Šv. Mortos projekto pristatymas kunigams

 

 

 

KAUNO APYGARDOS PROKURATŪROJE MIESTO DEKANATO KUNIGAMS PRISTATYTAS PREVENCINIS ŠV. MORTOS PROJEKTAS

Įprasta, kad šiuolaikiniame pasaulyje viskas keičiasi kone šviesos greičiu. Deja, tarp daugelio pozityvių dalykų, taip pat greitai keičiasi ir nusikalstamumo formos. Vienas iš pačių sunkiausių šių laikų nusikaltimų – prekyba žmonėmis, jau seniai įgijusi tarptautinį mastą. Todėl kova su ja – seniai nebe vien teisėsaugos, teisėtvarkos institucijų ar vienos valstybės, o visos žmonijos reikalas.

Katalikų Bažnyčia, vedama popiežiaus Pranciškaus, matydama šios problemos gylį ir mąstą,  ėmėsi burti įvairių sričių profesionalus: teisininkus, policijos pareigūnus, socialinius ir humanitarinius darbuotojus, dvasininkus,  kad galėtų tarpusavyje dalintis patirtimi, kelti klausimus, megzti naujus ryšius, mokytis vieni iš kitų, ieškoti sprendimų prekybos žmonėmis problemai įveikti.

2014 m. balandį Romoje buvo įkurta Šventosios Mortos grupė. Tai popiežiaus Pranciškaus globojama tarptautinė policijos ir Bažnyčios iniciatyva, kovojant su prekyba žmonėmis ir teikiant pagalbą šios nusikalstamos veikos aukoms. Iniciatyva apima ne vien kovą su tradicine prekyba žmonėmis – prostitucija, nelegalia organų prekyba, – bet ir šiuolaikine vergove, t. y. įdarbinimu žeminančiomis sąlygomis.

Šv. Mortos iniciatyva neaplenkė ir Lietuvos. 2015 m. birželio 26 d. atsiliepdami į Šventojo Tėvo Popiežiaus Pranciškaus kvietimą, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Lietuvos Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo telkti jėgas prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę. Tuo pagrindu Kauno apskrityje pradėjo veikti suformuota iniciatyvinė grupė, kurioje dalyvauja: Kauno apskrities policijos, Kauno apygardos prokuratūros, Kauno miesto savivaldybės, Caritas, Kauno įgulos kapelionato atstovai.

Rugsėjo 5 d. Kauno apygardos prokuratūros konferencijų salėje Kauno miesto dekanato kunigams buvo pristatytas Šv. Mortos prevencinis projektas. Pristatyme dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, Lietuvos policijos departamento kapelionas Algirdas Toliatas, Kauno miesto dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, dekanatui priklausantys kunigai, Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Rimas Bradūnas, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Darius Žukauskas, Kauno AVPK Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Remigijus Stukas, Prevencijos skyriaus viršininkė Joana Gudelytė, Carito, Kauno įgulos kapelionato atstovai.

Pristatymą pradėjo Kauno apygardos vyriausias prokuroras Darius Valkavičius. Pasveikinęs dvasininkus, Kauno arkivyskupui metropolitui įteikęs atminimo dovaną, prokuroras padarė pranešimą „Ar baudžiamoji atsakomybė gali išspręsti prekybos žmonėmis problemą“, atsakė į kunigų užduotus klausimus, vėliau Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. Tomas Karklys pristatė Šv. Mortos prevencijos projekto turinį ir įgyvendinimo viziją Kauno mieste ir apskrityje. Lietuvos policijos departamento kapelionas kun. Algirdas Toliatas pakvietė Kauno miesto parapijose ir rektoratuose tarnaujančius kunigus aktyviai įsijungti į šį prevencijos projektą ir jį kiek įmanoma vystyti savo bendruomenėse.

 

Šv. Mortos grupė kviečia: kooperuojantis suinteresuotoms institucijoms, skleisti žinią apie prekybos žmonėmis mastą ir šiuolaikinės vergystės formas. Įvairiomis įmanomomis formomis vystyti prevenciją, kad būtų užkirstas kelias šios socialinės piktžaizdės plitimui mūsų šalyje ir visame pasaulyje.  Rūpintis, kad nusikaltimų aukoms būtų prieinama teisinė ir pastoracinė pagalba.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS