LPM kursantų apsilankymas

 

 

 

 

 

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS KURSANTŲ APSILANKYMAS KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE

Lietuvos policijos mokyklos kursantai, besiruošiantys tapti  Lietuvos policijos pareigūnais, po dienos užsiėmimų, lydimi dėstytojo - profesinės taktikos skyriaus vyriausiojo specialisto D. Mackelos, aplankė Kauno įgulos kapelionato šventovę.

Svečius pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T.  Karklys.  Bažnyčios pusrūsyje, prie dedikacinių lentų, kunigas papasakojo bažnyčios istoriją ir pakvietė atvykusiuosius apžiūrėti bažnyčią. Pakilus į bažnyčios erdves, kursantai sustojo ratu. Kapelionas, pasidžiaugęs kurso vienybe, pakvietė jaunus žmones pasiųsti Aukščiausiajam trumpą maldą už tai, kas jų gyvenime vertingiausia. Apkabinę savo artimuosius, bendrakursius, prašydami palaimos sau, sukalbėjo „Tėve mūsų“  maldą ir, linkėdami vieni kitiems taikos ir ramybės, spaudė vienas kitam dešinę

Po maldos akimirkos svečiai turėjo galimybę apžiūrėti šventovę, menininko V. Žilinsko dailės kūrinių parodą. Sustojus prie nedidelių vargonėlių, kapelionas pravedė pažintinę paskaitėlę apie tokio pobūdžio instrumentus ir jais atliekamą muziką liturgijoje. Susipažinus su mažaisiais penkių balsų vargonėliais, svečiai pakilo į viršų apžiūrėti garsiuosius įgulos šventovės Walcker vargonus, pastatytus 1939 m. Drąsiausi pabandė pagroti patys.

Nusileidę žemyn, kursantai aplankė instaliaciją „XXI a. katakombos“, skirtą akliesiems. Sužinoję, kas yra didžiausia kliūtis aklojo gyvenime, sustojo bendrai nuotraukai. Ekskursiją apvainikavo pasivaikščiojimas bažnyčios pusrūsiuose. Po jo svečiai buvo pakviesti pasivaišinti ir pabendrauti šventovės rūsyje. Kapelionas, įteikęs kursantams leidinį apie šventovę,  trumpai pristatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatą, kapelionų vykdomą sielovadą Lietuvos kariuomenėje ir kitose statutinėse struktūrose, atsakė į svečių klausimus.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS