Kalėdų vigilija

 

 

KŪČIŲ VAKARĄ KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE PRAKARTĖLĖS ATIDARYMAS IR PADĖKOS ŠV. MIŠIOS UŽ KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO BENDRUOMENĘ

Pirmųjų amžių krikščionys turėjo paprotį kiekvieną didesnę religinę šventę pasitikti dieną ar visą parą prieš tai trunkančiu budėjimu su Šv. Mišiomis – vigilija. Kalėdų išvakarių vigilija Lietuvoje vadinama Kūčiomis. Kūčios – maldingas šeimos susibūrimas prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo vakarienės stalo. Šitaip parodoma, kad mes atsiliepiame į Kristaus trokštą ir dovanotą santarvę ir vienybę tarp žmonių ir Dievo.

Po Kūčių vakarienės šeimos rate gausi Kauno įgulos statutinėse struktūrose tarnaujančių ir dirbančiųjų su šeimomis bendruomenė  susibūrė Kauno Įgulos bažnyčioje drauge švęsti Kalėdų vigiliją.

21.00 val. vigilija prasidėjo prakartėlės palaiminimu ir Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų solisčių menine programėle gimusiam Jėzui. Šių metų prakartėlės autorius - tautodailininkas Eugenijus Banys.

Po šio gražaus akcento prasidėjo padėkos Šv. Mišios, kurias aukojo Kauno įgulos kapelionas kun. T. Karklys ir kun. V. Vaškelis. Šv. Mišių pradžioje kapelionas pasveikino visus susirinkusiuosius ir, primindamas, kad naujieji liturginiai metai yra  skirti didžiajam lietuvių tautos tiesos apaštalui kankiniui arkivyskupui Teofiliui Matulioniui, kuris ateinančiais metais bus paskelbtas Dievo tarnu, paragino Kalėdose užgimusią Teisingumo saulę – Kristų įsileisti į savo gyvenimą ir leisti jam padėti mums kurti teisingą, moralų, kupiną taikos, ramybės ir palaimos gyvenimą.  Šv. Mišiose melstasi už visą Kauno įgulos kapelionato bendruomenę, šeimas, tarptautinėse misijose tarnaujančius, iškeliavusius į Tėvo namus. Šventinę liturgiją papuošė Kauno įgulos bažnyčios choras „Te Deum“, vadovaujamas A. Petrausko ir viešnia iš Izraelio Ola Binder.

Po Šv. Mišių kapelionas linkėjo visiems ateinančiais metais įsileisti į savo sielos pasaulį tris dieviškas dorybes: Gyvą Tikėjimą, Veiklią Viltį ir Nesavanaudišką Meilę ir Jomis gyventi. „Jos mums padės įveikti visus iškylančius iššūkius, padės kurti teisingą socialinį gyvenimą ir padės kiekvienam būti laimingu“  - kalbėjo kunigas.

Suteikus baigiamąjį Šv. Mišių palaiminimą, kapelionas, kaip ir kasmet, pradžiugino vaikus sukėlęs tikrą saldainių lietų.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotofrafas Lionius CHARDINAS