Šv.Ignoto bažnyčios kontaktai

Kontaktai
Lietuvos kariuomenės Ordinariatas
Šv. Ignoto bažnyčia
Šv. Ignoto g. 6
 LT- 01144 Vilnius

 Tel.: +370 5 265 7500
 el. paštas: sv.ignoto.baznycia@gmail.com

Bažnyčios raštinės priėmimo laikas:
Šiokiadieniais 7.30–12.00 val. ir 12.45–18.00 val.
Šeštadieniais  16.00–18.00 val.
Sekmadieniais ir šventadieniais 9.00–13.00 val.

Dvasininkai
Arkivyskupas Gintaras Grušas,
Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius
Tel. +370 5 265 7500
El. paštas: Gintaras.Grusas@kam.lt

Kun. Rimas Venckus, l. e. p. Šv. Ignoto bažnyčios rektorius, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas
Tel. +370 5 278 7012
Mob. tel. +370 612 38 851
El. paštas: Rimas.Venckus@kam.lt

Kun. Remigijus Butkevičius, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas
Mob. tel.+370 620 49021
El. paštas: Remigijus.Butkevicius@mil.lt

Personalas
Rokas Petravičius,
zakristijonas
Mob. tel. +370 637 10904
El. paštas: petravicius.rokas@gmail.com

Vilimas Norkūnas, vargonininkas
Mob. tel. +370 647 55330
El. paštas: vilimas.norkunas@gmail.com