Sausio 13-oji

 

 

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE IŠKILMINGAI PAMINĖTA SAUSIO 13-OJI - LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Šiais metais Lietuva mini 25-ąsias sausio įvykių atminimo metines. 1991 m. sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos specialiosios paskirties grupė „Alfa“ apsupo Vilniaus televizijos bokštą ir jį gynusius civilius Lietuvos laisvės gynėjus. Šturmo metu žuvo ir nuo sužalojimų mirė 14 žmonių: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus ir Vytautas Koncevičius. Pusė jų buvo jaunesni nei 25 metų. Šimtai buvo sužeista. Pagarba Jiems.

Kaip ir kas metai, sausio 13–osios rytą į Įgulos šventovę susibūrė Kauno įgulos kapelionato statutinių valstybės struktūrų bendruomenė nuoširdžia malda pagerbti sausio 13-osios gynėjų atminimą ir jaunimo paruošta menine kompozicija prisiminti  1991 m. sausio įvykius Lietuvoje.

10 val. minėjimas prasidėjo tautine giesme ir padėkos už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę Šv. Mišiomis. Jas aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys.  Bendroje maldoje dalyvavo: Kauno įgulos karinių vienetų vadai, LR seimo nariai, Kauno savivaldybės atstovai, laisvės kovų dalyviai, kariai, karininkai, savanoriai, šauliai, visuomeninių organizacijų atstovai, civiliai tarnautojai, statutinėse struktūrose dirbantys žmonės, moksleivija.

Šv. Mišių pradžioje kapelionas, matydamas šventovės gale daug susibūrusio jaunimo, pasidžiaugė jų dalyvavimu ir pakvietė juos ateiti arčiau prie simbolinio tautos aukuro bažnyčios centre.  Kreipdamasis į visus susirinkusius, kunigas, primindamas 1991 metų sausio įvykius, pabrėžė tautos laisvės vertę ir ragino prisiminti tuos, kurie ant tautos laisvės aukuro paaukojo savo gyvybes, bei kvietė melstis už Lietuvą ir jos žmones. O homilijoje kreipdamasis į jaunimą, kun. Tomas pabrėžė iškovotos laisvės sudarytas sąlygas ir galimybę vystyti atsakingą ir pilnavertį gyvenimą bei ragino jaunus žmones, pasitelkiant gyvojo tikėjimo įrankius, drąsiai kurti gražią ateities Lietuvą.

Pradedant vienybės pokylį, kunigas pakvietė jaunimą sustoti ratu sakydamas „Ratas -pilnatvės ir vienybės simbolis. Taip, kaip Jūsų tėvų tikėjimas ir vienybė padėjo iškovoti Jums Tėvynės  laisvės dovaną, taip Jūs šiandien burkitės vieningai maldai ir vieningam darbui Lietuvos ateities kūrime“. Deja, ne visi turėjo drąsos ateiti į ratelį ir paduoti vienas kitam ranką.

Po bendros maldos Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų kolektyvai atliko literatūrinę - meninę kompoziciją „Vardan Lietuvos“. Programoje dalyvavo VMLR kolektyvai: Estrados studijos  „M.E.S.“ solistės Rugilė Baranauskaitė, Greta Zabielaitė, Morta Rodalevičiūtė. Vadovai: Vytautas Žukas, Onutė Žukienė. Tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis“. Vadovė: Birutė Brazdžiūtė. Kanklių studija. Vadovė: Jurga Senkutė.

Paleidus garso įrašą, primenantį sausio įvykius, visiems minėjimo dalyviams atsistojus, buvo prisiminti visų sausio tryliktosios aukų vardai, pavardės, mirties priežastis, tylos minute pagerbtas jų atminimas. Po to sveikinimo žodį tarė  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šležas. Meninę kompoziciją užbaigė VMLR kolektyvų koncertas.

12 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie nežinomo kareivio kapo susibūrė Kauno įgulos karinių vienetų, Kauno miesto savivaldybės, statutinių struktūrų, visuomeninių organizacijų atstovai.

Buvo padėtos gėlės, pagerbtas Lietuvos laisvės gynėjų atminimas.

Kauno įgulos kapelionas nuoširdžiai dėkoja Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų vadovei Onutei Žukienei ir jos vadovaujamam kolektyvui už nuostabiai gražią ir jautrią meninę programą, skirtą sausio 13-osios aukų atminimui pagerbti.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Rimantas ŽIEMYS