Vasario 16-oji VDKM sodelyje

 

 

 

VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS RENGINIUS VAINIKAVO VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS SODELYJE SURENGTA IŠKILMINGA ŠVENTĖ

Po bendros maldos Kauno Įgulos šventovėje Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje kursą baigę karininkų vadų mokymų klausytojai, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono privalomosios pradinės karo tarnybos kariai, Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo antrosios rinktinės šauliai ir jaunieji šauliai, vadovaujami rikiuotės vado Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono štabo viršininko mjr. Pavelo Jelkino, lydimi karinių oro pajėgų orkestro nuo Įgulos šventovės iškilminga žygiuote Laisvės alėja patraukė į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. Vasario 16-ąją į Valstybės atkūrimo dienos minėjimą su vėliavomis susirinko moksleivių, studentų,  sąjungų, draugijų, partijų, seniūnijų, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai, miestiečiai, miesto svečiai. Tradiciškai Lietuvos šaulių sąjungos Garbės sargybos kuopa pakėlė Vyčio Kryžiaus ordino vėliavą, tuomet tūkstančiai susirinkusiųjų sugiedojo valstybės himną.

Šių metų Vasario 16-osios šventė buvo ypatinga tuo, kad pirmą kartą po atkurto privalomosios pradinės karo tarnybos proceso Lietuvoje, Kaune dislokuotame Juozo Vitkaus inžinerijos batalione visi privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantys kariai iškilmingoje rikiuotėje dalyvavo Valstybės atkūrimo dienos minėjime.

Iškilmingame renginyje dalyvavo Kauno miesto vicemeras Simonas Kairys, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, laikinai einantis Kauno įgulos vado pareigas plk. Devis Martusevičius, LKM viršininkas plk. ltn. Stasys Paldūnas, Kauno įgulos vienetų vadai.Vasario 16-osios proga LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius šventės dalyvius sveikindamas kalbėjo: „Kai tiki pergale, laisve, teisingumu ir kai labai sunku, reikia prisiminti himno žodžius: „Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina“. Šiandien noriu pakviesti visus įsiklausyti į tų žodžių prasmę. Laisvė, Nepriklausomybė nėra duotybė, gal dėl to ir šiandien geriau suprantame kovojančiuosius už savo šalies laisvę. Linkiu daugiau optimizmo, džiaugsmo, semtis stiprybės iš praeities, kad pasiektume tikslų ateityje, kur begyventume, visi esame savo krašto – Lietuvos vaikai“.

Gražiu Vasario 16-osios šventės akcentu tapo Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojų priesaikos ceremonija. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, stebint šimtams į valstybinę šventę susirinkusių žmonių, ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai prisiekė 51 aukštųjų mokyklų studentas. Atsargos karininko kelią pasirinko net aštuonių universitetų - Kauno technologijos, Aleksandro Stulginskio, Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Šiaulių, Lietuvos sporto, Sveikatos mokslų, Mykolo Riomerio - studentai. 
Puoselėjant Lietuvos kariuomenės tradicijas, priesaikos ceremonijos metu geriausiam Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojui buvo suteikta garbė visų prisiekusiųjų vardu pabučiuoti Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos vėliavą. Geriausias klausytojas -jaunesnysis eilinis Paulius Hakas, baigęs Kauno technologijos universitetą ir įgijęs programų sistemų bakalauro laipsnį. P. Hakas pagal specialybę tris mėnesius stažavosi Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čikagoje. Vadai šį klausytoją apibūdina kaip ypač pavyzdingą karį, savo ateitį planuojantį susieti su Lietuvos kariuomene. Prisiekusius karius  palaimino Kauno įgulos kapelionato kapelionas kunigas Tomas Karklys.

Minėjimo metu pagerbtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimas, padėta gėlių prie Nežinomo kario kapo ir laisvės paminklo. Karių ir šaulių iškilminga žygiuote buvo užbaigta oficialioji minėjimo dalis. Po to šventės dalyviai galėjo apžiūrėti vienybės aikštėje Kauno įgulos karinių vienetų pristatytą ekipuotę, transportą, pabendrauti su kariais iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Karo medicinos tarnybos, Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos, Karo policijos, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono, Specialiųjų operacijų pajėgų ir Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos. Visi norintys galėjo pasimatuoti kareivišką kuprinę, pasivaišinti karšta arbata ir džiugiai atšvęsti Vasario 16-ąją, vieną svarbiausių Lietuvos valstybės švenčių.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Fotografijų autorius Liudvikas Rimantas ŽIEMYS