros vadovybė po pietų, Kauno apygardos prokuroro lydima, atvyko į Kauno įgulos kapelionatą. Svečius - Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą E. Pašilį, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotoją Ž. Radišauską, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotoją R.Valentukevičių - pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys.

Trumpai pristatęs svečiams bažnyčios istoriją, kapelionate vystomą valstybės statutinėse struktūrose tarnaujančių ir dirbančiųjų sielovadą, kapelionas aprodė šventovę. Gen. prokurorą sudomino šventovėje esantys vargonai, su didžiuoju „Walckeriu“ pabandė groti pats. Vizitui prisiminti kapelionas įteikė svečiams jubiliejaus proga išleistus albumus apie Įgulos šventovę.

Apžiūrėjus šventovės rūsius, karininkų salytėje prie kavos, arbatos puodelio aptartas kapelionato ir prokuratūros bendradarbiavimas. Gen. prokuroras pasidžiaugė, kad Kauno apygardos prokuratūroje pradėtas bendradarbiavimas tarp bažnyčios ir prokuratūros, padėkojo kapelionui už sielovadinę globą ir pakvietė kapelioną apsilankyti Lietuvos generalinėje prokuratūroje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS