Adventinis Džiaugsmo sekmadienis

 

 

 


DŽIAUGSMO SEKMADIENIS KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠVENTOVĖJE

Adventas – keturių savaičių laukimo laikotarpis prieš šv. Kalėdas. Kiekvienas krikščionis šiuo laiku skatinamas susikaupimo akimirkomis įvertinti savo santykį su Dievu ir žmonėmis: Kas mus dažniausiai atitolina nuo Dievo? Kas sujaukia mūsų tarpusavio bendrystę? Atsakius į šiuos klausimus, atgailos dvasioje turime galimybę atsiprašyti, susitaikyti ir įsileisti į mūsų santykius bendražmogiškas vertybes, padedančias kurti palaimingą bendrystę.

Įpusėjus adventui, trečiąjį sekmadienį, kuris vadinamas Džiaugsmo sekmadieniu, Kauno Įgulos šventovėje, vienijančioje ne vienoje valstybės tarnyboje dirbančius ir tarnaujančius žmones ir jų šeimų narius, organizuotos džiugaus susikaupimo ir padėkos akimirkos.

Po šv. Mišių, skambant Kauno kultūros centro „Tautos namai“ mišraus choro „Diemedis“ ir Įgulos bažnyčios kamerinio choro „Te Deum“ giesmėms, Kauno moterų klubo „Lions“ atstovės su meile iškeptais kalėdiniais meduoliais pradžiugino gausiai į šventovę susirinkusius mažuosius ir tėvelius.

Kauno įgulos karininkų ramovėje kapelionato sielovadininkai laužydami kalėdaitį turėjo progą atsiprašyti, palinkėti bendruomenės žmonėms gerumo ir pasveikinti juos artėjančių šv. Kalėdų proga.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS