Pareigūnai pas kardinolą

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VIEŠOSIOS TVARKOS VALDYBOS POLICIJOS PAREIGŪNAI APLANKĖ J. E. KARDINOLĄ SIGITĄ TAMKEVIČIŲ

Vasario 20 d., švenčiant Maldos už lietuvius visame pasaulyje dieną, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos pareigūnai, vadovaujami valdybos viršininko Remigijaus Stuko, Kauno arkivyskupijos kurijoje aplankė J. E. kardinolą Sigitą Tamkevičių. Pareigūnus lydėjo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys.

Kapelionui trumpai pristačius Kauno arkivyskupijos istoriją ir rūmus, pareigūnus pasveikino ir bendrystei pakvietė J. E. kardinolas Sigitas Tamkevičius. Susitikimo metu svečiams trumpai prisistačius ir pristačius savo misiją, prisiminti popiežių Jono Pauliaus II ir Pranciškaus vizitai Lietuvoje, pasidžiaugta sklandžiu policijos pareigūnų darbų viešnagių metu. Aptartos nūdienos socialinės aktualijos, policijos pareigūnai atsakė į kardinolą sudominusius klausimus. Svečių paprašytas Eminencija papasakojo įspūdžius iš vizito į savo kardinoliškąją parapiją Romoje, leido apžiūrėti kardinolišką regaliją – ganytojo žiedą, įteikė kiekvienam dovanų po rožinį ir išlydėdamas suteikė ganytojišką palaiminimą. Pareigūnai atsidėkodami už šiltą priėmimą ir palaiminimą įteikė kardinolui simbolinę dovanėlę.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS