Sekminės LKO šventovėje Vilniuje

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMOS IR JAUNIMAS DALYVAVO SEKMINIŲ ŠVENTĖJE LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO JUBILIEJINĖJE ŠVENTOVĖJE

Sekminės - Katalikų Bažnyčios šventė, švenčiama 50-ąją dieną po Velykų, kurioje minimas regimas Šv. Dvasios nužengimas ant apaštalų bei Bažnyčios kūrimo užbaigimas ir jos viešojo veikimo pradžia.

Ta proga Kauno įgulos kapelionato bendruomenės šeimos ir jaunimas Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus Vilniaus arkivyskupo G. Grušo kvietimu dalyvavo Sekminių šventėje Lietuvos kariuomenės Ordinariato jubiliejinėje šventovėje.

Įžengusios pro jubiliejinių metų duris, šeimos ruošėsi švęsti Eucharistiją, kurios pagrindiniu akcentu tapo ganytojo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Šv. Mišioms vadovavo Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Bendroje maldoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas kun. R. Venckus, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas kun. R. Butkevičius, Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys ir Vilniaus įgulos kapelionato ka­pe­lio­nas kun. E. Vegys.

Po Šv. Mišių bendruomenės atstovai, dėkodami arkivyskupui už dvasinį sustiprinimą ir suteiktą Sutvirtinimo sakramentą, įteikė puokštę gėlių. Šventę vainikavo Sutvirtinimo sakramentui atminti pažymėjimų sutvirtinamiesiems įteikimas.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS