2014 m.

 
 

 

KARINĖSE ORO PAJĖGOSE TARNAUJANČIŲJŲ  GRUPĖS PILIGRIMINĖ – PAŽINTINĖ IŠVYKA Į  ŠV. JURGIO BAŽNYČIĄ IR PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNĄ KAUNE

2014 m. lapkričio 26 d. Karinių oro pajėgų štabe ir Oro erdvės stebėjimo kontrolės valdyboje tarnaujančių karių, karininkų ir civilių tarnautojų grupė aplankė  Kauno Šv. Jurgio bažnyčią ir brolių pranciškonų vienuolyną. Išvyką organizavo ir piligrimus lydėjo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys. Svečius prie šventovės pasitiko br. pranciškonas kunigas Paulius Saulius Bytautas OFM.

Užėjus į šventovę, kapelionas pakvietė piligrimus sustoti ratu aplink altorių bendrai maldai už Lietuvą, Lietuvos kariuomenėje, o ypatingai Karinėse oro pajėgose, tarnaujančius ir dirbančius žmones, šeimas. Po susikaupimo akimirkos pranciškonas papasakojo bažnyčios ir vienuolyno istoriją, pakvietė apžiūrėti bažnyčią ir vienuolyną.

Vienuolyno koplyčioje br. kun. Paulius piligrimams pristatė Pranciškonų ordiną, vienuolinį gyvenimą, atsakė į žingeidžių svečių klausimus. Apžiūrėjus vienuolyno vidinį kiemelį, piligrimams buvo pasiūlyta pasivaišinti kava, arbata bei pačių brolių keptu gardžiu pyragu.

Maloniai bendraujančius piligrimus netikėtai aplankė Telšių vyskupo augziliaras vysk. pranciškonas Genadijus Linas Vodopjanovas. Pasveikinęs svečius, ganytojas palinkėjo gausios Aukščiausiojo palaimos ir suteikė ganytojinį palaiminimą.

Svečiai neliko skolingi ir br. Pauliui už puikiai praleistą laiką įteikė suvenyrinę dovaną, taip atsidėkodami už galimybę pamatyti Šv. Jurgio šventovę ir tėvų pranciškonų vienuolyną.

Kauno įgulos kapelionato informacija 

 

 

 

KAUNO  ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖS KOLEKTYVO PILIGRIMYSTĖ Į GURONIS IR  PAPARČIUS

2014 m. spalio 30 d. Kauno įgulos karininkų ramovės kolektyvas, vadovaujamas Kauno įgulos kapelionato kapeliono kun. Tomo Karklio, išvyko į piligriminę kelionę Kaišiadorių vyskupijoje esančius Guronis ir Paparčius. Guronys garsūs tuo, kad čia gimė ir augo Lietuvos kardinolas Vincentas Sladkevičius. Čia dabar įkurtas Rožinio parkas ir rekolekcijų namai, kuriuose įrengtas kardinolui skirtas memorialinis muziejus. Paparčių parapija garsėja buvusių Domininkonų vienuolynu ir dabar esamu Betliejaus seserų kontempliatyviu vienuolynu.

Guronyse  piligrimai pirmiausiai aplankė Rožinio parką ir jame pastatytas Rožinio slėpinių koplyčias.  Kapelionas pristatė Rožinio maldos formą ir papasakojo kiekvieno slėpinio prasmę, pavaizduotą koplyčių tapyboje. Vėliau Lietuvos tūkstantmečio proga pastatytoje Šv. Juozapo koplyčioje piligrimai susikaupė bendrai maldai už kariuomenę, kolektyvą, artimuosius. Po to svečiai trumpam užsuko į memorialinį kard. V. Sladkevičiaus muziejų.

Atvykę į Paparčių miestelį, piligrimai, kapeliono supažindinti su miestelio istorija, aplankė 1649 m. įkurto ir 1891 m. sunaikinto Domininkonų vienuolyno liekanas, barokinę kapų koplyčią,  senovinį kapų kolumbariumą, 1916 m. kun. J. Zimkaus ir parapijiečių rūpesčiu prie kapinių pastatytą medinę Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Apžiūrėję miestelio įžymybes, piligrimai aplankė Betliejaus seserų Šv. Bruno vienuolyną. Svečius pasitiko sesuo vienuolė. Ji papasakojo apie vienuolinį gyvenimą, atsakė į visus rūpimus klausimus, parodė savo rankdarbių muziejų, kuriame visi norintys galėjo įsigyti vienuolių pagamintų dirbinių ar medaus iš seserų bityno. Aplankę kuklią vienuolyno bažnyčią ir svečiams skirtų namelių kvartalą, tarsi, pasiruošę čia grįžti ir vėl piligrimai pilni kelionės įspūdžių patraukė namo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

 

 

 

 

 

 

LK KARO POLICIJOS KAUNO ĮGULOS KARIŲ GRUPĖS PILIGRIMINĖ IŠVYKA Į GURONIS IR PAPARČIUS

Saulėtą, bet vėsų spalio 23-iosios rytą LK Karo policijos Kauno įgulos karių ir karininkų grupė, vadovaujama Kauno įgulos kapelionato kapeliono kpt. T. Karklio, išvyko į piligriminę-pažintinę kelionę į Kaišiadorių vyskupijoje esančius: Guronis ir Paparčius.

Pirmiausiai aplankyta kard. V. Sladkevičiaus tėviškė - Guronys. Atvykus į Kaišiadorių vyskupijos dvasinį centrą ir Rožinio parką, piligrimai, nežiūrint žvarbaus vėjo ir rytmečio vėsos, vadovaujami kapeliono, apžiūrėjo penkias Rožinio slėpinių kelio koplytėles su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius, ir Švč. Mergelės Marijos statulą.  Rožinio slėpinių kompleksas - parkas (~ 10 ha plote) atidarytas 2006 m., minint Kaišiadorių vyskupijos 80-mečio sukaktį (kūrinių autorius – prof. A. Kmieliauskas, architektas – S. Petrauskas). Apžvelgę Rožinio slėpinių koplytėles ir truputį sužvarbę, piligrimai sugužėjo į 2010 m. atidarytą tūkstantmečio jubiliejui dedikuotą  koplyčią, skirtą Eucharistijos šventimui. Koplyčia dedikuota Šv. Juozapui, Kaišiadorių vyskupijos globėjui. Čia kapelionas pakvietė karius ir karininkus sustoti į ratą bendrai maldai už karo policijoje tarnaujančius ir dirbančius žmones, šeimų narius, misijose tarnaujančius, mirusius.

Vėliau svečiai sesers vienuolės buvo pakviesti į rekolekcijų namus sušilti prie kavos ar arbatos puodelio ir pabendrauti. Sušilę bendrystėje ir pasivaišinę, piligrimai apžiūrėjo kard. V. Sladkevičiaus memorialinį muziejų ir, padėkoję sesei vienuolei už svetingą priėmimą, patraukė į Paparčius.

Atvykus į Paparčių miestelį, pirmiausiai aplankytos 1864 m. carinės Rusijos valdžios įsakymu nugriauto domininkonų vienuolyno rūmų ir mūrinės bažnyčios liekanos. Išliko tik vienuolyno vartai ir buvusių kapinių koplyčia. Šiuo metu atkasti vienuolyno ir bažnyčios pamatai. VIII-XIX a. pirmoje pusėje čia buvo garsus Lietuvos domininkonų kultūrinis ir dvasinis centras. Kapelionas, pristatęs vienuolyno istoriją, pakvietė piligrimus pasivaikščioti po buvusio vienuolyno teritoriją, apžiūrint likusias vienuolyno detales: barokinius vartus ir buvusių kapų koplyčią.

Po to svečiai patraukė į Šv. Bruno Betliejaus seserų vienuolyną, pakeliui sustojant prie Paparčių  1916 m. pastatytos medinės Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios ir kapų kolumbariumo, kurio tiksli pastatymo data nežinoma. Kolumbariumo pietrytinėje sienoje yra išlikusios dvi memorialinės plokštės čia palaidotiems netolimo Nalšėnų dvaro savininkams Siručiams su mirties datomis – 1833 m. ir 1848 m.

Atvykus į Betliejaus seserų vienuolyną, kapelionas trumpai pristatė vienuolyno istoriją, pakvietė aplankyti bažnyčią. Išėjus iš šventovės piligrimus svečių namelyje pabendrauti pakvietė sesuo vienuolė, kuri pristatė vienuolinio gyvenimo pašaukimą, atsakė į gausius svečių klausimus, pakvietė apžiūrėti vienuolių rankomis pagamintų religinių atributų. Kariai, padėkoję sesei vienuolei ir kapelionui už piligriminę išvyką, pilni patirtų įspūdžių patraukė namo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

 

 

 

DR. J. BASANAVIČIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS KOLEKTYVO PILIGRIMINĖ – PAŽINTINĖ IŠVYKA Į  ŠV. JURGIO BAŽNYČIĄ IR PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNĄ KAUNE 

2014 m. spalio 5 d. Dr. J. Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos kolektyvas  išsiruošė į pažintinę–piligriminę išvyką į Kauno Šv. Jurgio bažnyčią ir brolių pranciškonų vienuolyną.  Šią išvyką organizavo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys. Piligrimus prie bažnyčios įėjimo pasitiko ir su bažnyčios ir vienuolyno istorija supažindino vienuolis pranciškonas Šv. Jurgio konvento gvardijolas kunigas Severin Armin Holocher.

Apžiūrėjus bažnyčią, kapelionas pakvietė visus į ratą bendrai maldai už Lietuvą, Ukrainą ir jos žmones, Lietuvos kariuomenę, Karo medicinos tarnybą, mūsų šeimas. Po susikaupimo akimirkos tėvas Severinas pakvietė apžiūrėti vienuolyno vidinį kiemelį, papasakojo, kaip tėvai pranciškonai prieš sovietinę okupaciją eidavo į tam specialiai padarytas klausyklas švęsti susitaikinimo sakramentą būtent iš vidinio kiemelio pusės. Dabar viskas sunykę, liko tik nišos. Nors tėvas Severinas tądien negalavo ir norėjo su piligrimais atsisveikinti, tačiau kapeliono paprašytas nors trumpam užeiti į vienuolyno patalpas, nuolankusis pranciškonas ne tik parodė vienuolyno patalpas ir papasakojo, kokie renovacijos darbai įvykdyti vienuolyno pirmąjame aukšte, bet atrakinęs vienuolyno flygelį, kuriame sudėtos garsiojo dailininko Mykolo Elvyro Andriolio kryžiaus kelio drobės, jas aprodė ir papasakojo, kas juose pavaizduota.

Vėliau piligrimus išlydėjo per svečių namų išėjimą ir, kiemelyje palinkėjęs gausios Dievo palaimos, atsisveikino. Svečiai neliko skolingi ir tėvui Severinui už puikiai praleistą laiką įteikė suvenyrinę dovaną, taip atsidėkodami už galimybę pamatyti Šv. Jurgio šventovę ir tėvų pranciškonų vienuolyną.

Kauno įgulos kapelionato informacija

 

 

 

 

 

 

 

LK DEPŲ TARNYBOS KAUNO DEPO KELEKTYVO PILIGRIMINĖ-PAŽINTINĖ IŠVYKA Į KAUNO PAMINKLINĘ PRISIKĖLIMO ŠVENTOVĘ

Kauno arkivyskupijai paminėjus savojo dangiškojo globėjo Šv. Jono krikštytojo dieną, Lietuvoje atšventus Jonines, birželio 25 d.  Kauno įgulos kapelionato kapeliono kpt. T. Karklio paraginti Kauno depo kariai ir civiliai tarnautojai su šeimomis aplankė Lietuvos nepriklausomybės simbolį, paminklinę tautos šventovę - Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.

Pirmiausiai kapelionas piligrimams papasakojo turtingą šventovės istoriją, pristatydamas architektūrinio paminklo savitumus, sakralinės erdvės paskirtį. Aprodė bažnyčios presbiteriją, Švč. Sakramento ir krikštyklos koplyčias.

Po šios gražios įžangos, kunigas pakvietė visus sustoti į ratą bendrai maldai. Šioje susikaupimo akimirkoje piligrimai meldėsi už save, savo kolektyvą, prisiminė savo bendradarbius, šeimos narius. Susikaupimą užbaigė, bendrai sukalbėdami „Tėve mūsų” maldą. Po to visi įsiamžino nuotraukoje.

Bažnyčios prieangyje apžiūrėjus kertinį šventovės akmenį, dalis piligrimų kopė, dalis kėlėsi liftu į bažnyčios terasą, kurioje atsivėrė nuostabi Kauno miesto panorama. Apžvelgę miesto įžymybes, svečiai buvo pakviesti aplankyti ant bažnyčios stogo įrengtą Šiluvos Dievo Motinos koplyčią.

Pažintį su tautos šventove piligrimai užbaigė, nusileisdami į bažnyčios rūsį, kuriame apžiūrėjo konferencijų ir eskpozicijų sales, tautai nusipelnusiems žmonėms įrengtą kolumbariumą. Kapelionas ir kolektyvas nuoširdžiai dėkoja D. Sapagovienei už subūrimą draugėn ir turiningai praleistą laiką.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorė Daiva SAPAGOVIENĖ

 

 

 

KARINIŲ ORO PAJĖGŲ ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS VALDYBOS GRUPĖS KARIŲ IR DARBUOTOJŲ PAŽINTINĖ-PILIGRIMINĖ IŠVYKA Į BENEDIKTINIŲ VIENUOLYNĄ

Karinių oro pajėgų (KOP) Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės (OESKV) kariai ir darbuotojai jau daug metų dalyvauja Kauno įgulos kapeliono parengtose sielovadinės veiklos užsiėmimuose. Šių metų pagrindinė užsiėmimų tema yra šeimų sielovada. OESKV štabe kapelionas kariams ir darbuotojams skaito paskaitas, iliustruojamas filmais atitinkama tema. Siekiant  supažindinti su mūsų šalies kultūriniu-religiniu paveldu ir istorija, yra organizuojamos pažintinės piligriminės kelionės ir išvykos į  Kauno miesto ir šalies  bažnyčias, vienuolynus, objektus susijusius su žymių dvasininkų gyvenimu.

Viena iš tokių išvykų įvyko šių metų birželio 19 d.  Grupė OESKV karių ir darbuotojų turėjo galimybę aplankyti Kaune įsikūrusį seserų Benediktinių vienuolyną. Atvykusią grupę pasitiko sesuo vienuolė Celina. Ji papasakojo apie vienuolyno istoriją, supažindino su vidaus patalpomis, vienuolių gyvenimo ypatumais, atsakė į atvykusiųjų klausimus. Išvykos pabaigoje – bendra malda ir malonus atsisveikinimas. Dalyvavusieji šioje išvykoje liko dėkingi šią išvyką organizavusiam Kauno įgulos kapelionui kpt. Tomui Karkliui.  

         

KOP OESKV informacija

Nuotraukų autoriai: kun. Tomas KARKLYS, Petras GEČAS

 

 

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖS KOLEKTYVO PILIGRIMINĖ IŠVYKA Į KAUNO SESERŲ BENEDIKTINIŲ VIENUOLYNĄ

Gegužės 22 d. Kauno įgulos karininkų ramovės darbuotojai, lydimi Kauno įgulos kapelionato kapeliono kpt. Tomo Karklio, lankėsi ekskursijoje Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) neparapijinėje bažnyčioje ir Kauno seserų benediktinių vienuolyne.

Ekskursijos metu seserys vienuolės pristatė bažnyčios ir vienuolyno istoriją, architektūros ypatumus, čia esančius meno kūrinius.

Apžiūrėjus bažnyčią ir vienuolyną, seserys pakvietė piligrimus pakilti į vienuolyno palėpėje įrengtą edukacijos salę, kur, susėdus ratu, svečiai turėjo galimybe pasivaišinti vaišėmis ir pabendrauti. Čia sesuo Celina pristatė piligrimams vienuolyno regulą, kasdieninio vienuolinio gyvenimo subtilumus, įstojimo į vienuolyną galimybes, vienuolystės prasmę ir pašaukimo atpažinimą,  vienuolių seserų visuomenišką veikla.

Teksto autorius mjr. Donatas MAZURKEVIČIUS, Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas 

Nuotraukų autorius kun. Tomas KARKLYS

 

 

 

 

DR. J. BASANAVIČIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS KOLEKTYVO PILIGRIMYSTĖ Į GURONIS IR BETLIEJAUS SESERŲ ŠV. BRUNO VIENUOLYNĄ PAPARČIUOSE

2014 m. balandžio 25 d. LK Dr. J. Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos kolektyvas, palydėtas tarnybos vado plk. G. Macijausko, vadovaujamas Kauno įgulos kapelionato kapeliono kun. Tomo Karklio, išvyko į piligriminę kelionę į Kaišiadorių krašte esančius: kard. V. Sladkevičiaus tėviškę Guronyse bei Paparčių Betliejaus seserų Šv. Bruno kontempliatyvų vienuolyną. 

Guronyse  piligrimai pirmiausiai aplankė Rožinio parką ir jame pastatytas Rožinio slėpinių koplyčias. Kapelionas pristatė Rožinio maldos formą ir papasakojo kiekvieno slėpinio prasmę, pavaizduotą koplyčių tapyboje. Vėliau Lietuvos tūkstantmečio proga pastatytoje Šv. Juozapo koplyčioje bendruomenė susikaupė bendrai Šv. Mišių aukai, kurioje kapelionas kiekvieną ragino melstis sava intencija. Po jų rekolekcijų namuose kolektyvas surengė pačių suneštinę agapę, aplankė memorialinį kard. V. Sladkevičiaus muziejų.

Atvykę į Paparčių miestelį, piligrimai, kapeliono supažindinti su miestelio istorija, aplankė 1649 m. įkurto ir 1891 m. sunaikinto Domininkonų vienuolyno liekanas, barokinę kapų koplyčią,  senovinį kapų kolumbariumą, 1916 m. kun. J. Zimkaus ir parapijiečių rūpesčiu prie kapinių pastatytą medinę Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią.

Apžiūrėję miestelio įžymybes, piligrimai aplankė Betliejaus seserų Šv. Bruno vienuolyną. Svečius pasitiko sesuo vienuolė. Ji pristatė vienuolyno istoriją, papasakojo apie vienuolinį gyvenimą, atsakė į visus rūpimus klausimus, parodė savo rankdarbių muziejų, kuriame visi norintys galėjo įsigyti vienuolių pagamintų dirbinių ar medaus iš seserų bityno. Sustoję ratu ir padėkos  malda užbaigę piligriminę kelionę, aplankę kuklią vienuolyno bažnyčią, surašę gausias intencijas, kuriomis prašė seserų pasimelsti, piligrimai pilni kelionės įspūdžių patraukė namo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorė Jūratė ŽĖKIENĖ

 

 

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOS ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS PILIGRIMYSTĖ Į GURONIS IR BETLIEJAUS SESERŲ ŠV. BRUNO VIENUOLYNĄ PAPARČIUOSE

2014 m. kovo 29  d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios šeimų bendruomenė, kuri vienija KAM ir VRM sistemose tarnaujančius, dirbančius ir jų šeimų narius, vadovaujami Kauno įgulos kapelionato kapeliono kun. Tomo Karklio, išvyko į piligriminę kelionę į Kaišiadorių krašte esančius: kard. V. Sladkevičiaus tėviškę Guronyse bei Paparčių Betliejaus seserų Šv. Bruno kontempliatyvų vienuolyną.  

9 val. ryto susibūrę prie Įgulos bažnyčios, lydimi puikios nuotaikos, pajudėjome į kelionę. Pirmiausiai keliavome į Guronių kaimą. 2002 m. popiežiui Jonui Pauliui II į rožinio maldą įtraukus dar vieną – Šviesos slėpinių - dalį, Kaišiadorių vyskupija šioje vietovėje (Guronių k., Kaišiadorių r. sav.), kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, pradėjo kurti sakralinį Rožinio slėpinių kelią. Vieta parinkta, ieškant būdų, kaip įamžinti šio garbingo ganytojo, itin branginusio Rožinio maldą, atminimą. Penkias Rožinio slėpinių kelio koplytėles su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius, ir Švč. Mergelės Marijos statulą Rožinio slėpinių komplekse-parke (~ 10 ha plotas) 2006 m., minint Kaišiadorių vyskupijos 80-mečio sukaktį, pašventino Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis. Šių sakralinio meno kūrinių autorius – prof. A. Kmieliauskas, architektas – S. Petrauskas.

Vos tik atvykus į Guronis ir išlipus iš autobuso, kapelionas pakvietė visus sustoti į ratą. Trumpai pristatęs šią vietą, pakvietė piligrimus sukalbėti bendrą maldą ir pradėti piligrimystę. Apeinant minėtas Rožinio koplytėles, kunigas Tomas pristatė Rožinio maldos formą ir papasakojo kiekvieno slėpinio prasmę, pavaizduotą koplyčių tapyboje. Vėliau Lietuvos tūkstantmečio proga pastatytoje Šv. Juozapo koplyčioje bendruomenė susikaupė bendrai Šv. Mišių aukai, kurioje kapelionas kiekvieną ragino melstis sava intencija. Čia, kaip visada, aktyviausi buvo mažieji, vadovaujami vadovės Jūratės, labai gražiai pagiedojo per Šv. Mišias. Po jų bendruomenė aplankė memorialinį kard. V. Sladkevičiaus muziejų. Įsiamžinę prie paminklinio akmens, žyminčio kardinolo tėviškę, piligrimai patraukė į Paparčius.

Atvykus į Betliejaus seserų Šv. Bruno vienuolyną, svečiams skirtame kiemelyje bendruomenė susėdo bendrai suneštinei agapei. Pasistiprinusius piligrimus aplankė sesės vienuolės,  kurios svečiams pristatė vienuolyno istoriją, papasakojo apie vienuolinį gyvenimą, atsakė į visus rūpimus klausimus, parodė savo rankdarbių muziejų, kuriame visi norintys galėjo įsigyti vienuolių pagamintų dirbinių ar medaus iš seserų bityno. Aplankę kuklią vienuolyno bažnyčią, piligrimai patraukė į Paparčių miestelį. Čia, kapeliono supažindinti su miestelio istorija, aplankė 1649 m. įkurto ir 1891 m. sunaikinto Domininkonų vienuolyno liekanas. Iki mūsų dienų išlikę tik barokiniai vienuolyno vartai, koplyčia ir tvenkiniai, kuriuose vienuoliai augino žuvis. Apžiūrėję miestelio įžymybes, piligrimai, kupini daugybės įspūdžių, per Žaslius ir Kaišiadoris patraukė namo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autoriai Juratė MATONYTĖ, ViktorasVITKEVIČIUS       

 

 

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖS KOLEKTYVO PILIGRIMINĖ – PAŽINTINĖ IŠVYKA Į PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNĄ KAUNE

2014 m. vasario 27 d. Kaune, Šv. Jurgio bažnyčioje ir šalia jos įsikūrusiame pranciškonų vienuolyne, vyko Kauno įgulos karininkų ramovės darbuotojų ekskursija, kurioje taip pat dalyvavo trys studentės iš Latvijos, Vytauto Didžiojo universitete besimokančios lietuvių kalbos. Šią išvyką organizavo Kauno įgulos kapelionato kapelionas, Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektorius kpt. T. Karklys. Su bažnyčios istorija, restauracijos darbais, vienuolyno patalpomis supažindino vienuolis pranciškonas kunigas Saulius Bytautas. Susipažinę su istorija ir erdvėmis, susėdome išgerti arbatos, pasidalinti patirtimi, pasiklausyti dvasingų minčių ir pasimelsti. Išvykoje dalyvavo 17 žmonių. Visi džiaugėsi prasmingai prasidėjusia diena retai lankomoje vietoje – vienuolyne, kuris yra vienas seniausių statinių Kauno senamiestyje, įsikūręs Nemuno ir Neries santakoje, kur 1993 m. lankėsi pats Romos popiežius Jonas Paulius II, o dabar čia stovi jo garbei paminklas. Šis Kauno kampelis dar vadinamas mažuoju Vatikanu. Tokių išvykų tikslas yra tapti dvasingesniais, pažinti savo aplinką, o svarbiausia - dalintis meile ir gerumu.

Teksto autorius KIKR viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius

Nuotraukų autorius KIKR viršininko pavaduotojas Henrikas Kiškarevičius

 

 

 

 

KARO KARTOGRAFIJOS CENTRO PILIGRIMYSTĖ Į KAUNO PAMINKLINĘ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIĄ

2014 m. vasario 20 d. LK Karo kartografijos centro darbuotojai dalyvavo Kauno įgulos kapeliono kpt. Tomo Karklio organizuotoje pažintinėje piligriminėje popietėje Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Pagrindinis tikslas buvo susipažinti su Paminkline Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, kuri traukia piligrimus ar tiesiog pro šalį keliaujančius, kadangi šventovė matosi iš visų pusių.

Susirinkus kolektyvui, kapelionas pirmiausiai pakvietė piligrimus sustoti ratu ir bendroje maldoje pasimelsti už Ukrainos tautą ir jos ateitį, Karo kartografijos centre tarnaujančius ir dirbančius žmones ir jų šeimų narius.

Po to papasakojo Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios istoriją, prasidėjusią nuo idėjos 1922 m. tuometinėje laikinojoje sostinėje pastatyti bažnyčią kaip padėkos Dievui už atgautą laisvę simbolį. Iki šių dienų galime aplankyti ir grožėtis šiuo įstabiu statiniu.

Apžiūrėjome Švč. Sakramento koplyčią, kurioje neįprasta, tarsi krauju nuspalvinta šviesa gaubia visiems žinomą Gailestingojo Jėzaus paveikslo reprodukciją. Ant šiaurinės koplyčios sienos – Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos paveikslo kopija.

Apsilankius šioje bažnyčioje tiesiog būtina pakilti į terasą, kurioje atstatyta kukli, kartu iškilminga koplyčia, skirta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos garbei. Nuo terasos atsiveria nuostabi Kauno bei jo apylinkių panorama.

Turėjome išskirtinę galimybę apsilankyti bažnyčios rūsio kolumbariumo patalpoje, kur ilsisi Bažnyčiai ir Lietuvai nusipelniusių garbingų žmonių palaikai.

Teksto autorė: Karo kartografijos centro Vadovybės specialistė vyr.srž. Ingrida Karalavičienė

Nuotraukų autoriai: KKC kariai ir tarnautojai