Šv. Florijono diena Įgulos bažnyčioje

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE PAMINĖTA UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ GLOBĖJO ŠV. FLORIJONO DIENA

Florijonas buvo Romos imperijos kariuomenės raštininkas. Sužinojęs, kad iš jo gimtojo miestelio ketinama į vergiją paimti kelias dešimtis vaikų, jis apie tai pranešė jų tėvams. Dėl to buvo pasmerktas mirti. Prieš mirtį jį daug kankino, o po to, po kaklu parišę girnapusę, nuskandino upėje visiems miestelio gyventojams matant. Florijono kūną upės krante rado viena našlė ir padedant miestelėnams jį palaidojo. Šalia jo kapo buvo įkurta vaikų  prieglauda. Viduramžiais Florijonas buvo paskelbtas šventuoju, žmonių gelbėtoju nuo stichinių nelaimių ir gaisrų.

Gegužės 4 d. rytą Šv. Florijono - ugniagesių gelbėtojų globėjo - šventės proga Kauno Įgulos bažnyčioje susirinko Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai į padėkos Šv. Mišias ir minėjimą.

Šventė pradėta Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vėliavos pagerbimu. Minėjime dalyvavo: Kauno APGV viršininkas plk. V. Kerševičius,  pavaduotojas plk. ltn. T. Sušinskas, svečiai iš Vokietijos, Lipės apskrities,  komandų vadai ir ugniagesiai gelbėtojai, artimieji, bendruomenė.

Eucharistijai vadovavo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys. Šv. Mišiose išaukštindamas ugniagesio gelbėtojo pašaukimo kilnumą, kapelionas linkėjo pareigūnams didelės dvasinės stiprybės atliekant be galo kilnią misiją Lietuvos žmonėms. „Lai Dievas visada bus Jūsų gyvenimo palaimos šaltinis“ – kalbėjo dvasininkas.

Bendra malda apvainikuota ugniagesių gelbėtojų priesaikos ceremonija, kurią pravedė Kauno APGV viršininkas V. Kerševičius. Prisiekė keliolika studijas baigusių naujokų, kurie po priesaikos įsilies į ugniagesių gelbėtojų gretas. Prisiekusiems ir visiems susirinkusiems kapelionas suteikė palaiminimą.

Po sveikinimų ir apdovanojimų šventinis minėjimas užbaigtas pareigūnų rikiuote Nepriklausomybės aikštėje, pagerbiant žuvusius ir mirusius ugniagesius gelbėtojus.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS