sudėtis

 

1. PASTORACINĖ TARYBA:

Pirmininkas - kpt. Tomas Karklys, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

Pirmininko pavaduotoja – vyr. srž. Ingrida Karalavičienė, Karo kartografijos centras.

Sekretorė – Jūratė Matonytė, Kauno įgulos kapelionatas.

 

Nariai: 

Ingutė Rukaitė, KOP štabas;

vyr. ltn. Audrius Ašmontas, KOP Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba;

kpt. Inga Klenauskienė, Div. gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla;

kpt. Irmantas Genevičius, J. Vitkaus inžinerijos batalionas;

vyr. srž. Dainius Kalikauskas, J. Vitkaus inžinerijos batalionas;

mjr. Donatas Mazurkevičius, Kauno įgulos karininkų ramovė;

srž. Ramūnas Kemežys, KASP Dariaus ir Girėno 2-oji rinktinė;

kpt. Donatas Girnys, Karo policijos Kauno įgula;

kpt. Martynas Vilimas, Karo policijos Kauno įgula;

78-03 – Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas;

76-01 – Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas;

Vilija Sapjanskienė, Vytauto Didžiojo karo muziejus;

ats. kpt. Arvydas Savickas, LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė;

Vidmantas Bižys, Viešojo saugumo tarnyba prie VRM;

Odeta Tumelytė, Kauno apskr. vyriausiasis policijos komisariatas;

Agnė Greblikaitė, Kauno apskr. vyriausiasis policijos komisariatas;

Kęstutis Darulis, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas;

Erika Bogusevičiūtė, LR generalinė prokuratūra;

Paulius Bačiauskas, Kauno tardymo izoliatorius;

vyr. srž. Audrius Jesinskas, Kauno įgulos kapelionatas;

Judita Šukaitytė, Kauno įgulos kapelionatas.

 

2. EKONOMINIŲ REIKALŲ TARYBA:

Pirmininkas - kpt. Tomas Karklys, LKO Kauno įgulos kapelionatas.

Sekretorė – Jūratė Matonytė, Kauno įgulos kapelionatas.

 

Nariai

v. t. mjr. Jovita Lapėnaitė, Kauno apskr. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

Daiva Sapagovienė, Depų tarnybos Transporto priemonių ir įrengimų depo specialistė;

Eugenija Liorentienė, Logistikos valdyba.