Vilniaus įgylos kapelionatas

Kapelionato sudėtis

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės ordinaro 2011 m. spalio 10 d.  dekretu Nr. D-7  ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus 2014 m. spalio 15 d. dekretu D-4 ", Vilniaus įgulos kapelionato jurisdikcijai priskirti šie kariniai vienetai:

  

 

LK Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas

 

 

 KASP Didžiosios Kovos apygardos 8 - oji rinktinė

 

 

 

LK Karo policijos štabas
LK Karo policijos Vilniaus įgula

 

 

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

 

   

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos 



 

 Vilniaus įgulos karininkų ramovė



Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus 2015 m. gruodžio 28 d.  dekretu Nr. D-10, Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionui mjr. Edvardui Baniuliui palikti šie, Vilniaus įgulos kapelionato jurisdikcijai priskirti, kariniai vienetai:

   

  LK Specialiųjų operacijų pajėgos


LK Logistikos valdyba
LK Materialinių resursų departamentas



LK Judėjimo kontrolės centras




LK Depų tarnyba
LK Logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnyba
Įgulų aptarnavimo tarnybos Vilniaus įgulos aptarnavimo centras

Puslapiai: