MRU VSF studentų mediumas

 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETO BENDRUOMENĖ BENDRA MALDA APVAINIKAVO TREČIAKURSIŲ MEDIUMO ŠVENTĘ IR PRISIMINĖ ARTĖJANČIĄ VELYKŲ IŠKILMĘ

Kovo 16-osios popietę MRU viešojo saugumo fakulteto bendruomenė susibūrė į Įgulos bažnyčią bendra malda apvainikuoti jau tradicija tapusį trečiakursių mediumą, studijų įpusėjimo šventę, ir paminėti artėjančias Šv. Velykas. Bendroje maldoje dalyvavo fakulteto prodekanė prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė, dėstytojai, administracijos darbuotojai, fakulteto studentai.

Pradedant Šv. Mišias, Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys, kuruojantis šios statutinės mokymo įstaigos akademinę bendruomenę, pakvietė visus nuoširdžia malda apvainikuoti trečiakursius,  įpusėjusius studijas ir besiruošiančius drąsiai žengti pasirinkto valstybės pareigūno tarnybos gyvenimo keliu. Prašyti Aukščiausiojo palaimos, išminties ir išradingumo dėstytojams, mokant ir ugdant būsimus statutinius teisėtvarkos institucijų tarnautojus, o studentams ištvermės, kantrybės ir žingeidumo, ruošiantis tapti atsakingais ir gerais savo pasirinkto profesinio pašaukimo specialistais.

Žodžio liturgijos metu kapelionas, pristatydamas artėjančias Šv. Velykas ir Jėzų iš Nazareto kaip krikščioniško gyvenimo  autoritetą, kvietė studentus gilintis ne tik į profesines žinias ir praktines užduotis, bet ir ugdyti savyje brandžios asmenybės pagrindus, vadovaujantis tomis dvasinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis, kuriomis vadovavosi ir gyveno Jėzus Kristus. „Tai jums padės pasiekti gerų rezultatų Jūsų profesinio pašaukimo kelyje, nes didžiausi iššūkiai laukia Jūsų tada, kai baigsite studijas ir pradėsite savarankiškai darbuotis“ - kalbėjo kunigas.

Baigiantis Šv. Mišioms, kapelionas pakvietė fakulteto bendruomenę sustoti ratu aplink altorių ir, susikibus rankomis, pradėti vienybės maldą, kurią užbaigus, visi linkėjo vieni kitiems taikos ir ramybės, ko taip trūksta šiandieniniame pasaulyje žmonių tarpusavio bendrystėje.

Po baigiamojo palaiminimo kapelionas pasveikino fakulteto bendruomenę su artėjančiomis Šv. Velykomis ir, trumpai pristatęs garsiuosius šventovės „Walcker“ firmos istorinius vargonus, pasiūlė paklausyti kelių vargonininkės Julijos Bujanovaitės atliekamų vargonų muzikos kūrinių. Po trumpo koncertėlio studentai padėkojo fakulteto vadovybei, dėstytojams už rūpestį ir studijas, o fakulteto prodekanė padėkojo studentams ir linkėjo ištvermingai siekti savo užsibrėžto tikslo - užbaigti sėkmingai studijas.

Šventinis susitikimas apvainikuotas bendra nuotrauka.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS