NAUJIENŲ ARCHYVAS

 

KŪČIŲ VAKARĄ KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE PRAKARTĖLĖS ATIDARYMAS IR PADĖKOS ŠV. MIŠIOS UŽ KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO BENDRUOMENĘ

Po Kūčių vakarienės šeimos rate gausi Kauno įgulos statutinėse struktūrose tarnaujančių ir dirbančiųjų su šeimomis bendruomenė susibūrė Kauno Įgulos bažnyčioje drauge švęsti Kalėdų vigiliją...

 

 

KAUNO ĮGULOS KARINIŲ VIENETŲ IR STATUTINIŲ STRUKTŪRŲ VADŲ ADVENTINIS SUSIKAUPIMO RYTMETYS ĮGULOS BAŽNYČIOJE

Kaip ir kasmet artėjančių Šv. Kalėdų proga gruodžio 22 d. rytą Kauno Įgulos bažnyčioje įvyko Kauno įgulos kapelionato vienijamų Kauno įgulos karinių vienetų ir statutinių struktūrų vadų adventinis susikaupimo rytmetys...

 

 

ŠV.  KALĖDŲ BELAUKIANT…
SUSIKAUPIMO AKIMIRKOS KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE

Besibaigiant adventui, Kauno įgulos šventovėje, vienijančioje ne vienoje valstybės tarnyboje dirbančius ir tarnaujančius žmones, organizuotos susikaupimo popietės...

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE VYKO KALĖDINĖ POPIETĖ

Š. m. gruodžio 16 d. visa Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono šeima susirinko į kalėdinę popietę...

  

 

 

PAGERBTI AKTYVIAUSI KAUNO APSKRITIES POLICIJOS REMĖJAI

Gruodžio 6 d. vakare Kauno apskrities policija į Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią sukvietė ne tik policijos pareigūnus, socialinius partnerius, savivaldos atstovus, bet ir policijos rėmėjus...

 

 

LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENOS PROGA BENDRA MALDA APKABINTI TARNAUJANTYS IR DIRBANTYS SAVO TĖVYNEI ŽMONĖS

Lapkričio 23 d. Lietuvoje minima Lietuvos kariuomenės įkūrimo diena. Ta proga Kauno įguloje vyko šventiniai renginiai, skirti prisiminti žuvusius nepriklausomybės kovose, mirusius, pagerbti šiandien tarnaujančius tėvynės gynimo tarnyboje...

  

JAUNŲJŲ ŠAULIŲ PASIŽADĖJIMO CEREMONIJA

Lapkričio 4-osios vidurdienį Kauno Vytauto Didžiojo II-osios šaulių rinktinės jaunieji šauliai susibūrė draugėn į Kauno Įgulos šventovę. Čia dalyvavo bendroje maldoje o po jos atliko jaunojo šaulio pasižadėjimo ceremoniją...

 

 

 

 

LENKIJOJE PAGERBTAS LDK KARIŲ IR SUKILĖLIŲ ATMINIMAS

Spalio 29 d. Lenkijoje, paminint 222-ąsias Kobylkos mūšio metines, Šv. Mišiomis ir miestelio kapinėse įrengtame panteone atidengta lietuviška atminimo lenta pagerbtas 1794 m. spalio 26 d. mūšio metu žuvusių LDK karių ir sukilėlių atminimas...

 

 

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE – „ALFA” KURSAS NAUJOJO ŠAUKIMO NPPKT KARIAMS

Šį rudenį pradėjusiems tarnybą kariuomenėje Juozo Vitkaus inžinerijos batalione nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams, panorusiems ruoštis įkrikščioninimo sakramentų priėmimui, spalio mėnesį  vieną kartą per savaitę vedamas evangelizacinis Alfa kursas...

 
 

ŠV. MORTOS PROJEKTO KOORDINACINĖS GRUPĖS SUSITIKIMAS

Spalio 20 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovės konferencijų salėje įvyko antrasis šiais metais Šv. Mortos iniciatyvinės grupės Kauno apskričiai susitikimas...

 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETO STUDENTŲ PRIESAIKA

2016 m. spalio 14 d. 12 val. į Kauno Įgulos šventovę sugužėjo MRU Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė...

 

 

 

KAUNO APSKRITIES POLICIJA PAMINĖJO ANGELŲ SARGŲ DIENA

Spalio 11 dieną Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje susirinko gausus būrys uniformomis pasipuošusių policijos pareigūnų. Praėjusios Angelų sargų dienos proga buvo aukojamos Šv. Mišios, po kurių kelios dešimtys jaunų bei veržlių kursantų būriavosi iškilmingai priesaikos ceremonijai...

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO DELEGACIJOS PILIGRIMYSTĖ MALTOJE

Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujantys kariai, civiliai tarnautojai ir jų šeimų nariai, vadovaujami Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionų mjr. Remigijaus Monstvilo ir kpt. Tomo Karklio, spalio 3-10 dienomis lankėsi Maltos respublikoje...

 


 

YPATINGA DIENA POLICIJOS MOKYKLAI: ŠVENTĖS METU VYKO KURSANTŲ PRIESAIKOS IR MOKSLŲ BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMO CEREMONIJA

Profesinės šventės išvakarėse, ramybės, susikaupimo ir tikėjimo kupinoje aplinkoje, Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, iškilmingai prisiekė Lietuvos policijos mokyklos kursantai, tvirtai apsisprendę bei pasiryžę stropiai mokytis ir tapti policijos pareigūnais.

 

ŠILUVOS ATLAIDŲ METU MELSTASI UŽ LIETUVOS KARIUOMENĘ

Rugsėjo 13-ąją Švč. M. Mariją su jos gimimu  pasveikinti iš visos Lietuvos karinių įgulų į Šiluvą, išgarsėjusią Švč. M. Marijos 1608 m. apsireiškimu, sugužėjo Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys karininkai, kariai, civiliai tarnautojai, tarnyboje sužeistieji, išleistieji į atsargą, šeimų nariai...

 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETO BENDRUOMENĖ BENDRA MALDA PRADĖJO NAUJUS MOKSLO METUS

Rugsėjo 1 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė pradėjo naujus mokslo metus. Viešojo saugumo fakulteto aktų salėje įvyko mokslo metų atidarymo šventė. Po iškilmingosios dalies fakulteto bendruomenė 12 val. susirinko į Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią bendra malda pradėti naujus mokslo metus...

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATĄ APLANKĖ LIETUVOS GENERALINIS PROKURORAS E. PAŠILIS

Rugpjūčio 30 d. Kauno apygardos prokuratūroje darbiniu vizitu apsilankiusi Lietuvos generalinės prokuratūros vadovybė po pietų, Kauno apygardos prokuroro lydima, atvyko į Kauno įgulos kapelionatą...

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE MALDA PAMINĖTA UKRAINOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

1991 m. rugpjūčio 24 d. Ukrainoje paskelbus Nepriklausomybę, viso pasaulio ukrainiečiai kasmet pažymi šią svarbią datą. Ta proga šiemet Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių bendrija Kaune organizavo savo tautos Nepriklausomybės dienos minėjimą. Šventinė diena pradėta bendra malda Kauno įgulos šventovėje...

 

 KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO KAPELIONAS DALYVAVO KARINĖSE PRATYBOSE „INŽINERIŲ GRIAUSMAS 2016”

Liepos 25-31 d. Gaižiūnų poligone Rukloje vyko didžiausios šių metų Lietuvos karo inžinierių pratybos „Inžinierių griausmas 2016", kuriose treniravosi daugiau nei 700 karių iš Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono ir kitų Sausumos pajėgų vienetų. Kartu su kariais pratybose dalyvavo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. Tomas Karklys...

 

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUJE PAMINĖTA GEDULO IR VILTIES DIENA

Birželio 14 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko renginys skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. Minėjimo dalyvius rinktis kvietė skambėjęs Laisvės varpas...

 
 

GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS ĮGULOS ŠVENTOVĖJE

1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. (...). Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Lietuvoje pagerbiami tremtyje žuvę lietuviai. (...). Ta proga Kauno Įgulos šventovėje buvo aukojamos Šv. Mišios, o po jų pristatyta nepriklausomos Lietuvos karininko dukters, gimusios Lietuvoje, o dabar gyvenančios  JAV, menininkės Inos Skardžiūtės-Kozel instaliacija „Karo nuotaka – našlė“...

 

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NPPKT KARIAI LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO ŠVENTOVĖJE ŠVENTĖ ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTUS

Užbaigę  ALFA kursą, kelios dešimtys Juozo Vitkaus Inžinerijos bataliono NPPKT karių, birželio 3-iosios popietę atvyko į Lietuvos kariuomenės Ordinariato Šv. Ignoto jubiliejinę šventovę švęsti įkrikščioninimo sakramentus...

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE PAMINĖTA TĖVO DIENA

Birželio mėnesio pirmasis sekmadienis yra skiriamas tėvui. (...). Tad ta proga Kauno įgulos kapelionato bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose ir meldėsi už gyvus ir mirusius tėvus...

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE LANKĖSI LATVIJOS KARIUOMENĖS VYRIAUSIASIS IR UKRAINOS ATO KAPELIONAI

Gegužės 19 d. vienos dienos draugišku vizitu Kauno įgulos kapelionate lankėsi Latvijos kariuomenės vyriausiasis kapelionas E. Plavinš ir Ukrainos patriarchato ATO kapelionas K. Kholodov su žmona...

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMOS IR JAUNIMAS DALYVAVO SEKMINIŲ ŠVENTĖJE LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO JUBILIEJINĖJE ŠVENTOVĖJE

Sekminės - Katalikų Bažnyčios šventė, švenčiama 50-ąją dieną po Velykų, kurioje minimas regimas Šv. Dvasios nužengimas ant apaštalų bei Bažnyčios kūrimo užbaigimas ir jos viešojo veikimo pradžia. Ta proga Kauno įgulos kapelionato bendruomenės šeimos ir jaunimas Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus Vilniaus arkivyskupo G. Grušo kvietimu dalyvavo Sekminių šventėje Lietuvos kariuomenės Ordinariato jubiliejinėje šventovėje...

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE ĮVYKO ŠV. MORTOS INICIATYVINĖS GRUPĖS KAUNO APSKRIČIAI DARBINIS SUSITIKIMAS

Šv. Mortos grupė - tai popiežiaus Pranciškaus globojama tarptautinė policijos ir Bažnyčios iniciatyva, kovojant su prekyba žmonėmis ir teikiant pagalbą šios nusikalstamos veikos aukoms. (...). Kauno apskrityje pradėjo veikti suformuota iniciatyvinė grupė, kurios darbinis susitikimas gegužės 12 d. įvyko Kauno įgulos kapelionate...

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO GRUPĖS PILIGRIMYSTĖ GAILESTINGUMO KELIU

Gegužės 6-8 dienomis Lietuvos sostinė Vilnius tapo gailestingumo miestu. Čia buvo švenčiamas Nacionalinis gailestingumo kongresas, kuriame buvo laukiami tikintieji iš visos Lietuvos. Ta proga Kauno įgulos kariniuose vienetuose ir statutinėse struktūrose tarnaujančių ir dirbančių piligrimų grupė su kapelionu priešaky, išsiruošė į sostinę...

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTAS UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ GLOBĖJAS ŠV. FLORIJONAS

Gegužės 4 d. Šv. Florijono ugniagesių gelbėtojų globėjo šventės proga Kauno Įgulos bažnyčioje susirinko Kauno ugniagesiai gelbėtojai į padėkos Šv. Mišias ir šventinį minėjimą...

 

 

 

 

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE

Baigiantis darbo savaitei,  Kauno įgulos kapelionas pakvietė kapelionato statutinę bendruomenę apkabinti motinas bendroje maldoje...

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE BENDRA MALDA Į PILIGRIMYSTĘ ROMOJE PALYDĖTA KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE TARNAUJANČIŲJŲ IR DIRBANČIŲJŲ DELEGACIJA

 

 

 

 

 

 

ALFA KURSO SAVAITGALIS JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE TARNAUJANTIEMS NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAMS

Balandžio 17 d. Kauno arkivyskupijos rekolekcijų namuose įvyko Alfa kurso savaitgalis Juozo Vitkaus inžinerijos batalione tarnaujantiems nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams...

  

 

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS KURSANTŲ APSILANKYMAS KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE

Lietuvos policijos mokyklos kursantai, besiruošiantys tapti  Lietuvos policijos pareigūnais, po dienos užsiėmimų, lydimi dėstytojo - profesinės taktikos skyriaus vyriausiojo specialisto D. Mackelos, aplankė Kauno įgulos kapelionato šventovę...


  

KAUNO  ĮGULOS BAŽNYČIOJE PAMINĖTOS DIV. GEN. S. RAŠTIKIO PUSKARININKIŲ MOKYKLOS KAPELIONO A. A. KUNIGO PETRO KAVALIAUSKO PENKTOSIOS MIRTIES METINĖS

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE LANKĖSI JAV KARO INŽINERIJOS SPECIALISTŲ DELEGACIJA

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖ APLANKĖ ROMAINIUOSE ĮSIKŪRUSIŲ „GERUMO NAMŲ“ GYVENTOJUS

Pasibaigus Velykų šventėms, trečiąjį sekmadienį po Viešpaties Prisikėlimo minėjimo, balandžio 10 d., kapelionato šeimų bendruomenė išsiruošė aplankyti artimųjų globos ir priežiūros netekusius žmones...

 

 

ATVELYKIO (VAIKŲ VELYKĖLIŲ) ŠVENTĖ KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO BENDRUOMENĖJE

Balandžio 3 d., prabėgus savaitei po Viešpaties Prisikėlimo šventės, Bažnyčia sukviečia bendruomenes švęsti Atvelykį (Lietuvoje kitaip vadinamas „Vaikų velykėles“), kuris taip pat minimas kaip Dievo Gailestingumo sekmadienis. Kauno įgulos kapelionato bendruomenė šventę pradėjo 10 val. Šv. Mišiomis Įgulos bažnyčioje...

 


 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE IŠKILMINGAI PAMINĖTA LIETUVOS PROKURATŪROS DIENA

Kovo 30-ąją, minint Prokuratūros dieną, Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje bendra malda ir šventiniu minėjimu pagerbti Kauno apygardos prokurorai, prokuratūros darbuotojai ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai...

 

VELYKŲ VIGILIJA KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIOJE

Kovo 26 d., vėlų Didžiojo šeštadienio vakarą, Lietuvos kariuomenėje nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantys kariai, kariniuose vienetuose ir kitose statutinėse struktūrose tarnaujantys ir dirbantys tikintieji su šeimomis susibūrė šalia Įgulos šventovės prie velykinio laužo pradėti švęsti Velykų vigiliją...

 


 

 

KAUNO ĮGULOS KARINIŲ VIENETŲ IR STATUTINIŲ STRUKTŪRŲ VADŲ MALDOS PUSRYČIAI ARTĖJANČIŲ ŠV. VELYKŲ PROGA

Artėjančių Šv. Velykų proga Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys pakvietė visus Kauno įgulos karinių vienetų vadus, statutinių struktūrų vadovus dalyvauti maldos pusryčiuose artėjančių Šv. Velykų proga...

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO VAKARO ŠV. MIŠIOS VIEŠPATIES PASKUTINĖS VAKARIENĖS ATMINIMUI

Didžiojo ketvirtadienio vakaro Šv. Mišių šventimu Bažnyčia pradeda Didžiosios savaitės Velykų tridienį ir atmena Paskutinę vakarienę, kurios metu Jėzus  Bažnyčiai paliko Šv. Eucharistijos ir kunigiškos tarnystės dovanas. O nusižemindamas savo mokiniams Viešpats nuplovė  kojas, kad parodytų  broliškos tarpusavio tarnystės ir artimo meilės pavyzdį...

 

 

 

Š V.  V E L Y K A S  P A S I T I N K A N T.

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO SUSIKAUPIMO POPIETĖ

Baigdamas prieššventiniame laikotarpyje lankyti Kauno įgulos karinius vienetus, Kauno įgulos kapelionas Didįjį ketvirtadienį, pasitinkant Viešpaties prisikėlimo šventę - Velykas, aplankė  Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono bendruomenę, vadovaujamą bataliono vado plk. ltn.  A. Dzidzevičiaus...

 

Š V.  V E L Y K A S  P A S I T I N K A N T.

KAUNO APSKRITIES  VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO BENDRUOMENĖS SUSIKAUPIMO POPIETĖ ĮGULOS ŠVENTOVĖJE

Artėjant Viešpaties prisikėlimo šventei -Velykoms, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenė, vadovaujama viršininko D. Žukausko susibūrė draugėn į Įgulos šventovę susikaupimo akimirkoje nuoširdžia malda apvainikuoti tai, kas policijos pareigūno gyvenime yra svarbiausia ir vertingiausia...

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE LANKĖSI KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IMUNITETO SKYRIAUS ORGANIZUOTA ĮVAIRIŲ ĮSTAIGŲ KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIŲ PAREIGŪNŲ DELEGACIJA

 

 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETO BENDRUOMENĖ BENDRA MALDA APVAINIKAVO TREČIAKURSIŲ MEDIUMO ŠVENTĘ IR PRISIMINĖ ARTĖJANČIĄ VELYKŲ IŠKILMĘ

Kovo 16-osios popietę MRU viešojo saugumo fakulteto bendruomenė susibūrė į Įgulos bažnyčią bendra malda apvainikuoti jau tradicija tapusį trečiakursių mediumą, studijų įpusėjimo šventę, ir paminėti artėjančias Šv. Velykas... 

 

ARTĖJANT ŠV. VELYKOMS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖ MOKĖSI VAŠKU PUOŠTI VELYKINIUS MARGUČIUS

Penktąjį Gavėnios sekmadienį, likus dviem savaitėms iki Velykų šventės, Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenė po Šv. Mišių susibūrė į karininkų ramovę mokytis marginti velykinius margučius...

 
 

KOVO 11-OSIOS ŠVENTINIS MINĖJIMAS KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELYJE

Tradiciškai Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie Laisvės paminklo ir Nežinomo kario kapo į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę gausiai susirinko kauniečiai, miesto svečiai, kariuomenėje ir valstybės statutinėse struktūrose tarnaujantys ir dirbantys, visuomeninių organizacijų nariai. Šventė pradėta valstybės himnu, pakelta Vyčio kryžiaus ordino vėliava...


 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 26-OSIOS METINĖS

Valstybės  Nepriklausomybės atkūrimo  metinių minėjimas Kauno  įguloje   tradiciškai prasidėjo 10 val. padėkos bendruomenine malda už tautos laisvę ir nepriklausomybę Įgulos bažnyčioje...

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE LANKĖSI LK ORO GYNYBOS BATALIONE TARNAUJANTYS NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAI

Po šventinio minėjimo karininkų ramovėje NPPKT kariams suorganizuota ekskursija į Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią...

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS LK KARINIŲ ORO PAJĖGŲ 97-OSIOS ĮKŪRIMO METINĖS

97-ąsias  karinių oro pajėgų įkūrimo metines paminėti į Kauną susirinko Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vienetų  atstovai, Oro gynybos batalione tarnaujantys nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai...

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAI DALYVAVO ŠVENTINIAME KOVO 11-OSIOS MINĖJIME

Kovo 10-osios popietę Kauno Šv. Mato gimnazijos aktų salėje įvyko renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 26-osioms metinėms paminėti...

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE PAMINĖTOS DR. J. BASANAVIČIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS 25-OSIOS ATKŪRIMO METINĖS

Kovo 4 d. 10.00 val. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje bendra malda ir šventiniu minėjimu pagerbti šioje tarnyboje tarnaujantys kariai ir dirbantys civiliai tarnautojai, prisiminti iškeliavusieji į amžinybę...

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGŲ DARIAUS IR GIRĖNO APYGARDOS II RINKTINĖS 25–OSIOS ĮKŪRIMO METINĖS

Vasario 26 d. Dariaus ir Girėno apygardos II-osios rinktinės bendruomenė šventinę dieną pradėjo 10.00 val. padėkos  Šv. Mišiomis Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Bendra malda susirinkusieji pagerbė rinktinėje tarnavusius ir dabar tarnaujančius, dirbusius ir dabar dirbančius, prisiminė iškeliavusius į amžinybę...

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE LANKĖSI KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGŲ KUOPŲ VADAI

Vasario 24 d. popietę Krašto apsaugos savanorių pajėgų kuopų vadai, užbaigę metinio susirinkimo darbinę dienos programą, aplankė Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią  ir susitiko su Kauno įgulos kapelionato kapelionu...

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE PRADĖTAS SUŽADĖTINIŲ PASIRENGIMO SANTUOKAI KURSAS

Šiais metais Kauno įgulos kapelionato sielovadiniame gyvenime atsirado naujovė.  Kariuomenėje ir statutinėse struktūrose tarnaujantys, dirbantys bei jų šeimų nariai, norintys susituokti kapelionato šventovėje, nuo šiol turi galimybę ruoštis santuokai  kapelionate...

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE TARNAUJANTIEMS NPPKT KARIAMS - ALFA KURSAS

Vasario 18 d. vakarą, užbaigus dienos tarnybą, kelios dešimtys Juozo Vitkaus Inžinerijos batalione tarnaujančių nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių savanoriškai susirinko į konferencijų salę pradėti ALFA kursą...

 

 

VASARIO 16-OSIOS PROGA - BENDRA MALDA IR APDOVANOJIMAI POLICIJOS  PAREIGŪNAMS KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE

Minint  vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - Kauno Įgulos bažnyčioje bendroje maldoje apkabinti ir Policijos departamento apdovanojimais pagerbti Kauno apskr. VPK struktūriniuose padaliniuose  tarnaujantys, į užtarnautą poilsį išėję pareigūnai ir civiliai tarnautojai...

 

VASARIO 16-ĄJĄ KAUNO ĮGULOJE PAMINĖTOS 98-OSIOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO METINĖS

Kaip ir kasmet, Įgulos kapelionato bendruomenė susibūrė Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovėje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga padėkoti Dievui už Tėvynę Lietuvą, už krauju aplaistytą laisvės dovaną, už visus, kurie valstybę kūrė ir kuria, gynė ir gina, už visus Lietuvą mylinčius ir jai ištikimus žmones...

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ORGANIZUOTAS SEMINARAS ŠEIMOMS „PER JUOKUS Į GERESNĘ SANTUOKĄ“

Vasario 13 d. rytą Kauno įgulos šventovę lankančios, statutinėse struktūrose dirbančiųjų šeimos rinkosi į Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos konferencijų salytę dalyvauti DVD seminare „Per juokus į geresnę santuoką“...

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE ŠV. MIŠIOMIS PRADĖTOS ŠVĘSTI LR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 97-OSIOS ĮKŪRIMO METINĖS

Vasario 11 d. popietę struktūros gimtadienį ir profesinę šventę į Kauno įgulos šventovę sugužėjo švęsti: LR Kalėjimų departamento vadovybė, visų Lietuvos pataisos įstaigų vadovai, statutiniai pareigūnai, civiliai tarnautojai, šventės svečiai...

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE LANKĖSI KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS INSTITUCIJŲ  IR JŲ  PADALINIŲ VYRIAUSIEJI PUSKARININKIAI

Sausio 27-28 d. Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių vyriausiųjų puskarininkių susitikimas. Antra susitikimo diena buvo skirta istorijos ir sielovados puoselėjimui. Todėl buvo pasirinkta apžiūrėti Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią...

 

KURSO „IŠTIRK KRIKŠČIONYBĘ“ SAVAITGALINĖ IŠVYKA SU KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ  BENDRUOMENE

Šeimų bendruomenės vadovo Audriaus Jesinsko iniciatyva paskutinius keletą mėnesių buvo organizuojamas DVD formato kursas „Ištirk krikščionybę". (...). Kursas susideda iš 7 dalių, rengiamų kas savaitę, ir vienos išvykos. Tokia išvyka Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenei buvo suorganizuota š. m. sausio 22-23 d. Raudondvaryje esančioje sodyboje...

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NUOLATINĖS  PRIVALOMOSIOS PRADINĖS  KARO TARNYBOS KARIAI PAMINĖJO LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ, PAGERBĖ ŽUVUSIŲJŲ ATMINIMĄ

Sausio 20 d. popietę, trumpam nutraukę specialisto kursą, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, lydimi vadų, susibūrė drauge į Kauno Šv. Mato gimnazijos aktų salę paminėti laisvės gynėjų dieną, pagerbti sausio 13-osios aukų atminimą...

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE IŠKILMINGAI PAMINĖTA SAUSIO 13-OJI - LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Šiais metais Lietuva mini 25-ąsias sausio įvykių atminimo metines. (...). Kaip ir kas metai, sausio 13–osios rytą į Įgulos šventovę susibūrė Kauno įgulos kapelionato statutinių valstybės struktūrų bendruomenė nuoširdžia malda pagerbti sausio 13-osios gynėjų atminimą...

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖ APVAINIKAVO KALĖDINĮ LAIKĄ DŽIUGIA ŠVENTE

Š. m. sausio 10 d. rytą į Įgulos bažnyčią Kaune sugužėjo daug vaikų su tėveliais, žinodami, kad šis sekmadienis, besibaigiant mokyklinėms atostogoms, ypatingas ir kad jų laukia dar vienas benueinančio kalėdinio džiaugsmo pliūpsnis...

Puslapiai: