NPPKT kariai paminėjo sausio 13-ąją

 

 

 

 

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NUOLATINĖS  PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAI PAMINĖJO LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ, PAGERBĖ ŽUVUSIŲJŲ ATMINIMĄ

Sausio 20 d. popietę, trumpam nutraukę specialisto kursą, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, lydimi vadų, susibūrė drauge į Kauno Šv. Mato gimnazijos aktų salę paminėti laisvės gynėjų dieną, pagerbti sausio 13-osios aukų atminimą.

Minėjimas pradėtas Lietuvos respublikos himnu. Sugiedojus tautinę giesmę,  į karius kreipėsi renginio vedantysis Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys. Primindamas laisvės vertę ir kainą, kunigas paprašė uždegti atminimo žvakę tiems, kurie, supratę laisvės svarbą žmogaus, o ypatingai -  tautos gyvenime, Lietuvai 1990 m. atkūrus nepriklausomybę, sekančių metų sausio 13 d. drąsiai stojo į nelygią kovą su agresoriumi, kuris tą tautos troškimą vėl norėjo sutraiškyti brutalia jėga. Perskaičius 14 tautiečių, žuvusių tą naktį, vardus ir pavardes, tylos minute buvo pagerbtas jų atminimas.

Po šio svarbaus akcento kariams padrąsinantį žodį tarė Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas plk. ltn. A. Dzidzevičius. Dalindamasis 1991 m. sausio tryliktosios atsiminimais (tada jam buvo septyniolika), vadas papasakojo kariams, kad tos nakties sukrečiantys įvykiai galutinai nulėmė  jo tvirtą apsisprendimą rinktis Lietuvos karo akademiją ir, tapus Lietuvos kariuomenės karininku, įsijungti į tautos laisvės ir nepriklausomybės gynėjų gretas. Vertindamas kilnų kario pašaukimo kelią, vadas pasidžiaugė, kad šiandien, kai Lietuvai kyla nauji pavojai, tautos jaunuoliai ir jaunuolės drąsiai renkasi kario – savanorio kelią ir tai įrodo, kad šios pamatinės šventos žmogaus ir tautos vertybės yra gyvos ir,  jei reikės, už jas vėl bus stojama į kovą su bet kokiu priešu.

Po vado įkvepiančio žodžio kariams buvo pristatytas  švedų režisieriaus Jono Ohmano ir Juozo Saboliaus filmas „Laisvės trajektorijos“.

Šventinį minėjimą kapelionas užbaigė, kariams linkėdamas tėvų iškovotą laisvės dovaną priimti kaip puikią galimybę kurtį gražų ir prasmingą gyvenimą.

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATAS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA KAUNO ŠV. MATO  GIMNAZIJOS VADOVUI KUN. A. JAKUŠOVUI UŽ PAGALBĄ IR GALIMYBĘ SUORGANIZUOTI ŠVENTINĮ MINĖJIMĄ KARIAMS.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kpt. Irmantas GENEVIČIUS