2017 m.

 

 

 

 

 

KAUNO APYGARDOS PROKURORŲ PILIGRIMYSTĖ Į KAIŠIADORIŲ KRAŠTO DVASINGUMO CENTRUS

Liepos 1-osios rytą Kauno apygardos prokuratūros prokurorai bei darbuotojai su šeimos nariais, vadovaujami vyriausiojo prokuroro D. Valkavičiaus, lydimi Kauno įgulos kapelionato kapeliono kun. T. Karklio, išsiruošė į piligrimystę Kaišiadorių krašte, aplankant žymiausius tame regione dvasingumo centrus.
Pirmiausiai aplankyta Kaišiadorių katedra, kurioje tikinčiųjų lankymui išstatytos š. m. birželio 25-ąją popiežiaus Pranciškaus paskelbto palaimintuoju arkivyskupo T. Matulionio relikvijos. Kapelionui pristačius šventovės ir palaimintojo arkivyskupo gyvenimo istoriją, piligrimai sustojo aplink relikvijas bendrai maldai, kurioje apkabino savo bendruomenę, šeimos narius, prisiminė mirusiuosius. Po to kiekvienas asmeniškai turėjo galimybę prisiliesti prie šio kankinio sarkofago ir prašyti jo užtarimo savo nelengvame profesinio pašaukimo kelyje, palaimos asmeniniame gyvenime.

Paliesti palaimintojo T. Matulionio, piligrimai pasuko Guronių kaimo link. Čia aplankyta kito mūsų tautos dvasinio šviesulio – kardinolo V. Sladkevičiaus – tėviškė, kurios vietoje įrengtuose rekolekcijų namuose įkurtas eminencijos memorialinis muziejus. Šioje dvasingumo oazėje reziduojančių seserų supažindinti su kardinolo asmenybe, keliauninkai  patraukė į rožinio parką. Čia kapelionas piligrimams pristatė rožinio maldos formą ir pasiūlė praeiti šiuo keliu, susitelkiant prie kiekvienos slėpinių koplytėlės, kuriose prof. A. Kmieliauskas meistriškai susiejo tikėjimo slėpinius su mūsų tautos krikščioniškąja istorija.

Aplankius Guronių Šv. Juozapo  – Kaišiadorių vyskupijos globėjo – koplyčią, piligrimai pasuko Paparčių link. Pirmiausiai sustota prie buvusio Domininkonų vienuolyno. 1864 m. carinės Rusijos valdžios įsakymu tiek vienuolyno rūmai, tiek mūrinė bažnyčia buvo nugriauti. Išliko tik vienuolyno vartų likučiai, buvusių kapinių koplyčia. Pasivaikščioję po šios dvasingumo centro liekanas, piligrimai nuvyko į atokiai įsikūrusį Šv. Bruno Betliejaus seserų kontempliatyvų vienuolyną. Kapelionui pristačius vienuolyno istoriją ir Šv. Bruno seserų bendruomenę, keliautojai aplankė bažnyčią, pasivaikščiojo po vienuolyno teritoriją.

 

Prisiglaudę prie dvasingumo lobių ir dvasiškai sustiprėję, Kauno apygardos prokurorai su gausiu dienos įspūdžių bagažu patraukė namo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS

 

 

 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS KOLEKTYVO PILIGRIMYSTĖ Į JĖZUITŲ BENDRUOMENĘ

Kovo 29 d. Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojų grupė aplankė  Kauno jėzuitų bendruomenę. Išvyką organizavo ir piligrimus lydėjo Kauno įgulos kapelionato kapelionas kpt. T. Karklys. Svečius pasitiko Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius kun. A. Gudaitis SJ.

Užėjus į šventovę, rektorius pakvietė svečius pakilti ant vienuolyno stogo terasos, nuo kurios atsiveria puikūs Kauno senamiesčio vaizdai. Pasigrožėjus pavasarėjančiu miestu, piligrimai buvo pakviesti į šventovės palėpę, kurioje tėvas Aldonas  papasakojo bažnyčios ir vienuolyno istoriją, pakvietė apžiūrėti bažnyčią ir vienuolyną.

Po to svečiai aplankė tėvų jėzuitų kuruojamą gimnaziją, kurią yra baigusi ne viena žinoma Lietuvos asmenybė. Apžiūrėjus moderniai įrengtus kelis kabinetus ir aplankius mokytojų kambarį, rektorius atsakė į svečių klausimus. Nusileidus į gimnazijos valgyklą, įrengtą gimnazijos požemiuose, lankytojus sužavėjo puikus senosios miesto architektūros integravimas į naujai pastatyto pastato interjerą.

Maloniai pabendravus,tėvas Aldonas, linkėdamas gausios Aukščiausiojo palaimos, išlydėjo svečius ir atsisveikino. O piligrimai padėkojo kunigui už puikiai praleistą laiką ir galimybę prisiliesti prie jėzuitų bendruomenės gyvenimo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS

 

 

 

 

 

LK DR. JONO BASANAVIČIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOJE TARNAUJANČIŲ IR DIRBANČIŲ PILIGRIMYSTĖ Į ŠVČ. M. MARIJOS DANGUN ĖMIMO ŠVENTOVĘ KAUNE

Prasidėjęs Gavėnios susikaupimo laikotarpis kviečia tikinčiuosius atverti savo širdis Kristui, kad paliesti Jo meilės ir gailestingumo galėtume dvasiškai pasiruošti Jo kančios, mirties ir garbingojo Prisikėlimo šventei - Velykoms.

Atsiliepdami į šį kvietimą, LK Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje tarnaujantys ir dirbantys kariai, karininkai ir civiliai tarnautojai, lydimi Kauno įgulos kapelionato kapeliono kpt. T. Karklio, aplankė Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo šventovę, dar kitaip vadinamą Vytauto Didžiojo bažnyčia.  Čia piligrimus pasitiko šios bažnyčios rektorius kun. K. Rugevičius.

Dvasininkas papasakojo šventovės istoriją, atsakė į gausius svečių klausimus. Prieš pakylant į bažnyčios bokštą, sustojus visiems ratu aplink didįjį šventovės altorių, kapelionas pravedė maldą už piligrimus, jų šeimas bei tarnybą.

Po trumpos ekskursijos tarnybos ryšių su visuomene karininkė kpt. J. Vaitekūnienė visų piligrimų vardu bažnyčios rektoriui padėkojo už prasmingai praleistą laiką, dvasinį pastiprinimą ir įteikė suvenyrines dovanėles susitikimo atminimui.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS