KMT 100-metis

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE PAMINĖTOS DR. J. BASANAVIČIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS 1OO-OSIOS ĮKŪRIMO METINĖS

Sužeistų karių gyvybės išsaugojimu buvo pradėta rūpintis dar Antikos laikais. Karių sveikata kėlė rūpestį ir vėlesnių laikų karvedžiams, nes įveikti priešininkus ir nugalėti galėjo tik fiziškai sveiki kariai. Lietuvos karo medicinos atsiradimas siejamas su XIX amžiumi, kai daug žymių lietuvių medikų, baigę medicinos mokslus, tarnavo carinės Rusijos kariuomenės padaliniuose karo gydytojais. Daugelis jų po 1918 m. lapkričio 23 d. įsakymo Krašto apsaugai Nr. 1 išleidimo įstojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę. Aktyviausių iš jų – Vlado Nagevičiaus, Vlado Ingelevičiaus ir kitų - pastangomis 1918 m. gruodžio 4 d. buvo įkurtas Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyrius. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1991 m. atkurta Krašto apsaugos departamento Medicinos tarnyba. (Dabar Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba).

Karo medicinos tarnyba šiandien – tai antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys Karo medicinos centras Kaune ir Karių reabilitacijos centras Druskininkuose, šeši Pirminės karių sveikatos priežiūros centrai ir jų filialai Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Pabradėje, Panevėžyje, Radviliškyje, Rukloje, Šiauliuose, Tauragėje, Vilniuje, medicininės paramos vienetai, teikiantys medicininę paramą Sausumos, Karinių oro, Karinių jūrų pajėgų padaliniams. Lietuvos karo medicinos tarnybos Karo medicinos mokymo centras – Pabaltijo regiono karo medicinos mokymo lyderis, pelnęs aukštus įvertinimus iš gilias karo medicinos tradicijas turinčių šalių (Danijos, JAV ir kitų). Karo medikai užtikrina kariuomenės padalinių medicininę paramą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų (tarptautinėse operacijose), padeda valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremalių situacijų atvejais.

Gruodžio 4 d. 13.30 val. minint garbingą struktūros jubiliejų Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje bendra malda apkabinti šioje tarnyboje tarnaujantys ir dirbantys, prisiminti iškeliavusieji į amžinybę. Minėjime dalyvavo Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnybos vadė plk. ltn. Jolita Sesartienė, štabo karininkai, personalas, karo medikai, paramedikai, civiliai tarnautojai, atsargoje esantys, šventės svečiai. Kovinės vėliavos pagerbimu pradėtos šv. Mišios, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionas mjr. Tomas Karklys, joms asistavo kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas.

Kapelionas sveikindamas susirinkusiuosius linkėjo karo medicinos tarnybos bendruomenei puoselėti dvasingumą ir tarpusavio vienybę. Vienybės pokylį kapelionas paragino pradėti sustojus ratu ir susikibus rankomis.

Kad Viešpaties angelai saugotų tarnybą, kunigas tarnybos vadei plk. Jolitai Sesartienei įteikė tautodailininko išdrožtą angelą ir visus palaimino.

Šventinė dienos programa pratęsta Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS