Šv. Mortos grupės susitikimas

 

 

 

ŠV. MORTOS PROJEKTO KOORDINACINĖS GRUPĖS SUSITIKIMAS

Spalio 20 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovės konferencijų salėje įvyko antrasis šiais metais Šv. Mortos iniciatyvinės grupės Kauno apskričiai susitikimas. Grupės tikslas: 1) plėtoti glaudžius teisėsaugos, Bažnyčios ir bendruomenių ryšius; 2) inspiruoti politikus ir įstatymų leidėjus, kad, kurdami įstatymus, nukreiptus prieš prekybą žmonėmis, pirmiausia orientuotųsi į nukentėjusiuosius; 3) rūpintis, kad nusikaltimų aukoms būtų prieinama teisinė ir pastoracinė pagalba; 4) dalintis patirtimi, geriausia praktika ir kompetencijomis, kuriant prekybos žmonėmis prevenciją, pastoracinę pagalbą aukoms, gerinant jų integraciją į visuomenę ir teisinį nusikaltėlių persekiojimą; 5) kelti supratimą apie moderniosios vergystės prigimtį ir mastą.

Susitikime dalyvavo: vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos policijos departamento, Kauno miesto savivaldybės, Kauno apygardos prokuratūros, Kauno apskrities policijos, Lietuvos Caritas, Kauno įgulos kapelionato atstovai.

Susitikimo metu pradėtas gryninti projekto idėjų turinys ir jo realus įgyvendinimas. Koordinacinė grupė išsikėlė sau užduotį per kelias savaites parengti projekto turinį ir pasiskirstant užduotis pradėti jo vykdymą Kauno apskrityje, o vėliau ir visoje Lietuvoje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS