Kontaktai

                           
 
                    KARIUOMENĖS ORDINARIATAS
 
 
Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius –
arkivyskupas Gintaras Grušas
Gimęs 1961 09 23
Kunigu įšventintas 1994 06 25
Vyskupu konsekruotas ir Lietuvos kariuomenės Ordinaru paskirtas 2010 09 04
 P
askirtas Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštaliniu administratoriumi 2013 04 23

 Tel. +370 5 265 7500
El. paštas: Gintaras.Grusas@kam.lt
 
Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinė Šv. Ignoto bažnyčia
Šv. Ignoto g. 6, 01144 Vilnius
Rektorius – Generalvikaras, vyriausiasis kariuomenės kapelionas plk. ltn. mgr. Ri­mas Venc­kus
 
                                    
                      ORDINARIATO KURIJA
 
Šv. Ignoto g. 6, 01144 Vilnius,
tel. (5) 273 55 25
el. paštas: ordinariat@kam.lt
 
Generalvikaras, vyriausiasis kariuomenės kapelionas –
plk. ltn. mgr. Ri­mas Venc­kus (T) 1973 05 09*1997 05 18*2013 04 24
Tel. (5) 278 70 12, mob. tel.  (612) 38 851,
el. paštas: Ri­mas.Venc­kus@kam.lt
 
Ku­ri­jos kanc­le­ris –
mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (Kš)  1977 10 21*2003 06 22 *2015 11 09
Tel. (5) 278 70 13
mob. tel. (641) 44 277
el. paštas: Mindaugas.Sabonis@mil.lt
 
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to informacijos rinkimo spe­cia­lis­tė –
Rozvita Vareikienė
Tel. (5) 265 75 00
el. paštas: Rozvita.Vareikiene@mil.lt 
 
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to visuomenės informavimo spe­cia­lis­tė – 
Lau­ra Ju­re­vi­čiū­tė
Tel. (5) 273 55 25
el. paštas: Lau­ra.Ju­re­vi­ciu­te@kam.lt
 
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to buhalterė sąskaitininkė –
Ali­na Be­niu­šy­tė
Tel. (5) 210 38 48
el. paštas: Ali­na.Be­niu­sy­te@kam.lt

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­resnysis spe­cia­lis­tas–
srž. Andrius Potockas
Tel. (5) 278 70 13
mob. tel. (646) 84729
el. paštas: Andrius.Potockas@mil.lt

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to logistikos spe­cia­lis­tas–
Algimantas Barkauskas
Tel. (5) 273 55 23
mob. tel. (687) 77876
el. paštas: Algimantas.Barkauskas@kam.lt
 
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to chormeisteris–
Vilimas Norkūnas
mob. tel. (647) 55330
el. paštas: vilimas.norkunas@gmail.com

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to zakristijonas–
Rokas Petravičius
mob. tel. (637) 10904

Kun. Vytautas Langas (Ko) 1975 12 24*2000 06 29*
mob. tel. (686) 72104

 
                                             KARO KAPELIONAI
 
Šv Ignoto kapelionato kapelionas
(Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas) –
plk. ltn. mgr. Rimas Venckus (T) 1973 05 09*1997 05 18*2019 12 18
Tel. (5) 278 70 12, mob. tel. (612) 38 851,
el. paštas: Rimas.Venckus@kam.lt
 
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas
(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas) –
plk. ltn. Re­mi­gi­jus But­ke­vi­čius (Vk) 1975 05 26*2000 03 19*2011 10 10
Viršuliškių g. 36, 05110 Vilnius, mob. tel. (620) 49 021,
el. paštas: Re­mi­gi­jus.But­ke­vi­cius@mil.lt

Lietuvos kariuomenės Šv. Arkangelų kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis karo kapelionas) –
plk.ltn. Remigijus Butkevičius (Vk) 1975 05 26*2000 03 19*2020 09 08
mob. +370 620 49 021, Remigijus.Butkevicius@mil.lt

Ge­ne­ro­lo Jo­no Žemai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas –
mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (Kš)  1977 10 21*2003 06 22 *2015 11 09
Šilo g. 5a, 10322 Vil­nius, tel. (5) 210 35 11
mob. tel.  (641) 44 277
el. paštas: Mindaugas.Sabonis@mil.lt.
Šv. An­zel­mo kop­ly­čia

Karinių jūrų pajėgų ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vyresnysis ka­pe­lio­nas)  –
kmdr. mgr. Re­mi­gi­jus Monst­vi­las (T) 1972 06 10*1996 06 09*2011 10 10
Naujoji uosto g. 24, 92244 Klaipėda,
mob. tel. (686) 33 161
el. paštas: Remigijus.Monstvilas@mil.lt 
 
Klaipėdos įgulos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vyresnysis ka­pe­lio­nas)  –
plk.ltn. mgr. Re­mi­gi­jus Monst­vi­las (T) 1972 06 10*1996 06 09*2011 10 10
Liepojos g. 5, 92289 Klaipėda,
mob. tel. (686) 33 161, faks. (46) 39 14 66,
el. paštas: Remigijus.Monstvilas@mil.lt
 
Tauragės įgulos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas   –
mjr. Ed­var­das Ba­niu­lis (Ko) 1970 05 15*1996 06 16*2020 09 08 
Sakalinės g. 16, Sakalinės k., 72502 Tauragės r.,
mob. tel.  (686) 46 970
el. paštas: ba­ru­has@gmail.com
Šv. Mar­ty­no kop­ly­čia
 
Karinių oro pajėgų kapelionato ka­pe­lio­nas
(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas)  –
plk. ltn. dr. Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas (P) 1961 03 01*1985 04 14*2011 10 10
Ge­di­mi­no g. 25, 44319 Kau­nas,
mob. tel. (687) 00 874
el. paštas: vei­len­tas@hot­mail.com, Virginijus.Veilentas2@mil.lt
 
Panevėžio įgulos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas 
(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vyresnysis ka­pe­lio­nas)  –
plk. ltn. dr. Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas (P) 1961 03 01*1985 04 14*2019 12 18
Pajuosčio k., LT-38016 Panevėžio r.,
mob. tel. (687) 00 874
el. paštas: vei­len­tas@hot­mail.com, Virginijus.Veilentas2@mil.lt
 
Šiaulių įgulos kapelionato ka­pe­lio­nas
(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas)  –
plk. ltn. dr. Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas (P) 1961 03 01*1985 04 14*2011 10 10
Lakūnų g. 3, 77103 Šiauliai,
mob. tel. (687) 00 874
el. paštas: vei­len­tas@hot­mail.com, Virginijus.Veilentas2@mil.lt
 
Ruklos įgulos I ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas)  –
mjr. te­ol. dr. Ar­nol­das Val­kaus­kas (Kn) 1961 11 14*1988 05 29*2011 10 10
Didžio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nušo Rad­vi­los mo­ko­ma­sis pul­kas,
Ruk­la, 55025, Jo­na­vos r.,
tel. (37) 30 78 46, mob. tel. (648) 75 623,
el. paštas: kapelionas.arnoldas@gmail.com, Ar­nol­das.Val­kaus­kas@mil.lt
 
Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas
(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas)  –
mjr. To­mas Kar­klys (Kn) 1974 09 12*1998 09 26*2020 11 06
S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 100, 46263 Kau­nas,
tel. (37) 22 62 66, mob. tel. (687) 85 389,
el. paštas: kaunosoboras@gmail.com

diak. Audrius Jesinskas (Kn) 1976 11 20*2017 06 24*2020 09 08
Mob. +370 600 71 459, jesinskas.audrius@gmail.com

Vilniaus įgulos kapelionato ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas)  –
kpt. Tadas Piktelis (Kš)  1986 12 18*2012 12 09*2021 12 20
Kairiūkščio g. 14, 08409 Vilnius,
mob. tel.  (650) 19 852
el. paštas: Tadas.Piktelis@kam.lt
 
Logistikos valdybos kapelionato Marijampolėje esančių Logistikos valdybos padalinių
ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas)  –
mjr. Ed­var­das Ba­niu­lis (Ko) 1970 05 15*1996 06 16*2020 09 08
Vo­kie­čių g. 5-8, 68137 Ma­ri­jam­po­lė,
mob. tel.  (686) 46 970
el. paštas: ba­ru­has@gmail.com

Logistikos valdybos kapelionato Vilniuje esančių Logistikos valdybos padalinių
ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas)  –
kpt. Saulius Kristapavičius (Kš)1985 11 25 *2013 04 14 *2020 09 08
mob. tel. (651 92 519)
el. paštas: Saulius.Kristapavicius@mil.lt
 
Ruklos įgulos II ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas)  –
mjr. mgr. Sau­lius No­re­tas (Ko) 1974 02 19*2001 06 03*2011 10 10
Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, 55285 Jonavos r.,
mob. tel. (685) 32 128
el. paštas: Saulius.Noretas@mil.lt

Ruklos įgulos II ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas) – 
mjr. te­ol. lic. Sau­lius Kas­maus­kas (Vk) 1972 12 14*1996 06 16*2020 09 08
mob. tel. (612) 88 132
el. paštas: Sau­lius.Kas­maus­kas@mil.lt
 
Kauno įgulos kapelionato ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas),
Kau­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ny­čios rek­to­rius –
mjr. To­mas Kar­klys (Kn) 1974 09 12*1998 09 26*2011 10 10
Ne­pri­klau­so­my­bės a. 14a, 44320 Kau­nas,
tel. (37) 22 62 66, mob. tel. (687) 85 389,
el. paštas: kaunosoboras@gmail.com

diak. Audrius Jesinskas (Kn) 1976 11 20*2017 06 24*2020 09 08
Mob. +370 600 71 459, jesinskas.audrius@gmail.com
 
Alytaus įgulos ka­pe­lio­na­to ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas) – 
kpt. Saulius Kristapavičius (Kš)1985 11 25 *2013 04 14 *2020 09 08
Ulonų g. 14, 62157 Alytus,
mob. tel. (651 92 519)
el. paštas: Saulius.Kristapavicius@mil.lt