LŠS 98-osios metinės

 

 

KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO II-OSIOS RINKTINĖS ŠAULIAI MALDA PAMINĖJO LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 98-ĄSIAS ĮKŪRIMO METINES

Birželio 27 d. Kauno Vytauto Didžiojo šaulių II-osios rinktinės šauliai ir jaunieji šauliukai Kauno Įgulos šventovėje bendra malda paminėjo  Lietuvos Šaulių Sąjungos 98-ąsias įkūrimo metines. Šaulių sąjungos įkūrimo data laikoma 1919 m. birželio 27 d. Lietuvos šaulių sąjunga – savanoriška, pilietinės savigynos savaveiksmė visuomenės organizacija, stiprinanti valstybės gynybinę galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai bei civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms. Sąjunga yra sukarinta organizacija, integruota į Lietuvos gynybinę sistemą. Dabar veikianti Šaulių sąjunga tęsia tarpukario Lietuvoje iki 1940 m. veikusios organizacijos veiklą. 

Ta proga Šv. Mišias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, bažnyčios vicerektorius kun. Vytenis Vaškelis.  Žodžio liturgijoje kapelionas, primindamas tikėjimo svarbą šaulio gyvenime, pristatydamas palaimintąjį arkivyskupą T. Matulionį kaip vertybinį pavyzdį, pabrėždamas savivertės ir asmeninės atsakomybės vaidmenį, jauniesiems šauliukams priminė svarbiausius šauliško gyvenimo vertybinius dėsnius, kuriais vadovaudamiesi visi šauliai  - tautos kariai, tęstų organizacijos įkūrėjo pradėtą darbą ir įprasmintų savo buvimą šioje organizacijoje.

 

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS