Rekolekcijos ir susikaupimas

Aušros Vartų Marijos ir šv.Teresėlės karmeličių rekolekcijų ir susikaupimo dienų programa 2016-2017 m.