Vadų adventinis rytmetys

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KARINIŲ VIENETŲ IR STATUTINIŲ STRUKTŪRŲ VADŲ ADVENTINIS SUSIKAUPIMO RYTMETYS ĮGULOS BAŽNYČIOJE

Kaip ir kasmet artėjančių Šv. Kalėdų proga gruodžio 22 d. rytą Kauno Įgulos bažnyčioje įvyko Kauno įgulos kapelionato vienijamų Kauno įgulos karinių vienetų ir statutinių struktūrų vadų adventinis susikaupimo rytmetys. Ši graži tradicija atsirado prieš keletą metų, kuomet Kauno įgulos kapelionato kapelionas pasiūlė įgulos vadui prieš didžiąsias metų šventes - Kalėdas ir Velykas - susiburti drauge padėkos maldai ir šventinei bendrystei prie bendro stalo, dalinantis duona ir gerumu.

Kauno įgulos kapelionato kapeliono kpt. T. Karklio kvietimu į adventinį susikaupimo rytmetį atvyko: Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius, l.e.p. LK Karinių oro pajėgų vadas plk. D. Martusevičius, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius ats. plk. K. Kuršelis, Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininkas plk. ltn. S. Paldūnas, Dr. J. Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos štabo viršininkas plk. ltn. P. Montvila, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas mjr. R. Jurskis, Karo kartografijos centro viršininkas mjr. R. Macutkevičius, LK Depų tarnybos Kauno depo viršininkas mjr. V. Augustinavičius, KASP II-osios rinktinės štabo viršininkas mjr. M. Petraitis, Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono štabo viršininkas, Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas mjr. D. Mazurkevičius, Lietuvos kariuomenės karininkų ramovių pirmininkas ats. kpt. G. Deksnys, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas v. t. plk. V. Kerševičius, Viešojo saugumo tarnybos Kauno dalinio vadas v. t. plk. R. Alzbergas, Kauno apygardos vyriausias prokuroras D. Valkavičius, Kauno apylinkės vyriausioji prokurorė N. Urbonavičienė,  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas E. Lašinskas, VSAT Vilniaus rinktinės Kaun oro uosto užkardos vadas V. Packevičius,  Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius l.e.p. E. Kviatkauskas, MRU Viešojo saugumo fakulteto dekanas dr. Saulius Greičius, Nacionalinio Kauno dramos teatro direktorius E. Stancikas.

Sveikindamas visus susirinkusius ir pristatęs svečius, kapelionas pakvietė susirinkusius vadus į bažnyčios vidurį, kuriame papuoštas adventinis vainikas, sustoti ratu.  Kauno įgulos kapelionatą įvardijęs tarsi didelę šeimą, kunigas kvietė vadovus bendra malda apkabinti  Kauno įgulos kariniuose vienetuose ir statutinėse struktūrose  tarnaujančius ir dirbančius žmones, šeimas, išėjusius į atsargą, sergančius, prisiminti žuvusius ir iškeliavusius į amžinybę. Įžangos žodį kapelionas paprašė tarti Kauno arkivyskupą emeritą S. Tamkevičių.

Perskaičius Jėzaus gimimo istoriją,  Karinių oro pajėgų vadui, einančiam Kauno įgulos vado pareigas padalinus kalėdinę duoną, kapelionas sukalbėjo padėkos maldą ir pakvietė popietės dalyvius dalintis duona ir gerumu tarpusavyje.

 

Po šio gražaus akcento kapelionas pasveikino svečius, vadus artėjančių Šv. Kalėdų proga bei įteikė dovanų. Padarius bendrą nuotrauką kapelionas pakvietė visus šventinių pusryčių šventovės rūsyje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS