Ruklos įgulos I kapelionatas

Kapelionato sudėtis

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės ordinaro 2011 m. spalio 10 d.  dekretu Nr. D-7  ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus 2014 m. spalio 15 d. dekretu D-4 ", Ruklos įgulos I kapelionato jurisdikcijai priskirti šie kariniai vienetai:

 

  Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas

 

 

Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centras

 

 

 Įgulų aptarnavimo tarnybos Ruklos įgulos aptarnavimo centras

 

 

 Depų tarnybos Ruklos depas

 

 

Pirminės karių sveikatos priežiūros centras Rukloje

 

Puslapiai: