Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę

Jei norite gilintis į Šv. Raštą, pažinti Kristaus asmenį ir žmonių pastangas apie jį kalbėti, nerti į krikščionybės istoriją ir krikščionišką dvasingumą, Jūsų laukia Mažoji akademija, kurios rudens semestro tvarkaraštyje – net septyni akademiniai paskaitų ir seminarų kursai, knygų klubas, patyriminis bibliodramos užsiėmimas bei ignaciškos pratybos „Eik į savo kambarėlį“.

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, jau tryliktą rudenį kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką, rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

„Labai norime gyvų susitikimų, tačiau nuolat prisimename ir savo klausytojus, gyvenančius toliau nuo Vilniaus. Tad šį rudenį derinsime gyvas paskaitas su nuotoliniais kursais. Daugiausia dėmesio skirsime gilinimuisi į Šv. Raštą. Jį svarbu nuolat skaityti tikinčiam žmogui, kad autentiškiau pajustume Dvasią. Tad šios paskaitos ir kiti užsiėmimai pirmiausiai orientuoti į tikėjimą ir krikščionybės pažinimą brandinti norinčius žmones, krikščionis, Bažnyčios narius. Tačiau lygiai taip pat Šv. Rašto tekstus svarbu pažinti ir Vakarų kultūroje gyvenančiam žmogui, net jei jo santykis su krikščionybe nėra vienareikšmiškai pozityvus ar net kritiškas. Kultūra, kurioje gyvename, užaugusi ant krikščionybės pamatų, pasūdyta krikščionybe ir jos simboliais, kurių neatpažinti – tai apiplėšti save. Tad laukiame visų, nepriklausomai nuo Jūsų tikėjimo patirties ar santykio su krikščionybe. Svarbu, kad būtumėte smalsūs, kad norėtumėte šį bei tą sužinoti, praturtinti save. Taip pat siūlome vieną teologijos kursą, skirtą Kristaus asmeniui pažinti, bei du dvasingumo kursus. Viename jų gilinsimės į krikščionybės mistikių – tikrai drąsių moterų dievoieškos patirtis, kitame apžvelgsime šešias įtakingiausiais vienuolijas, istorijos bėgsme labiausiai keitusias Europos ir pasaulio veidą. Taip pat kaip kasmet kartu skaitysime knygas ir rinksimės jų aptarti, o bibliodramos bei ignaciškų pratybų metu bandysime susitikimus su Dievu atpažinti ir įžeminti savo gyvenimuose“, – pasakojo Mažosios akademijos kursų kuratorė Rima Malickaitė.

Kursų turinio anotacijos, dėstytojų pristatymai, detalus tvarkaraštis ir registracijos anketos – interneto svetainėje www.lkma.lt.

GYVŲ SUSITIKIMŲ TVARKARAŠTIS

(vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius)

„O jūs nūn pasiklausykite palyginimo“ (Mt 13,18). Jėzaus palyginimai apie Dangaus karalystę. 1, 2, dėstytojas kun. Mozė Mitkevičius, antradieniais, rugsėjo 12 d. – spalio 3 d. ir gruodžio  5–19 d., 18.30, dėstyt. kun. Mozė Mitkevičius, LKMA Aula.

Patyriminis bibliodramos užsiėmimas „Kelkis ir eik!“, dėstyt. Inga Motuzaitė, šeštadienis, lapkričio 11 d., 10–17 val., LKMA Aula.

Knygų klubas. Kitas pasaulis, dėstyt. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė, antrą mėnesio antradienį, 18.30. LKMA Mažoji auditorija.

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“, grupę palydi Audronė Tylaitė ir Jurgita Maciulevičienė, pirmadieniais, nuo spalio 9 d. iki kitų metų gegužės, 18.00 val., LKMA Mažojoje auditorijoje.

 

NUOTOLINĖS PASKAITOS PRISIJUNGIANT PER ZOOM

Šv. Raštas. Pasaulyje svarbiausios vestuvės, dėstyt. ses. Linda Ceple, trečiadieniais, lapkričio 8–29 d., 18.30, 4 nuotolinės paskaitos prisijungiant per Zoom.

Šv. Raštas. Kai akmenys šaukia, dėstyt. ses. Linda Ceple, trečiadieniais, gruodžio 6–20 d., 18.30, 3  nuotolinės paskaitos prisijungiant per Zoom.

Krikščionybės mistikės, dėstyt. Ligita Ryliškytė, Paulina Vanagaitė, Rita Bagdonaitė, Jurga Katkuvienė, Gintė Kazlauskienė, Jūratė Micevičiūtė, ketvirtadieniais, lapkričio 9 d. – gruodžio 14 d., 18.30.

Vienuolių dvasingumas, dėstyt. dėstyt. Agnė Ivaškevičiūtė Belevičienė, br. Jokūbas Marija Goštautas OP, br. Juozapas Marija Žukauskas OFM, kun. Mindaugas Malinauskas SJ, kun. Vidas Labanauskas OCD, pirmadieniais,  lapkričio 6 d. – gruodžio 11 d., 18.30.

Kristologijos įvadas, dėstyt. dr. Benas Ulevičius, šeštadienis, gruodžio 2 d., 10–17 val., 4 nuotolinės paskaitos su pietų pertrauka).