Naujienos

 • LVK pranešimas

  Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. gegužės 11-12 d. plenarinį posėdį

 • Būkime taikos sėjėjais

  Popiežiaus Pranciškaus kvietimu balandžio 30 d. Vatikane, Šv. Petro aikštėje, vyko popiežiaus bendroji audiencija, skirta viso pasaulio kariams, krašto apsaugos sistemoje ir policijoje besidarbuojantiems pareigūnams, civiliams, kapelionams ir sielovadininkams. Švęsti Gailestingumo jubiliejų į piligriminę kelionę į Romą vyko ir Lietuvos kariuomenės ir policijos atstovai.

 • Gailestingumo kongresas

  Nacionalinis gailestingumo kongresas – didžiausias Gailestingumo jubiliejaus renginys, kuriame laukiami tikintieji iš visos Lietuvos. Dauguma kongreso renginių vyks Vilniaus senamiestyje, o pagrindine susibūrimo vieta taps Katedros aikštė.

   

 • Šventojo Tėvo Laiškas

  Valstybės sekretorius Jo Eminencija kardinolas Pietro Parolin paskirtas Popiežiškuoju legatu Lietuvos Nacionaliniame Gailestingumo kongrese.

 • Meilės džiaugsmas

  Balandžio 8 d. paskelbtas posinodinis apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“ (Meilės džiaugsmas).

 • Su Kristaus prisikėlimu!

  Brangūs tikintieji, Sveikinu Jus su šventomis Velykomis, Kristaus Prisikėlimo švente.

 • Popiežiaus žinia Gavėniai

  „Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos (Mt 9.13). Gailestingumo darbai Jubiliejaus kelyje“.

 • Pasaulį pakeitusio paveikslo istorija

  Kviečiame į filmo „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija“ (2016) premjerą.

 • Konferencija Liublianoje

  2016 m. vasario 1–5 d. Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus dalyvavo 27-ojoje tarptautinėje kariuomenių vyriausiųjų kapelionų konferencijoje, kuri vyko Slovėnijos sostinėje Liublianoje.

 • Atvertos Gailestingumo durys

   Lietuvos kariuomenės pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje atvertos Gailestingumo durys.

 • Ne teismas, bet gailestingumas

  Popiežius Pranciškus atidarė Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris. Prasididėjo Šventieji Gailestingumo metai, kurie visoje Bažnyčioje bus švenčiami iki 2016 m. lapkričio 20 d.

 • Gailestingumo Jubiliejus 2016

  „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“ Lk 6, 36–37

Puslapiai: