Baltijos šalių karo kapelionų pratybos

Nemenčinėje, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, kovo 3–7 dienomis vyko tarptautinės Baltijos šalių karo kapelionų pratybos. Pratybas koordinavo Norvegijos kariuomenės vyriausiasis kapelionas brg. gen. Alfas Petteris Hageseather‘is ir sausumos pajėgų vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Janas Alve bei plk. ltn. Kare Grumstad‘as.

Pratybų atidaryme kalbėjęs Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius linkėjo Lietuvos, Latvijos ir Estijos kapelionams, atstovaujantiems skirtingoms krikščioniškoms konfesijoms, surasti sąlyčio taškų bendroje istorijoje. Kariuomenės vadas taip pat paragino neužmiršti kolegų ukrainiečių, su kuriais ne vienam iš pratybose dalyvaujančiųjų teko susitikti ir dirbti petys petin tarptautinėse misijose.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas taip pat pasidžiaugė pirmuoju Baltijos šalių kapelionų susitikimu ir palinkėjo, kad tokie susitikimai ir bendros pratybos taptų gražia tradicija ir tarpusavio bendradarbiavimo pagrindu.

Visi tarptautinių pratybų dalyviai pritarė nuostatai, jog karo kapeliono tarnystė netelpa vienos konfesijos ar religijos rėmuose. Karo kapelionas turi būti pasirengęs patarnauti visiems ir kiekvienam, net ir išpažįstančiam kitą religiją ar priklausančiam kitai konfesijai. Buvo kalbama ir apie kapelionų bendradarbiavimą su medikais, ypač su psichologais. Šią temą padėjo gvildenti kpt. Danutė Lapėnaitė – Jungtinio štabo psichologė.

Tarptautinėse Baltijos šalių kapelionų pratybose dalyvavo kapelionai, atstovaujantys skirtingoms bažnytinėms bendruomenėms: katalikams, stačiatikiams, liuteronams, baptistams, metodistams ir sekmininkams. Ekumeninės pamaldos išryškino pagrindinį ekumenizmo principą – ieškoti, kas mus jungia, o ne kas mus skiria. Ateities planuose – kasmetiniai susitikimai ir nuo ateinančių metų į Baltijos šalių karo kapelionų susitikimus įsijungsiantys Suomijos kariuomenės kapelionai.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato informacija
Nuotrauka vyr.ltn. Andriaus Černiausko