Kauno įgulos kapelionatas

 

 

 

Nuotraukos autorius Rimantas Liudvikas ŽIEMYS

DEMESIO!

Pasikeitė elektroninio pašto adresas

Naujas el. pašto adresas: kaunoso­bo­ras@gmail.com

 

Skelbimai:     

 

Kovo 27 d.

 Kauno įgulos kapelionato

Gavėnios susikaupimo diena

Gavėnia – tai susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia ruoštis Kristaus prisikėlimo įvykiui. Gavėnios metu tikintieji raginami   atitaisyti savyje tai, kas traukia į nuodėmę ir skatinti tai, kas veda į gėrį. Todėl gavėnia – tai puikus metas susimąstyti apie savo santykį su Dievu. Kur aš esu Dievo atžvilgiu, kur Dievas man yra? Ar iš tiesų gyvenu Kristaus pasiūlytos Gerosios Naujienos dvasia ir patarimais? Gavėnios metu Bažnyčia ragina tikinčiuosius dalyvauti susitaikinimo pamaldose ir atlikti išpažintį. Gavėnios kelyje padeda ir kelios minutės stabtelėjimo bei Šv. Rašto skaitymo ir meditavimo.

Kviečiame visus dalyvauti Gavėnios susikaupimo dienoje, kurią dvasiniais pamąstymais Švč. Sakramento artumoje ir Susitaikinimo sakramento šventimu turėsime galimybę pasiruošti Velykų šventei

2017 m. kovo 27 d. nuo 8.00  iki 20.00 val.

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

 

Balandžio 2 d.

 Saugaus eismo akcija Kauno įgulos kapelionate

Prasidedantis antrasis  pavasario mėnuo ir šiltėjantys orai vis daugiau eismo dalyvių skatins keliauti. Kasmet populiaria keliavimo priemone tampa dviratis. Tačiau ir jis nėra apsaugotas nuo vagystės. Todėl Kauno įgulos kapelionatas kartu su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnais organizuoja dviračių priemonių eismo saugumo akciją. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už visus keliaujančius, prisiminsime žuvusius,  po bendros maldos bus laiminamos dviratės transporto priemonės, o policijos pareigūnai Nepriklausomybės aikštėje šalia Įgulos bažnyčios žymės dviračius.

Norintys dalyvauti Šv. Mišiose, nepamirškite pasirūpinti savo dviračio saugumu - yra galimybė dviratį prirakinti prie tam skirto stovo.

Atvykę ir norintys pažymėti savo dviratį, su savimi turite turėti asmens dokumentą  bei dviračio įsigijimo dokumentus (jei dviratis yra įsigytas ne seniau nei prieš 3 m.)

Kviečiu visus atvykti su dviračiais ir dalyvauti eismo saugumo akcijoje

2017 m. balandžio 2 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje:

10.00 val. Šv. Mišiose vaikams ir jaunimui.

12.00 val. Šv. Mišiose už bendruomenę.

Po Šv. Mišių vyks eismo saugumo akcija.

 

Balandžio 9 d.

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Tai sekmadienis, kuriuo prasideda Didžioji savaitė. Verbų sekmadienį paminimas iškilmingas Kristaus įžengimas į Jeruzalę, kuomet „gausiai susirinkusi į šventes minia sužinojo, kad Jėzus ateinąs į Jeruzalę. Žmonės pasiėmė palmių šakas ir išėjo jo pasitikti, garsiai šaukdami: "Osana! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu - Izraelio karaliui!" (Jn 12, 12). Šiam įvykiui prisiminti Verbų sekmadienį laiminamos palmių, kadagių ar kitų medžių šakelės (verbos).

Kviečiame visus į Verbų sekmadienio Šv. Mišias

10.00 val. (ypač šeimoms) ar 12.00 val. Įgulos bažnyčioje.

Pamaldas pradėsime verbų palaiminimu ir procesija šventovėje paminint Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

 

Balandžio 12 d.

DIDYSIS TREČIADIENIS

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO LITURGIJA

GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo metas. Tai laikas, kai turime galimybę susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Norint dvasiškai atsinaujinti, mes turime pasikeisti, bet tai neįvyks be mūsų pačių pastangų, be maldos ir atgailos. Prasidedant Didžiosios savaitės kulminacijai - Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo dienoms - tai puiki galimybė atsiprašyti ir susitaikyti.

Kviečiame visus 18.00 val.

Įgulos bažnyčioje dalyvauti bendruomeninėse Atgailos ir sutaikinimo pamaldose, kurių metu kiekvienas norintis turės galimybę atlikti asmeninę išpažintį. Vyks vidinio išgydimo pamaldos.

 

Balandžio 13 d.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS

Vakarinėmis Didžiojo ketvirtadienio Šv. Mišiomis prasideda Velykinis Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo Tridienis. Šį vakarą švenčiame Eucharistijos dovaną, kurią Viešpats įsteigė vienu sudėtingiausių savo gyvenimo momentų, prieš pat kančią, parodydamas savo pasiaukojamą meilę ir dovanodamas savo gyvenimą iki laikų pabaigos.

Kviečiame visus 18.00 val.

Įgulos bažnyčioje dalyvauti Paskutinės vakarienės Mišiose, o joms pasibaigus - pabūti Viešpaties artumoje adoruojant Švč. Sakramentą.

 

Balandžio 14 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS

KRISTAUS KANČIOS IR MIRTIES DIENA

Didysis penktadienis viso pasaulio krikščionims yra pasninko diena: tai velykinis pasninkas, primenantis Viešpaties Kančią. Šį pasninką Bažnyčia mums pataria tęsti iki Velyknakčio, kai jį džiaugsmingai nutrauksime. Šiandien sustojame ties kryžiumi ir Viešpaties kančia, norėdami prisiminti Jo meilę, kuria mus mylėjo iki mirties, kad padovanotų mums nuodėmių atleidimą. Didžiojo penktadienio popietę ar vakare švenčiama Viešpaties Kančios liturgija.

Kviečiame visus 18.00 val.

Įgulos bažnyčioje dalyvauti Kristaus kančios pamaldose.

 

Balandžio 15 d.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

VELYKŲ VIGILIJA

Nusileidus saulei Didžiojo šeštadienio vakare, Bažnyčia švenčia svarbiausią metų liturgiją - Velykų vigiliją, kuri turėtų tęstis iki ryto aušros. Tai – naktis skirta budėti, o ne miegoti. Šios nakties liturgija ypač turtinga, gili ir graži, ją sudaro keturios dalys: Šviesos, arba Žiburių, liturgija, Žodžio liturgija, Krikšto liturgija ir Eucharistijos liturgija.

Kviečiame visus drauge švęsti Velykų vigiliją 21.00 val. Įgulos bažnyčioje.

Liturgija prasidės ugnies palaiminimu Įgulos bažnyčios prieangyje. Pamaldų trukmė apie 2 valandas.

 

Balandžio 16 d.

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)

Velykos yra ta iškilmė, kai mes visam pasauliui skelbiame, kad Jėzus yra gyvas, kad blogis neturi ir neturės paskutinio žodžio istorijoje ir mūsų pačių gyvenime. Išganytojas nebuvo atgaivintas ar persikūnijęs į kitą asmenį. Jis prisikėlė!!! Velykų džiaugsmas apima visų širdis, nes pabaiga tampa pradžia, o prisikėlimo šviesa padeda mums suvokti gyvenimo prasmę.

Kviečiame visus į Velykų Šv. Mišias Įgulos bažnyčioje

8.00 val., 10.00 val. arba 12.00 val. ir pasidalinti Viešpaties Prisikėlimo džiaugsmu.

Antrąją Velykų dieną (balandžio 17 d.) Įgulos bažnyčioje Mišios 10.00 ir 12.00 val.

 

 

 

 

 

Puslapiai: