Kauno įgulos kapelionatas

 

 

 

Nuotraukos autorius Rimantas Liudvikas ŽIEMYS

DEMESIO!

Pasikeitė elektroninio pašto adresas

Naujas el. pašto adresas: kaunoso­bo­ras@gmail.com

 

Skelbimai:    

Kovo 1 d.

PELENŲ DIENA (GAVĖNIOS PRADŽIA)

Tikintieji Pelenų diena pradeda Gavėnią – rimties, vidinio susitelkimo, gilesnio savęs pažinimo, žmonių suartėjimo metą. Bažnyčioje vyksta iškilmingos apeigos – ant galvų barstomi pelenai. Barstydamas pelenus kunigas sako: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ arba „Atmink, žmogau, kad dulkė esi ir į dulkes pavirsi!“

Gavėnios laikotarpis – tai laikas, kuomet kiekvienam krikščioniui siūloma pažvelgti į savo gyvenimą, taisyti blogus įpročius ir polinkius. Šis Velykų laukimas yra gera proga žmogui keistis, bandyti artintis prie Kristaus ir geriau pažinti Jo mokslą, gilinti savo pasitikėjimą Dievu. Šio laikotarpio Dievo Žodis skelbia, kad žmogaus gyvenime turi būti vieta ne tik malonumams. Reikia prisiminti, kad ir pats Kristus prieš viešąją veiklą 40 dienų pasninkavo. Būtent todėl ir gavėnios pasninkas tęsiasi 40 dienų. Tai laikas apmąstyti Jėzaus Kristaus, mūsų išganytojo Kančią, mirtį ir Prisikėlimo slėpinį, per maldą ir gerus darus bei išmaldą.

Kviečiu visus dalyvauti 2017 m. kovo 1 d. 12.00 val.

Šv. Mišiose ir, pasibarsčius pelenais (atgailos simboliu) galvas, pradėti gavėnią.


JAUNIMO CHORAS KVIEČIA

 

 

 

 

 

Puslapiai: