Motinos diena

 

 

 

 

 

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE

Mes visi nešiojame savyje motinos pamokymus ir jos širdies šilumą. Mama - artimiausias žmogus pasaulyje, suteikęs gyvybę ir gyvenimo pradmenis, joje susijungia kančia ir meilė, nerimas ir pasiaukojimas. Pagarba motinai yra pagarba ir žmonijai, pagarba Kūrėjui, pagarba ir sau patiems, nes visi esame motinų vaikai ir joms daug kuo skolingi. (Kunigas Paulius Bytautas)

Motinos diena kasmet švenčiama pirmąjį gegužės savaitgalį ir visi tradiciškai keliaujame į tėviškę aplankyti savo gyvųjų arba į amžinybę iškeliavusių mamyčių. Baigiantis darbo savaitei,  Kauno įgulos kapelionato kapelionas pakvietė kapelionato statutinę bendruomenę apkabinti motinas bendroje maldoje.

Po Šv. Mišių Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų jaunučių choras „Dominantė“, vad. A. Adamkevičienė, jaunosios kanklininkės ir smuikininkės atliko mamytėms skirtą meninę programėlę.

Motinos dienos rytmetį į Įgulos šventovę sugužėjo kapelionato bendruomenės šeimos, kurių vaikai, užbaigę pasirengimo kursą, trukusį ištisus metus, ruošėsi pirmą kartą priimti Eucharistinį Jėzų.

Paprašę mamyčių palaiminimo, vaikai bendra malda apkabino tėvelius, o tėvai prašė Aukščiausiojo palaimos savo atžaloms, kad jie užaugę būtų Dievui garbė, žmonėms džiaugsmas ir tėvams pasididžiavimas.

Po Šv. Mišių vaikai giesme pasveikino savo mamytes, o tėvai padėkojo kapelionatui ir katechetams už puikiai pravestą pasirengimo kursą.

Šventė apvainikuota pažymėjimų įteikimu ir bendra nuotrauka.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS