MRU VSF studentų priesaika

 

 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETO STUDENTŲ PRIESAIKA

2016 m. spalio 14 d. 12 val. į Kauno Įgulos šventovę sugužėjo MRU Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė. Rodos, taip neseniai prasidėjo nauji mokslo metai, o štai jau daugiau nei mėnuo vykstantis studijų procesas subrandino pirmakursių gyvenime pirmąją priesaiką, kurios metu jaunieji kolegos, VSF studentai, būsimieji pareigūnai, prisiekė ginti esmines  ir plėtoti studentijos ir teisėsaugos pareigūno vertybes.

Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys už fakulteto bendruomenę aukojo Šv. Mišias, kuriose dalyvavo MRU VSF dekanas dr. Saulius Greičius, fakulteto dėstytojai, studentai, artimieji, bendruomenė. Sveikindamas pirmakursius, kapelionas linkėjo savo žingeidumu pažinti valstybės pareigūno kelią, įprasminti priesaiką, baigti studijas ir išpildyti savo svajonę tapti valstybės pareigūnu ir pasirinktu profesiniu pašaukimu įprasminti savo gyvenimą.

Po Šv. Mišių įvyko priesaikos ceremonija. Studentus pasveikino fakulteto dekanas dr. Saulius Greičius, linkėdamas studentams stropiai vykdyti duotą priesaiką ir laikytis fakulteto tvarkos.

Priesaikos ceremonija apvainikuota bendra nuotrauka.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Lionius CHARDINAS