šeimos

 

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

 

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIOJE 

Organizuojame šeimų sielovadą, į kurią kviečiame jungtis Kauno įgulos kapelionato šeimas.  Siekiame, kad šeimos taptų autentiškais tvirto tikėjimo židiniais, suvienytais vienos ir visuotinės Katalikų Bažnyčios.

Šeimų sielovados vadovas - Kauno įgulos kapelionato diakonas 
vyr. srž. Audrius JESINSKAS.

Informacija pasiteiravimui (vyr. srž. Audriaus JESINSKO ir kt.) pateikta puslapyje „KONTAKTAI“.

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

Kiekvieną sekmadienį 10 val. Šv. Mišios šeimoms.

Šiose Šv. Mišiose daug dėmesio yra skiriama mažamečiams vaikams. (žr. puslapyje vaikų sielovada).

Visi norintys, kad kapelionas pasimelstų viena ar kita šeimos intencija, gali kreiptis į kapelioną asmeniškai.

Nuotraukos Lioniaus CHARDINO

Kiekvieną sekmadienį, iš kart po Šv. Mišių, šeimų sielovados vadovas kviečia tėvelius ir mamytes į šeimų bendruomenės susirinkimus, kurie vyksta Įgulos bažnyčios rūsyje arba Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Šių susitikimų metu prie arbatos ir kavos puodelio vyksta teminiai užsiėmimai, skaitomas ir nagrinėjamas Šv. Raštas, bendrai švenčiamos šventės ar minėjimai.

Šventinės akimirkos:

Bendruomeninės Kūčios

Šv. Kalėdų šventimas

Užgavėnės

Šv. Velykų šventė

Iš anksto suplanavus laiką ir vietą, šeimos dalyvauja dvasinio susikaupimo savaitgaliuose ar rekolekcijose, vyksta į piligrimines-pažintines keliones, dalyvauja edukacinėse programose.

Akimirkos iš piligrimysčių:

Kauno kunigų seminarija

Kryžių kalnas

Palendrių brolių benediktinų vienuolynas

Akimirkos iš edukacinių programų (margučių marginimo vašku pamokėlė)

Nuotraukos iš šeimų bendruomenės archyvo