Šv. Mortos iniciatyvinės grupės susitikimas

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE ĮVYKO ŠV. MORTOS INICIATYVINĖS GRUPĖS KAUNO APSKRIČIAI DARBINIS SUSITIKIMAS

Šiandien tampa įprasta, kad šiuolaikiniame pasaulyje viskas keičiasi kone šviesos greičiu. Deja, tarp daugelio pozityvių dalykų, taip pat greitai keičiasi ir nusikalstamumas, įgydamas vis naujų, neįtikėtinų formų. Vienas iš pačių sunkiausių šių laikų nusikaltimų – prekyba žmonėmis, jau seniai įgijusi tarptautinį mastą, tad kova su ja – seniai nebe vien teisėsaugos, teisėtvarkos institucijų ar vienos valstybės, o visos žmonijos reikalas.

Katalikų Bažnyčia, vedama Popiežiaus Pranciškaus, matydama šios problemos gylį ir mąstą,  ėmėsi burti įvairių sričių profesionalus: teisininkus, policijos pareigūnus, socialinius ir humanitarinius darbuotojus, dvasininkus,  kad galėtų tarpusavyje dalintis patirtimi, kelti klausimus, megzti naujų ryšių, mokytis vieni iš kitų, ieškoti sprendimų prekybos žmonėmis keliamiems iššūkiams.

2014 m. balandį Romoje buvo įkurta Šventosios Mortos grupė. Tai popiežiaus Pranciškaus globojama tarptautinė policijos ir Bažnyčios iniciatyva, kovojant su prekyba žmonėmis ir teikiant pagalbą šios nusikalstamos veikos aukoms. Iniciatyva apima ne vien kovą su tradicine prekyba žmonėmis – prostitucija, nelegalia organų prekyba, – bet ir šiuolaikine vergove, t. y. įdarbinimu žeminančiomis sąlygomis.

Šv. Mortos iniciatyva neaplenkė ir Lietuvos. 2015 m. birželio 26 d. atsiliepdami į Šventojo Tėvo Popiežiaus Pranciškaus kvietimą, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Lietuvos Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo telkti jėgas prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę.

Tuo pagrindu Kauno apskrityje pradėjo veikti suformuota iniciatyvinė grupė, kurios darbinis susitikimas gegužės 12 d. įvyko Kauno įgulos kapelionate. Grupėje dalyvavo: Lietuvos policijos departamento, Kauno miesto savivaldybės, Kauno apygardos prokuratūros, Kauno apskrities policijos, Lietuvos Caritas, Kauno įgulos kapelionato atstovai.

Darbinio susitikimo metu Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys pristatė Šv. Mortos iniciatyvos viziją Kauno apskrityje. Buvo aptarta projekto informatyvumo klausimas, iniciatyvos tikslai ir užduotys. Nuspręsta iniciatyvą vystyti dviem kryptimis:

PREVENCIJA. Kooperuojantis suinteresuotoms institucijoms, skleisti žinią apie prekybos žmonėmis mastą ir šiuolaikinės vergystės formas.

SOCIALINĖS PAGALBOS SISTEMOS AKTYVAVIMAS. Rūpintis, kad nusikaltimų aukoms būtų prieinama teisinė ir pastoracinė pagalba.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS