Vadų maldos pusryčiai Šv. Velykų proga

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KARINIŲ VIENETŲ IR STATUTINIŲ STRUKTŪRŲ VADŲ MALDOS PUSRYČIAI ARTĖJANČIŲ ŠV. VELYKŲ PROGA

Artėjančių Šv. Velykų proga Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys pakvietė visus Kauno įgulos karinių vienetų vadus, statutinių struktūrų vadovus dalyvauti maldos pusryčiuose artėjančių Šv. Velykų proga.

Į šventinius pusryčius atvyko:  LK Karinių oro pajėgų vadas, einantis Kauno įgulos vado pareigas, plk. A. Navickas,  Dr. J. Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos vadė  plk. ltn. J. Sesartienė, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas plk. ltn. A. Dzidzevičius, KASP Dariaus ir Girėno apygardos II rinktinės vadas plk. ltn. D. Grunda, Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininkas plk. ltn. S. Paldūnas,  Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas mjr. D. Mazurkevičius, Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono štabo viršininkas,  Kauno įgulos aptarnavimo tarnybos viršininkas ats. plk. A. Liorentas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius ats. plk. K. Kuršelis, Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas  G. Zaura, Vytauto Didžiojo šaulių antrosios rinktinės vadas Ž. Šadauskis, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas v. t. plk. V. Kerševičius, Kauno apygardos vyriausias prokuroras D. Valkavičius, Apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas R. Bradūnas, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas D. Žukauskas, Lietuvos policijos mokyklos viršininkas A. Kaminskas,  Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius l.e.p. E. Kviatkauskas, MRU Viešojo saugumo fakulteto dekanas dr. S. Greičius, Valstybės saugumo departamento Kauno sk. vadas.

Susirinkus į visus vienijančios Kauno Įgulos šventovės vidurį, kapelionas paaiškino Šv. Velykų šventės prasmę ir pakvietė bendroje maldoje apglėbti visus Lietuvai tarnaujančius ir dirbančius žmones, šeimos narius, ligonius, apleistuosius ir melsti taikos ramybės sau ir pasauliui. Sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą ir palinkėjus vieni kitiems ramybės, artėjančių Šv. Velykų proga sveikinimo žodį tarė LK Karinių oro pajėgų vadas, einantis Kauno įgulos vado pareigas, plk. A. Navickas. Kapelionas, dėkodamas vadams už aktyvų  bendradarbiavimą,  kiekvienam įteikė suvenyrines žvakes su Lietuvos kariuomenės Ordinariato simbolika.

Vėliau kapelionas visus vadus pakvietė į šventovės rūsį pabendrauti prie šventinio pusryčių stalo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS